grzyby.pl

Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst.

kosmatek strzępiastobrzegi
Ripartites helomorpha (Fr.) P. Karst. · Ripartites helomorphus (Fr.) P. Karst. orth.var. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podany w czekliście[105] Ripartites helomorphus (Fr.) P. Karst. "kosmatek jasnoblaszkowy" to wg Mycobank i GBIF synonim. (2023-1-7)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
29.11.2006, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych; na ziemi; sierpień-listopad.W lasach liściastych i mieszanych; na ziemi; sierpień-listopad.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061129.1.ww - Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi); Kotlina Sandomierska
061129-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #6