grzyby.pl
jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél.

pieprznik trąbkowy, Yellow Foot, Funnel Chanterelle /en/
Cantharellus xanthopus (Pers.) Duby · Cantharellus tubaeformis Fr. (główna w czekliście) · Cantharellus infundibuliformis (Scop.) Fr. var. tubaeformis Maire · Cantharellus tubiformis orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Craterellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
owocniki doskonale zlewają się z otoczeniem i łatwo je przeoczyć; 20.09.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Craterellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
pokrój
Craterellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
pokrój
Craterellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
pokrój

opis

Kapelusz żółtobrązowy do szarobrązowego (czarnoszarego), oliwkowo-szaro-brązowawy, rdzawoszary; 20 – 40 (60) mm średnicy, początkowo wypukły, szybko wgłębiony, potem często lejkowaty, następnie trąbkowaty; cienkomięsisty; powierzchnia z drobnymi przylegającymi ciemniejszymi łuseczkami; początkowo brzeg podgięty i równy, z wiekiem silnie pofałdowany (falisty, płatowaty, kędzierzawy).

space

Trzon szarożółty (żółtawobrunatny), ku podstawie żółtawy; 20 – 60 (80) x 5 – 10 mm, ku podstawie zwężony; gładki lub bocznie spłaszczony, z bruzdowatymi zagłębieniami.

space

Pileus yellow-brown to gray-brown (blackish-brown), olive-gray-brownish, rusty-gray; 20 – 40 (60) mm broad, at first convex, soon depressed, infundbuliforme or hollow; flesh thin; surface with minute adpressed dark scales; margin at first incurved and even, in age wavy, lobate, irregular.

space

Stipe gray-yellow (yelow-brown), toward base yellowish; 20 – 60 (80) x 5 – 10 mm, tapered at base; smooth or flattened with longitudinally groves.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały lub bladożółtawy. Zarodniki kuliste, kulistojajowate do elipsoidalnych, bezbarwne, gładkie, 9 – 11 (12) x (5) 6 -7.5 (10) µm.

Spore print white do pale yellow. Spores subglobose to ellipsoid, smooth, hyaline, 9 – 11 (12) x (5) 6 – 7.5 (10) µm.

występowanie

Pospolity, od lata do jesieni, w kępkach, gromadnie lub w rzędach, w lasach liściastych i iglastych, często w płatach mchu, często w pobliżu rozkładającego się drewna lub czasem na nim. Preferuje gleby kwaśne.

Common, summer-fall, clustered, gregarious or in rows, in decidious and coniferous forests, often in moss cushions or close to rotten wood. Prefer acidic soils.

wartość

Jadalny ale drobny i bez aromatu.

Edible but small and without distinct aroma.

gatunki podobne

W nazewnictwie tego gatunku i podobnych panuje duże zamieszanie stąd należy uważnie czytać opisy

pieprznik żyłkowany (Craterellus lutescens) charakteryzuje się gładszym hymenoforem - raczej pofałdowanym niż żyłkowanym. Trzon jest jaskrawo pomarańczowożółtej barwy, kaplusz w cieplejszych tonach brązu. Ma wyraźny owocowy zapach i smak.

space

Cantharellus melanoxeros jest bardzo podobny do pieprznika trąbkowego (Craterellus tubaeformis) - kapelusz nieco jaśniejszy, miąższ i powierzchnia trzonu czernieją. Rośnie w cieplejszych regionach Europy.

space

pieprznik szary (Cantharellus cinereus) ma ciemny, czarnobrązowy kapeluszu, nieco jaśniejszy ale i tak ciemny trzon i kontrastujący z nim jasny, popielatoszary hymenofor.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19980920.10.98 - Craterellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
980920-10
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #6
znalezisko 20010922.7.01 - Craterellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
010922-7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2
znalezisko 19971110.1.97 - Craterellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
971110-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2