jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.

drobik ciemny