jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.

chrobotek trocinowaty