takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Typhula trifolii Rostr.

GREJ: ID293037 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID293037 (© autora fot.)

GREJ: ID293037 (© autora fot.)