grzyby.pl

Epithele typhae (Pers.) Pat.

bagnówka pałkowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych liściach dużych roślin turzycowatych: turzyc, sitowia leśnego, pałki; jesienią.Na martwych liściach dużych roślin turzycowatych: turzyc, sitowia leśnego, pałki; jesienią.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony