grzyby.pl

Psilocybe medullosa (Bres.) Borovička

łysiczka mąkowonna
Geophila tenax (Fr.) Kühner et Romagn. · Phaeogalera medullosa (Bres.) M.M. Moser · Psilocybe tenax (Fr.) Kuehner et Romagn. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Nie ma jasności, czy takson tożsamy z podanym w czekliście[105] Psilocybe tenax (Fr.) Kühner & Romagn.; w Mycobank podane jako osobne taksony; w GBIF niby też ale niejednoznacznie. (2023-1-5)
Psilocybe Psilocybe Psilocybe PsilocybePsilocybełysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata)Psilocybe subcoprophila
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230973 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254983 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254983 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254983 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W wilgotnych lasach, na ziemi.W wilgotnych lasach, na ziemi.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony