Galerina triscopa (hełmówka pniakowa)
pokrój
Galerina triscopa (hełmówka pniakowa)
pokrój

cechy makroskopowe

Galerina triscopa (hełmówka pniakowa)
blaszki i trzon
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny dość ciemno cynamonowobrązowy, rdzawobrązowy, wysychając znacznie jaśnieje, ochrowobrązowy; 3-10(12) mm średnicy, początkowo ostro stożkowaty, z wiekiem kloszowaty do wypukłego, zawsze zachowuje ostry garbek; powierzchnia gładka, do wierzchołka prześwitująco prążkowana gdy wilgotna.

space

Trzon czerwonobrązowy, ciemniejszy ku podstawie; 10-30 × 1 mm, rurkowaty, często wygięty; powierzchnia w górze oprószona, ku dołowi z nielicznymi włóknistymi pasemkami osłony.

space

Barwa wysypu zarodników rdzawobrązowa.

cechy mikroskopowe

Zarodniki wydłużone elipsoidalne, nieco bocznie spłaszczone, szorstkie, z wyraźną łysinką, małe, 6.5-8.5 × 3.5-5.5 µm. Cheilocystydy liczne, cylindryczne do brzuchatych (28-45 × 6-7.5 µm), z obłym lub nieco zaostrzonym kończykiem (3-6 µm szerokości), cienkościenne, hialinowe, gładkie. Pleurocystyd brak.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach na starym murszejącym drewnie świerkowym (także na innych rodzajach drewna iglastego i rzadziej liściastego) i na torfie.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Kombinacja siedliska - drewno świerkowe z zakończonym ostrym garbkiem kapeluszem pozwala dość precyzyjnie wyróżnić ten gatunek wśród innych hełmówek. Mikroskopowo charakterystyczne są małe i szorstkie zarodniki.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska & Reszel (2000)[1848]Lisiewska & Reszel (2000) Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn).[1848], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Staniszek-Kik et al. (2014)[2219]Staniszek-Kik et al. (2014) Założenia i wstępne rezultaty projektu „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”.[2219], Szczepkowski et al. (2022)[2339]Szczepkowski et al. (2022) Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland).[2339], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Galerina triscopa (hełmówka pniakowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 372938 CC15 301944 CC90 197486 CE17 253399 CE28 205171 295744 CE37 190628 191917 191919 191920 191921 191922 205158 205161 205163 205166 205168 205170 208167 253397 253400 295736 207906 208165 208166 CE39 295738 295739 CE46 253398 DE55 351704 362011 DE56 323451 DE75 173059 DE76 173064 FG22 255990

ID 173 059 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: Kłomnice, pow. częstochowski, woj. Częstochowskie, DE75; data zbioru: 18 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, świerk, na pniu, w grupie ok. 10szt.; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/100818/0001; uwagi: .; fot.369076 fot.369077 fot.369078 [notatka: nie] [fotografie: tak];

369076
369077
369078

ID 173 064 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: Garnek, pow. częstochowski, woj. częstochowskie, DE76; data zbioru: 13 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, na leżącym zmurszałym konarze, w grupie ok. 10szt.; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/100813/0002; uwagi: .; fot.369102 fot.369103 [notatka: nie] [fotografie: tak];

369102
369103

ID 190 628 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 800 m na S-W od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-sosnowo-świerkowy, na mocno zmurszałym pniaku świerkowym, 5 osobników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec.; fot.440568 fot.440569 fot.440570 [notatka: nie] [fotografie: tak];

440568
440569
440570

ID 191 917 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 2,1 km na N od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 26 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, na zmurszałym pniaku świerka, 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictw Koziołek oddział 228. Gmina Bolesławiec.; fot.446673 fot.446674 fot.446675 [notatka: nie] [fotografie: tak];

446673
446674
446675

ID 191 919 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 200m na S-E od zabudowań Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 31 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowo-brzozowy, z domieszką leszczyny, grabu, sosony i pojedynczych świerków, na zmurszałym pniu świerka, w grupie, 7 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, działka nr 198/5. Gmina Wieruszów.; fot.446680 fot.446681 fot.446682 [notatka: nie] [fotografie: tak];

446680
446681
446682

ID 191 920 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 700 m na S od zabudowań Żdżar (Podjaworka), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 6 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowo-grabowo-świerkowy, z domieszką leszczyny i brzozy, na zmurszałym pniaku świerka, w grupie, 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248. Gmina Bolesławiec.; fot.446687 fot.446688 fot.446689 [notatka: nie] [fotografie: tak];

446687
446688
446689

ID 191 921 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1 km na S-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik - las dębowy i liczne pnie świerkowe oraz las sosnowo-świerkowy, na dwóch zmurszałych pniakach świerkowych, w grupie, na pierwszym pniu (młodnik dębowy) - 21 owocników, na drugim pniu - 7 owocników.; leg. 2011.08.15, det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek Oddział 240. Gmina Bolesławiec. Pnie były oddalone od siebie ok. 300 m.; fot.446694 fot.446695 fot.446696 [notatka: nie] [fotografie: tak];

446694
446695
446696

ID 191 922 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 100 m na S od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 18 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką swierka, leszczyny i grabu, na zmurszałym pniaku świerka, w grupie, 17 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec.; fot.446702 fot.446703 fot.446704 fot.446705 [notatka: nie] [fotografie: tak];

446702
446703
446704
446705

ID 197 486 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: Wierzonka, 2 km NE, nad pd.zach. brzegiem jeziora Kowalskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie [N 52°29'09,36" E 17°07'24,26"], CC90; data zbioru: 10 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg, omszała i zarośnięta roślinnością zielną kłoda lub konar, być może sosny, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100910/0003; uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddział 210; zdjęcia w wątku:; [bf:369614] [notatka: nagranie (lokalizacja, substrat)] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 369614 ;

ID 205 158 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1,4 km na W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z domieszką sosny, na zmurszałym pniaku, w grupie - 7 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978 stary 237!. Gmina Bolesławiec.; fot.517324 fot.517325 fot.517326 [notatka: nie] [fotografie: tak];

517324
517325
517326

ID 205 161 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 200 m na S od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 27 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzóz, wewnątrz zmurszałego pniaka sosny, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny. Gmina Czastary.; fot.517363 fot.517364 fot.517365 fot.517366 [notatka: nie] [fotografie: tak];

517363
517364
517365
517366

ID 205 163 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 900 m na W od Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 27 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, rzadko brzozy, czeremcha, na zmurszałym pniaku sosny, w grupie - 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 973 stary 232!. Gmina Bolesławiec.; fot.517377 fot.517378 fot.517379 fot.517380 [notatka: nie] [fotografie: tak];

517377
517378
517379
517380

ID 205 166 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 600 m na N-E od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 27 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: olchy, brzozy, deby, sosny, świerki, na zmurszałym pniaku świerka, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 972 stary 231!. Gmina Bolesławiec.; fot.517394 fot.517395 fot.517396 [notatka: nie] [fotografie: tak];

517394
517395
517396

ID 205 168 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 700 m na N od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 7 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, świerki, brzozy, na zmurszałym pniaku świerka, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 971 stary 230!. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.; fot.517400 fot.517401 [notatka: nie] [fotografie: tak];

517400
517401

ID 205 170 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 900 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 23 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, czeremcha, na zmurszałym pniaku sosny, w grupie - 14 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 982 stary 241!. Gmina Bolesławiec.; fot.517412 fot.517413 fot.517414 fot.517415 [notatka: nie] [fotografie: tak];

517412
517413
517414
517415

ID 205 171 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 900 m na S-W od zabudowań Siedlisk (Góry), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 28 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, rzadko świerki, graby, sosny, na pniaku i zmurszałej kłodzie świerka, w grupie - 11 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 811. Gmina Sokolniki.; fot.517427 fot.517428 fot.517429 fot.517430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

517427
517428
517429
517430

ID 207 906 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 600 m na N od zabudowan Ludwinowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 8 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, świerk, brzoza, na pniaku świerkowym, porośnietym mchem, w grupie - 6 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, tzw. Las Ludwiński". Gmina Łubnice.; fot.530609 fot.530610 fot.530611 fot.530612 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530609
530610
530611
530612

ID 208 165 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 500 m na N od zabudowań Ludwinowa Drugiego pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 8 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, świerk, brzoza, osika, na zmurszałym pniaku świerka, w grupie - 5 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, tzw. Las Łubnicki". Gmina Łubnice.; fot.531613 fot.531614 fot.531615 [notatka: nie] [fotografie: tak];

531613
531614
531615

ID 208 166 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 300 m na S od zabudowań Kątów Walichnowskich pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 3 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, rzadko świerki, czeremchy, dęby, na zmurszałym pniaku świerka, w grupie - 11 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Czastary oddział 865. Gmina Czastary.; fot.531620 fot.531621 fot.531622 [notatka: nie] [fotografie: tak];

531620
531621
531622

ID 208 167 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 900 m na N-W od zabudowań Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 12 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, rzadko brzozy, na mocno zmurszałym pniaku - iglastym, w grupie - 13 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 995. Gmina Bolesławiec.; fot.531628 fot.531629 fot.531630 fot.531631 [notatka: nie] [fotografie: tak];

531628
531629
531630
531631

ID 253 397 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1,1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 26 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, ¶wierki, buki, brzozy, jodły, na mocno zmurszałym pniu iglastego, dwa osobniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek oddział 978. Gmina Bolesławiec.; fot.730276 fot.730277 [fotografie: tak];

730276
730277

ID 253 398 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1,3 km na S-W od zabudowań Marianki Siemieńskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 19 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, dęby, jesiony, olchy, ¶wierki, na zmurszałej ¶wierkowej kłodzie, 4 osobniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Doswiaczalne w Siemianicach Lesnictwo Marianka oddział 102. Gmina Łęka Opatowska.; fot.730282 fot.730283 fot.730284 [fotografie: tak];

730282
730283
730284

ID 253 399 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1 km na N od zabudowań od Foluszczyk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 21 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las ¶wierkowo-sosnowy, na zmurszałych pniach i kłodach ¶wierkowych, na kilku pniach i kłodach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Foluszczyki oddział 613.; fot.730289 fot.730290 fot.730291 [fotografie: tak];

730289
730290
730291

ID 253 400 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1,7 km na S-W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 10 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: jodły, sosny, ¶wierki, brzozy, na zmurszałym pniaku ¶wierka, 1 osobnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek oddział 976. Gmina Bolesławiec.; fot.730295 fot.730296 [fotografie: tak];

730295
730296

ID 255 990 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 18 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (wierzba, dąb, sosna, brzoza i in.), na butwiejącej kłodzie, kilka owocników pojedynczo; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, u Waldka; uwagi: fot.741180 fot.741181 Galerina triscopa [notatka: nie] [fotografie: tak];

741180
741181

ID 295 736 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1,3 km na N od Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka swierka, brzozy, na leżacym pniu swierka, kilka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 974.; fot.899526 fot.899527 [notatka: nie] [fotografie: tak];

899526
899527

ID 295 737 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1,5 km na N od Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszka swierka, na leżacym pniu swierka, kilka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 975.; fot.899533 fot.899534 fot.899535 [notatka: nie] [fotografie: tak];

899533
899534
899535

ID 295 738 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 900 m na NE od Dębiny, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE39; data zbioru: 27 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka swierka, dębu, olchy, na leżacym pniu swierka, kilka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnctwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 188.; fot.899541 fot.899542 fot.899543 [notatka: nie] [fotografie: tak];

899541
899542
899543

ID 295 739 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 250 m na N od Piask, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE39; data zbioru: 27 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka swierka, brzozy, grabu, na leżacym pniu swierka, kilka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnctwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 190.; fot.899556 fot.899557 fot.899558 fot.899559 [notatka: nie] [fotografie: tak];

899556
899557
899558
899559

ID 295 741 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 900m na N od Koloni Makowszczyzna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 25 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowo - brzozowo - swierkowy, z domieszka debu, na leżacym pniu swierka, kilka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 1004.; fot.899572 fot.899573 [notatka: nie] [fotografie: tak];

899572
899573

ID 295 742 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 600 m na NE OD Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo - brzozowo - swierkowy, na pniu swierka, kilka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 990.; fot.899578 fot.899579 fot.899580 [notatka: nie] [fotografie: tak];

899578
899579
899580

ID 295 744 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 600 m na NE od Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 29 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszk± swierka, na pniu swierka, kilka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Szustry oddział 792.; fot.899588 fot.899589 fot.899590 [notatka: nie] [fotografie: tak];

899588
899589
899590

ID 301 944 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 17 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Zmurszały pniak (jesion?)., Pojedynczo - 2 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: [bf:921356].; 06.07.2017 - dozbierano kolejny 3 owocnik. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 921356 ;

ID 323 451 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 0,0" N i 19st 30' 36" E], DE56; data zbioru: 24 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, leszczyny, graby i inne, na mocno zmurszałym fragmencie jodłowej kłody, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004969; uwagi: fot.1065946 fot.1065947 fot.1065948 fot.1065949 fot.1065950 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1065946
1065947
1065948
1065949
1065950

ID 351 704 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1 km SW od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 16 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką świerków i dębów czerwonych, na zmurszałym pniaku świerkowym, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 3' 55,5" N 19st 22' 24,7" E; fot.1282538 fot.1282539 fot.1282540 fot.1282541 fot.1282542 fot.1282543 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1282538
1282539
1282540
1282541
1282542
1282543

ID 362 011 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: 1 km N od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0402 19,3810], DE55; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa robinii na obrzeżach boru sosnowego, na silnie zmurszałej kłodzie sosnowej, grupa ponad 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1379185 fot.1379186 fot.1379187 fot.1379188 fot.1379189 fot.1379190 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1379185
1379186
1379187
1379188
1379189
1379190

ID 372 938 oznaczenie: Galerina triscopa; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 2,8 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1488497 fot.1488498 fot.1488499; zarodniki: 6,1-7,7 x 3,7-4,3 µm średnio: 6,9 x 4,0 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,7!: fot.1488500; podstawki: fot.1488501; cheilocystydy: fot.1488502 fot.1488503 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1488497
1488498
1488499
1488500
1488501
1488502
1488503
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji