grzyby.pl

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borissov

czyreń osikowy
Ochroporus tremulae (Bondartsev) Fiasson et Niemelä
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusczyreń topolowy (Phellinus populicola)Phellinus rimosus
Phellinus tremulae (czyreń osikowy)
12.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus tremulae (czyreń osikowy)
Phellinus tremulae (czyreń osikowy)
pokrój
Phellinus tremulae (czyreń osikowy)
pory; w zbliżeniu
Phellinus tremulae (czyreń osikowy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach o charakterze zbliżonym do pierwotnego, na żywych i martwych pniach Populus tremula.W lasach o charakterze zbliżonym do pierwotnego, na żywych i martwych pniach Populus tremula.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050912.8.05 - Phellinus tremulae (czyreń osikowy); Puszcza Białowieska
050912-8
/Puszcza Białowieska/ #7