Tx: 547
grzyby.pl

Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst.

kosmatek strzępiastobrzegi
Ripartites helomorpha (Fr.) P. Karst. · Ripartites helomorphus (Fr.) P. Karst. orth.var. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podany w czekliście[105] Ripartites helomorphus (Fr.) P. Karst. "kosmatek jasnoblaszkowy" to wg Mycobank i GBIF synonim. [MS (2023-1-7)]
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i mieszanych; na ziemi; sierpień-listopad.

wybrane okazy · selected collections

#6
ww.061129-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 28.02.2024 21:33 1 znaleziska Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 178157 AD18 156411 BE59 123045 CA98 217803 CC15 268312 278173 353937 DA80 117247 DE54 227140 DE55 309066 EE84 51146 FG22 175935 GC01 230722 272856 GC02 279348 GC11 272370

ID 51 146 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: ok. 2.9 km E, Sukowski Las , Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 28 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan jodłowo-sosnowy z domieszką topoli osiki, na igliwiu jodły i prawdopodobnie przy jej pniu, 2 owocniki, młody i dojrzały; leg. Marcin Fałdziński, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/2.04.07; uwagi: fot.68918 fot.68919 fot.68920 fot.68921 fot.68922 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

68918
68919
68920
68921
68922

ID 117 247 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 7 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-świerk,sosna,dąb,brzoza,buk, na omszonym wypalenisku, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.207471 fot.207472 [notatka: nie] [fotografie: tak];

207471
207472

ID 123 045 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: Wrocław, Las Strachociński, południowa część, BE59; data zbioru: 8 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, ziemia, 1 owocnik; leg. Tomasz Pachlewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TP/28.02.09; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 156 411 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: 4 km na N od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 19 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Calamagrostio-Quercetum, na ściółce, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 619 w zielniku autora; uwagi: fot.307173 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

307173

ID 175 935 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: między Tylawą, a Daliową (okolice miejscowości Stasiana, której na mapie brak), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże lasu, nad strumieniem, jodła i leszczyna, pośród ostrężyn na ściółce (jodłowe igły?), 3 owocniki w grupie rozproszone; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/AH/11.11.10; uwagi: fot.377251 fot.377252 fot.377253 fot.377254 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

377251
377252
377253
377254

ID 178 157 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: Pewel Mała (Kiełbasków), pow. Żywiec, woj. śląskie; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, w miejscu wzrostu grzybów dominowały modrzewie, W ściółce iglastej przerośniętej roślinami w pobliżu skarpy drogi, Pojedynczo, 2 sztuki; leg. det. Ryszard Taran; eksykat: Tak (zostanie wysłany na życzenie); uwagi: fot.383735 fot.383736 fot.383737 [notatka: nie] [fotografie: tak];

383735
383736
383737

ID 217 803 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 25 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosna,buk,świerk,brzoza,dąb, wypalenisko, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/061125/0001; uwagi: fot.578997 [notatka: [bf:532486]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 532486 ;

ID 227 140 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: 300 m E od zabudowań wsi Kruplin-Barbarówka, gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 5' 45,56" N i 19st 14' 41,7" E], DE54; data zbioru: 22 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu -mała, młoda dąbrowa z dębów czerwonych, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.617473 fot.617474 fot.617475 [notatka: nie] [fotografie: tak];

617473
617474
617475

ID 230 722 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: południowy skraj miejscowości Ogrodniczki, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 17 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne z rzadka samoczynnie zalesione sosną, na ziemi, wśród starych traw, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/MG/131017/1000; uwagi: fot.636080 fot.636081 [notatka: nie] [fotografie: tak];

636080
636081

ID 268 312 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 20 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młodnik dębowy. Brzeg wymokliska obsadzony świerkiem i olszą., Z ziemi, w plątaninie kłączy i korzeni pokrzyw., Grupka 6 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: Oznaczenie na podstawie fotografii - do potwierdzenia.; Dyskusja:; [bf:786533]; fot.788370 fot.788371 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 786533 ;

ID 272 370 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: około 1,5 km na S od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 5 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w średnim wieku, fragment zadrzewienia modrzewiowego, w pobliżu osamotnionego dębu, Na ściółce, pojedynczy owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006017; uwagi: fot.806125 fot.806126 [notatka: nie] [fotografie: tak];

806125
806126

ID 272 856 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 3 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy, na ściólce pod modrzewiem, pojedynczy owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005937; uwagi: fot.808325 fot.808326 [notatka: nie] [fotografie: tak];

808325
808326

ID 278 173 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 14 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pas zadrzewienia śródpolnego, (świerk, modrzew)., Na ziemi, w ściółce., 2 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.829652 fot.829653 fot.829654 [notatka: nie] [fotografie: tak];

829652
829653
829654

ID 279 348 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 6 km na E od Supraśli, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 27 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu o zadrzewieniu modrzewiowym, na ściółce, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005932; uwagi: fot.833547 fot.833548 fot.833549 [notatka: nie] [fotografie: tak];

833547
833548
833549

ID 309 066 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: 0,4 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 6,5" N i 19st 22' 38,9" E], DE55; data zbioru: 7 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, modrzewie i inne, na ściółce, gł. modrzewiowej, rozproszona grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.963370 fot.963371 fot.963372 fot.963373; .; inne owocniki z 19 października; fot.963374 fot.963375 fot.963376 [notatka: nie] [fotografie: tak];

963370
963371
963372
963373
963374
963375
963376

ID 353 937 oznaczenie: Ripartites tricholoma; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 28 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne - ogród przydomowy., Ściółka pod świerkiem kłującym, 1 owocnik; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany; uwagi: fot.1302612 fot.1302613 fot.1302614 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1302612
1302613
1302614
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji