grzyby.pl
jadalnydopuszczony do obrotu

Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. (1879)

płachetka zwyczajna, płachetka kołpakowata, (kołpaki, niemka, płachetka, turki), Gypsy Mushroom, Chicken of the woods /en/
Pholiota caperata
Rozites caperatus (płachetka zwyczajna)
28.08.2006, okolice Kościerzyny; copyright © by Marek Snowarski
Rozites caperatus (płachetka zwyczajna)
Rozites caperatus (płachetka zwyczajna)
w mchu, w lesie sosnowym, za pasem wydm nadmorskich, w grupach po kilka do kilkunastu egzemplarzy
Rozites caperatus (płachetka zwyczajna)
w grupach po kilka egzemplarzy, w lesie sosnowym na piaszczystym podłożu

owocnik

Rozites caperatus (płachetka zwyczajna)
Kapelusz słomkowy, ochrowożółtawy, żółtobrązowy, młody z fioletowawym nalotem; 60 – 100 (120) mm średnicy, młody dzwonkowaty, potem wypukły, w końcu rozpostarty z garbkiem; powierzchnia często promieniście pomarszczona, matowa; brzeg u starszych egzemplarzy popękany.

space

Trzon -100 x -25 mm, equal; brudnobiaławy; z wąskim, błoniastym pierścieniem, często postrzępionym lub zanikający; powierzchnia nad pierścieniem z nalotem, poniżej pierścienia jedwabisty, długowłóknisty, pełny.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki 11 – 14 x 7 – 9 µm, migdałowate, drobno brodawkowane, bez pory rostkowej.

Spore print rusty brown. Spores 11 – 14 x 7 – 9 µm, amygdaloid, faintly roughened.

występowanie

Miejscami pospolity. Owocniki wyrastają w grupach, masowo, od sierpnia do października w lasach iglastych, na kwaśnych glebach, często w towarzystwie Vaccinium myrtillus. Rzadko spotyka się je w lasach liściastych.

Common. Summer, fall, usually in large groups in needle forest on acid soils, often together with Vaccinium myrtillus; rarely in deciduous forests.

wartość

Jadalny, smaczny. Dopuszczony do obrotu handlowego i przetwórstwa na terenie Polski. Owocniki szybko są "zarobaczywione" tj. porażone przez larwy owadów, nawet młode egzemplarze, z uwagi jednak na masywność i masowe występowanie dość łatwo jest zebrać ilość pozwalającą na konsumpcję. Tradycyjnie zbierany w Polsce i znany pod róznymi, regionalnymi nazwami, np. turek, niemka, kołpak, podbołotuszka.

Edible and choice. But one should look carefully because it is easily spoiled by insects larvas.
Gatunek dość charakterystyczny wśród zasłonakowatych z racji posiadania błoniastego pierścienia na trzonie. Zwraca uwagę swoim rozmiarem i masowym występowaniem. Liczne podobne gatunki zasłonak (Cortinarius) nie mają skórzastego pierścienia na trzonie.
Jest to jedyny w Europie przedstawiciel tego rodzaju.

Mało prawdopodbna ale możliwa jest pomyłka z rosłymi owocnikami strzępiaka ceglastego (Inosperma erubescens) - rozmiar owocników w skrajnych przypadkach jest zbliżony, podobieństwo dotyczy barwy blaszek i w pewnym stopniu formy owocnika. Grzyby te rosną w różnych siedliskach. Taka pomyłka może zdarzyć się jeśli przechodzi się porządku dziennego nad szczegółami: "przez zachłanność gdy brak grzybów i na bezgrzybiu i rak ryba" [za opis takiego przypadku zatrucia dziękuję koledze T.].

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060828.8.06 - Rozites caperatus (płachetka zwyczajna); okolice Kościerzyny
060828-8
/okolice Kościerzyny/ #4