takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cudoniella tenuispora (Cooke et Massee) Dennis

GREJ: ID278943 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID278943 (© autora fot.)
GREJ: ID278943 (© autora fot.)