grzyby.pl

Lactarius necator (Bull.) Pers.

mleczaj paskudnik
Lactarius turpis (Weinm.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius necator (mleczaj paskudnik)
pod świerkami
Lactarius necator (mleczaj paskudnik)
ta sama lokalizacja, widok spodniej strony kapelusza i trzonu
Lactarius necator (mleczaj paskudnik)
w młodym lesie dębowo/klonowym
Lactarius necator (mleczaj paskudnik)
pod świerkami

owocnik

Częsty i charakterystyczny ciemnooliwkowobrunatny duży mleczaj wyrastający w świerczynach, ma śluzowatą powierzchnię kapelusza o filcowatym, długo podwiniętym brzegu.
Kapelusz ciemno-oliwkowobrunatny w różnych odcieniach: szarozielonawym, czarniawym (zwłaszcza w centrum), żółtawym, brunatnym, zwykle z okółkowo ułożonymi ciemniejszymi plamami; (50)80-100(200) mm średnicy, młody wypukły z wgłębionym środkiem, z długo podwiniętym brzegiem, stary płasko rozpostarty i nieco lejkowaty; powierzchnia za młodu na brzegu kapelusza wyraźnie filcowata, żółtozielona (czerwonawooliwkowa), w czasie wilgotnej pogody skórka lepka, śluzowata; gdy sucha lekko filcowata.

space

Trzon barwy kapelusza ale nieco jaśniejszy (oliwkowożółty) zwłaszcza w górnej partii; 30-80 x 10-25 mm, równogruby, krótki, często zwężony ku dołowi, rzadziej z grubszą podstawą; powierzchnia zwykle plamista lub z wklęśnięciami, w czasie wilgotnej pogody także lepka, gdy sucha błyszczący; pełny, z wiekiem z komorami.

space

Pileus dark olive-brown in various hues: grey-greenish, blackish (particularly centrally), yellowish, russet, usually zonate with darker spots; (50)80-100(200) mm in diameter, when young convex umbilicate, with a long incurved margin, when old flat and plane and somewhat infundibuliform; in young specimens surface on the pileal margin distinctively tomentose, yellow-green (reddish-olive), cuticle viscid when wet, mucous; when dry slightly tomentose.

space

Stipe concolourous with the cap but slightly lighter-coloured (olive-yellow), particularly in the upper part; 30-80 x 10-25 mm, equal, short, often tapered towards the base, sporadically with enlarged base; surface usually spotty or scrobiculate, when wet also viscid, when dry glossy; solid, with age with chambers.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowobiały (żółtoochrowy). Zarodniki szerokoelipsoidalne, drobno brodawkowane, brodawki połączone liniami tworzącymi siateczkę, 7,5-8,5 x 6-7 µm.
Spore print creamy-white (yellow-ochraceous). Spores broadly ellipsoid, finely verrucose, verrucae connected with lines to form reticulum, 7,5-8,5 x 6-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bardzo pospolity. Głównie pod świerkami, także pod brzozami, rzadko pod sosnami i w lasach liściastych na miejscach zatorfionych. Na glebach ubogich, kwaśnych, głównie na ściółce. Także wysoko w górach do granicy lasów. Pospolity. Owocniki od lipca do października.
Common. Summer-fall, gregarious, usually under spruce and birch.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z uwagi na ostry smak. Może też być szkodliwy nawet po wygotowaniu.[134]
Inedible.

uwagi

Gatunek bardzo charakterystyczny i trudny do pomylenia.
Species very characteristic and easy to distinguish.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 1994 — Podręczny atlas grzybów. [4]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji