grzyby.pl
GREJ

Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühn.

kępkowiec żeberkowano-żyłkowany, podblaszek twardoskórkowy
Lyophyllum cartilagineum Bull. non Fr.
Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum LyophyllumLyophyllumkępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum)kępkowiec cuchnący (Lyophyllum mephiticum)
Lyophyllum loricatum (kępkowiec żeberkowano-żyłkowany)
w parku, na trawniku; 22.10.2000, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Lyophyllum loricatum (kępkowiec żeberkowano-żyłkowany)
Kapelusz ciemnooliwkowobrązowy do orzechowobrązowego, czarnobrązowy, higrofaniczny; (30) 40 – 120 mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły do rozpostartego, czasem z niewyraźnym garbkiem; powierzchnia nierówna, pofałdowana, żyłkowana; brzeg prosty, ostry; skórka kapelusza jest bardzo zwarta i przy przełamywaniu wydaje chrzęszcząco-skrzypiący dźwięk.

space

Trzon kremowy do jasnobrązowego, z wiekiem szarobrązowy; na szczycie biało oprószony; 35 – 90 x 7 – 15 mm, cylindryczny, zwykle sąsiednie owocniki są zrośnięte podstawami; pełny.

space

Pileus dark olive-brown to nutty-brown, black-brown, hygrophanous; (30) 40 – 120 mm in diameter, initially hemispherical, later convex to plane, sometimes distinctly umbonate; surface uneven, undulating, venose; margin straight, acute; cuticle of the cap very compact and on breaking it gives crunching sound.

space

Stipe cream-coloured to light-brown, with age grey-brown; at the apex white pruinose; 35 – 90 x 7 – 15 mm, cylindrical, usually neighbouring sporocarps fused at the base; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie, niemal kuliste, 5 – 6 x 4.5 – 5 µm.

Spore print white. Spores smooth, subglobose, 5 – 6 x 4.5 – 5 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki zazwyczaj wyrastają w wiązkach, od lata do jesieni, na brzegach lasów liściastych, w parkach i ogrodach, zwykle na nagiej ziemi lub wsród traw i ziołorośli.

Common. Clustered from summer till fall, on hardwood forests edges and paths, in parks and gardens, usually on bare soil or among grass or herbs.

wartość

Jadalny, niepolecany z uwagi na cierpki smak.

Edible, but because of acrid taste not good.

uwagi

Gatunek ten wyróżnia się bardzo twardą skórką kapelusza i jej higrofanicznością. Inne podobne podblaszki to kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes) i kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum) (czasem utożsamiane) generalnie wyróżniają się masywnym pokrojem. Wszystkie są jadalne.

space