grzyby.pl

Entoloma tenellum (J. Favre) Noordel.

Nolanea tenella (J. Favre) P.D. Orton · Rhodophyllus tenellus J. Favre
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]