grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.

drobik ciemny
Agonimia Agonimia Agonimia AgonimiaAgonimiadrobik meleńki (Agonimia repleta)drobik Vouauxa (Agonimia vouauxii)