Tx: 549
grzyby.pl

Cystodermella cinnabarina (Alb. et Schwein.) Harmaja

ziarnóweczka cynobrowa, ziarnówka cynobrowa
Cystoderma cinnabarinum (Alb. et Schwein.) Fayod · Cystoderma terrei orth.var. · Cystoderma terreyi (Berk. et Broome) Harmaja · Cystodermella cinnabarinum (Alb. et Schwein.) Harmaja orth.var. · Lepiota granulosa var. cinnabarina (Alb. et Schwein.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bresadola (1903)[2622]Bresadola (1903) Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti.[2622], Domański (1955)[2677]Domański (1955) Grzyby kapeluszowe (Aphyllophorales, Agaricales) zebrane w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1948-1952.[2677], Domański et al. (1960)[2710]Domański et al. (1960) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958).[2710], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Endler (1971)[2757]Endler (1971) Grzyby wyższe lasów bukowych nadl. Kąty.[2757], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450] (as: Cystoderma cinnabarinum), Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449] (as: Cystoderma cinnabarinum), Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Cystoderma cinnabarinum), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: Cystoderma cinnabarinum), Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455] (as: Cystoderma terrei), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: C. cinnabarina), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Cystodermella cinnabarina), Gumińska (1972)[2823]Gumińska (1972) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część II).[2823], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537] (as: Cystoderma terrei), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: C. cinnabarina), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2013)[1796]Kujawa et al. (2013) XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[1796], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: C. cinnabarina), Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: C. cinnabarina), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (1963)[2955]Lisiewska (1963) Mikoflora zespołów leśnych Puszczy Bukowej pod Szczecinem.[2955], Lisiewska (1993)[2973]Lisiewska (1993) Grzyby w lasach liściastych Puszczy Bukowej.[2973], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840] (as: Cystoderma cinnabarinum), Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863] (as: Cystoderma cinnabarinum), Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864] (as: Cystoderma cinnabarinum), Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866] (as: Cystoderma cinnabarinum), Łuszczyński (1997)[3004]Łuszczyński (1997) Interesting macromycetes found in Kielce town (Central Poland).[3004], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888] (as: Cystoderma terrei), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nespiak (1960)[3035]Nespiak (1960) Niektóre Hymenomycetes z okolic Jasła i Krosna ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Cortinarius.[3035], Olesiński & Wojewoda (1985)[3069]Olesiński & Wojewoda (1985) Materiały do flory macromycetes północno-wschodniej Polski.[3069], Rudnicka-Jezierska (1969)[3162]Rudnicka-Jezierska (1969) Grzyby wyższe wydm śródlądowych Puszczy Kampinoskiej.[3162], Sałata (1972)[3175]Sałata (1972) Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym.[3175], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Sumorok et al. (2013)[2284]Sumorok et al. (2013) XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[2284], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389] (as: Cystodermella cinnabarina), Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: C. cinnabarina), Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Cystodermella cinnabarina (ziarnóweczka cynobrowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BC60 309729 CB24 50468 DA40 332722 DA82 372329 DE55 123675 EC25 305361 EC26 338303 FG21 81205 373538 FG22 77677

ID 50 468 oznaczenie: Cystodermella cinnabarinum; lokalizacja: przy szosie z m. Sominy do m. Trzebuń, ok. 2,5 km od m. Sominy, Bory Tucholskie, CB24; data zbioru: 7 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa przydrożna, bór chrobotkowy z niewielką domieszką brzozy brodawkowatej, na ziemi, kilkadziesiąt osobników na odcinku ok. 250 m; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BG/14.01.07; uwagi: 1. Ze względu na warunki pogodowe eksykaty w nie najlepszym stanie, trzony częściowo zapleśniałe ale cechy diagnostyczne zachowane.; 2. Drugie stanowisko w połowie drogi między leśniczówką Trawce a leśniczówką Dywan, ok. 4 km na NEE od podanego powyżej, mniej liczne, bez eksykatu ATPOL CB-24!. [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 77 677 oznaczenie: Cystodermella cinnabarinum; lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, FG22; data zbioru: 14 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, sosna, buk, olcha, dąb i in.), na ziemi, w grupie 7 owocników, +3 znalezione ok. 2 metry dalej; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/AH/1.07.08; uwagi: fot.121824 fot.121825 fot.121826 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

121824
121825
121826

ID 81 205 oznaczenie: Cystodermella cinnabarinum; lokalizacja: Ropianka, pow. jasielski, FG21; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodły z domieszką liściastych i iglastych, na ziemi pod jodłami, 2 grupy po kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/AH/1.07.08; uwagi: fot.130056 fot.130057 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

130056
130057

ID 123 675 oznaczenie: Cystodermella cinnabarinum; lokalizacja: 1 km SW,Kudłatka,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 2 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stare,dzikie wysypisko śmieci na skraju lasu sosnowego, na ziemi,wśród traw, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/19.04.09; uwagi: 51 1'5,53"N 19 21'45,76"E; fot.223017; fot.223018 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

223017
223018

ID 305 361 oznaczenie: Cystodermella cinnabarinum; lokalizacja: ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 16 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszkami(brzoza,dąb), Na ziemi we mchach, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.946889 fot.946890 fot.946891 fot.946892 fot.946893 [notatka: nie] [fotografie: tak];

946889
946890
946891
946892
946893

ID 309 729 oznaczenie: Cystoderma cinnabarinum; lokalizacja: okolice leśniczówki Leszczyny, Puszcza Notecka, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, BC60; data zbioru: 31 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy, z ziemi, w grupie kilkunastu owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.967082 [notatka: [bf:887211]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 887211 ;

ID 332 722 oznaczenie: Cystodermella cinnabarinum; lokalizacja: Kuźnica, pow. pucki, woj. Pomorskie, DA40; data zbioru: 14 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, nadmorski, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005302; uwagi: fot.1147356 [notatka: [bf:955205]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 955205 ;

ID 338 303 oznaczenie: Cystodermella cinnabarinum; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Ulatowo Czerniaki, gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 30 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze szosy w borze sosnowym, ziemia, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; uwagi: fot.1184776 fot.1184777 fot.1184778 fot.1184779;

1184776
1184777
1184778
1184779

ID 372 329 oznaczenie: Cystodermella cinnabarina; lokalizacja: Gdańsk-Orlinek, Wyspa Sobieszewska, przy wejściu na plażę nr 6, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 24 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wydma szara, sosna, We mchu, 2 owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1481576 fot.1481577 fot.1481578 fot.1481579; Na tym stanowisku 26.10.2020 zaobserwałem kilkanaście owocników; fot.1481580 fot.1481581 fot.1481582 [fotografie: tak];

1481576
1481577
1481578
1481579
1481580
1481581
1481582

ID 373 538 oznaczenie: Cystodermella cinnabarina; lokalizacja: Ropianka - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 14 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodłowy z bukiem, leszczyną i in., na ziemi pod jodłą, ok. 10 owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1494248 fot.1494249 fot.1494250 fot.1494251 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1494248
1494249
1494250
1494251
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji