plecha bez soraliów i bez izidiów (↓nie)
  
    
miąższ K+ żółty, pomarańczowy do czerwonego (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
  Na kwaśnych skałach (zwłaszcza granicie i piaskowcach), rzadko na kwaśnej korze.
    
    
miąższ K- (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
  Na kwaśnych skałach; rzadko na kwaśnej korze.
    
  
plecha tylko z izidiami (↑nie) (↓nie)
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
XL
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Izidia różnej formy, cylindryczne do igiełkowatych, pojedyncze lub rozgałęzione, rozproszone lub skupione.
  
    
górna powierzchnia plechy i końce izidiów oprószone; płaty często z drobnymi płatami dalszego rzędu
    
  
plecha z sorediami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Plecha z białawymi pseudocyfeliami tworzącymi na jej powierzchni delikatną siateczkę.
  
    
plecha z sorediami ziarnistymi do izidiopodobnych; niektóre płaty ±zwieszające się (↓nie)
    
    
plecha z ziarnistymi sorediami; płaty luźno przylegające (↑nie)