takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cudoniella tenuispora (Cooke et Massee) Dennis

GREJ: ID278943 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID278943 (© autora fot.)

GREJ: ID278943 (© autora fot.)