grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.

włostka turniowa
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka cieniutka (Bryoria capillaris)włostka pogięta (Bryoria flexuosa)