opis

Owocniki jednoroczne, miękkie w konsystencji, zazwyczaj białe. Świeże z regułu wyodniste, niektóre z kroplami wydzieliny na powierzchni. Hymenofor porowaty.

caesius

tyromyces subcaesius

owocniki białawe lub ochrowe, ze śladami niebieskiej barwy, nie siniejące w miejscach uciśniętych; zarodniki mniejsze niż u drobnoporek modry (Postia caesia), 4.5-5.5 × 1-1.2 µm.;
głównie na drewnie liściastych - jesionu, buka

guttulatus

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

fragilis

owocnik białawy, przebarwia się czerwono z wiekiem i w miejscach otartych lub uciśniętych

Leptoporus mollis

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony
część gatunków z rodzaju białak (Tyromyces) w szerokim ujęciu jest umieszczona w rodzaju białak (Postia)