grzyby.pl

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

maślanka wiązkowa, łysiczka trująca, Sulphur Tuft /en/
Hypholoma elaeodes (Fr.) Gillet [główna w czekliście] · Psilocybe fascicularis (Huds.) Kühner [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista podaje (Psilocybe) Hypholoma elaeodes (Fr.) Gillet; wg Mycobank i GBIF to synonim. (2023-1-5)
Hypholoma fasciculare (maślanka wiązkowa)
na pniaku sosny; wiązka owocników; 11.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Hypholoma fasciculare (maślanka wiązkowa)
w buczynie, na rozkładającym się pniaku bukowym
Hypholoma fasciculare (maślanka wiązkowa)
blaszki
Hypholoma fasciculare (maślanka wiązkowa)
owocniki wyrastają masowo, w wiązkach, na pniaku sosny i w jego pobliżu na korzeniach

owocnik

Hypholoma fasciculare (maślanka wiązkowa)
Kapelusz siarkowożółty, z ciemniejszym, pomarańczowordzawym lub ceglastym środkiem; (20) 30-70 (120) mm średnicy, początkowo półkulisty, szybko płaski, z płaskim garbkiem, pofalowany; powierzchnia gładka, sucha; brzeg podwinięty z nietrwałymi resztkami żółtawej pajęczynowatej osłony.

Blaszki gdy młode siarkowożółte, zielonożółte, starsze od dojrzewających zarodników przybierają zabarwienie oliwkowobrunatne; gęste, wąskie (szer. 4-6 mm) i przyrośnięte lub zaokrąglone przy trzonie.

Trzon 20-100 x 5-10 mm, równogruby, zwężający się ku podstawie, wygięty, pusty; siarkowożółtawy, ku podstawie nieco ciemniejszy, pod kapeluszem z mniej lub bardziej widoczną pajęczynowatą strefą pierścieniową; uciśnięte miejsca brązowieją.

Miąższ siarkowożółty; w kapeluszu cienki; bardzo gorzki; zapach nieprzyjemny.

Barwa wysypu zarodników purpurowo-fioletowo-brązowa.Kapelusz siarkowożółty, z ciemniejszym, pomarańczowordzawym lub ceglastym środkiem; (20) 30-70 (120) mm średnicy, początkowo półkulisty, szybko płaski, z płaskim garbkiem, pofalowany; powierzchnia gładka, sucha; brzeg podwinięty z nietrwałymi resztkami żółtawej pajęczynowatej osłony.

space

Trzon 20-100 x 5-10 mm, równogruby, zwężający się ku podstawie, wygięty, pusty; siarkowożółtawy, ku podstawie nieco ciemniejszy, pod kapeluszem z mniej lub bardziej widoczną pajęczynowatą strefą pierścieniową; uciśnięte miejsca brązowieją.

space

Barwa wysypu zarodników purpurowo-fioletowo-brązowa.

Pileus sulphur-yellow, with darker, orange-rusty or brick-red centre; 20-70 (120) mm broad, at first hemispheric, soon plane, with obtuse umbo, wavy; surface glabrous, dry; margin at first incurved, with delicate, web-like, yellowish veil remnants.

Lamellae at first sulphure-yellow, green-yellow, in age becoming olive-brown; crowded, narrow (4-5 mm), adnate or rounded at the stipe.

Stipe 20-100 x 5-10 mm, equal, tapering downward, bent, hollow; sulphur-yellow, downward darker, at top with more or less distinct web-like ring zone; bruising brown on handling.

Flesh sulphur-yellow; in cap thin; strongly bitter; odour unpleasant.

Spore print purple-violet-brown.

Pileus sulphur-yellow, with darker, orange-rusty or brick-red centre; 20-70 (120) mm broad, at first hemispheric, soon plane, with obtuse umbo, wavy; surface glabrous, dry; margin at first incurved, with delicate, web-like, yellowish veil remnants.

space

Stipe 20-100 x 5-10 mm, equal, tapering downward, bent, hollow; sulphur-yellow, downward darker, at top with more or less distinct web-like ring zone; bruising brown on handling.

space

Spore print purple-violet-brown.

zarodniki

Hypholoma fasciculare (maślanka wiązkowa)
Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 5.5-8 x 3-4.5 µm.Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 5.5-8 x 3-4.5 µm.
Spores ellipsoid, smooth, 5.5-8 x 3-4.5 µm
Spores ellipsoid, smooth, 5.5-8 x 3-4.5 µm

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek bardzo pospolity. Wyrasta masowo w wiązkach na murszejących pniakach drzew liściastych, rzadziej iglastych, czasem na żywym drewnie jako pasożyt. Od maja do grudnia.Gatunek bardzo pospolity. Wyrasta masowo w wiązkach na murszejących pniakach drzew liściastych, rzadziej iglastych, czasem na żywym drewnie jako pasożyt. Od maja do grudnia.
Very common. Spring-fall, clustered, often in large groups on and around stumps of hardwoods, rarely conifers.
Very common. Spring-fall, clustered, often in large groups on and around stumps of hardwoods, rarely conifers.

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca. Powoduje zatrucia żołądkowo-jelitowe (toksyny to fascykulole).[134]Trująca. Powoduje zatrucia żołądkowo-jelitowe (toksyny to fascykulole).[134]
Poisonous, causes strong gastric upset.
Poisonous, causes strong gastric upset.

gatunki podobne

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
maślanka zielonkawa (Hypholoma subviride) · bardzo podobna ale o mniejszych owocnikach (0.5-3cm śr. kap.)
Z uwagi na silnie gorzki smak maślanki trującej (Hypholoma fasciculare) próba smakowa zabezpiecza grzybiarzy zbierających podobną maślankę łagodną (Hypholoma capnoides), ponadto ma ona szare blaszki i łagodny smak. Rośnie na drewnie drzew iglastych.Z uwagi na silnie gorzki smak maślanki trującej (Hypholoma fasciculare) próba smakowa zabezpiecza grzybiarzy zbierających podobną maślankę łagodną (Hypholoma capnoides), ponadto ma ona szare blaszki i łagodny smak. Rośnie na drewnie drzew iglastych.

maślanka łagodna (Hypholoma capnoides) has gray lamellae and mild taste, grows on wood of conifers.

space

Maślanka ceglasta (Hypholoma lateritium) ma znacznie większe i masywniejsze owocniki.Maślanka ceglasta (Hypholoma lateritium) ma znacznie większe i masywniejsze owocniki.

maślanka ceglasta (Hypholoma lateritium) has distinctly bigger and robust sporocarps.

space

Łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis) ma błoniasty pierścień i kapelusz w ciepłych odcieniach brązowo-żółtawych, blaszki rdzawobrązowe i taki też wysyp zarodników.Łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis) ma błoniasty pierścień i kapelusz w ciepłych odcieniach brązowo-żółtawych, blaszki rdzawobrązowe i taki też wysyp zarodników.

łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis) has membranous annulus and cap in warm brown-yellow tones, gills rusty-brow and the same spore print colour.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990911.1.99 - Hypholoma fasciculare (maślanka wiązkowa); Dolny Śląsk, lasy milickie
990911-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #10
znalezisko 19980719.21.98 - Hypholoma fasciculare (maślanka wiązkowa); Dolny Śląsk, lasy milickie
980719-21
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2