Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207288 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID231057 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na wypaleniskach, na zwęglonych resztkach drewna.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.588 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3371]
    Lyophyllum atratum (Fr.) Singer — wg Index Fungorum: Tephrocybe atrata (Fr.) Donk · synonimy: Tephrocybe atrata (Fr.) Donk
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Tephrocybe atrata), Bujakiewicz 2004, Friedrich 2001 (as: Tephrocybe atrata), Sumorok 2001 (as: Tephrocybe atrata), Łuszczyński 2008 (as: Tephrocybe atrata), Ławrynowicz 2000 (as: Tephrocybe atrata), Wojewoda 2008 (as: Tephrocybe atrata), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Tephrocybe atrata), Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005 (as: Tephrocybe atrata) , Adamczyk i in. 2012 (as: Tephrocybe atrata) , Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Ślusarczyk 2021, Ławrynowicz i in. 2004 (as: Tephrocybe atrata)

znaleziska Tephrocybe atrata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-92 327635 AB-93 340546 CB-24 207288 GC-01 231057

 ID207288  Lyophyllum atratum; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2012.09.01; Las świerkowy; wypalenisko kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120901/0008, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/511112.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 527056

 ID231057  Tephrocybe atrata; południowy skraj Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.11.09; nieużytki rolne; w miejscu palonego ogniska kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121109/0005, BGF/BF/MG/121109/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642755

ID327635 Lyophyllum atratum; Dolina Dolnej Odry (Kamionka), 0,5 km na SW od miejscowości Kamionki w gminie Kołbaskowo, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-92; 2019.10.23; bór mieszany po pożarze; ziemia wymieszana z węglem drzewnym w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1105680.html

ID340546 Tephrocybe atrata; 1,2 km na NW od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2020.11.23; okrajek śródpolnego zadrzewienia; na ziemi i resztkach po spalonej stercie słomy w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1195504 fot. 1195505 fot. 1195506
zarodniki: 6,0-7,2 x 4,0-5,0 µm (średnio: 6,4 x 4,5 µm), Q: 1,3-1,6 (średnio 1,4):
fot. 1195507
sprzążki:
fot. 1195508

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji