jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Lophodermium typhinum (Fr.) Lambotte

na stronie — występowanie

występowanie

Na liściach pałki szerokolistnej.