grzyby.pl

Pluteus petasatus (Fr.) Gillet

drobnołuszczak trocinowy, łuskowiec trocinowy
Pluteus cervinus var. petasatus (Fr.) Fr. · Pluteus curtisii (Berk.) Sacc. · Pluteus patricius (Schulzer) Boud. · Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) Kumm. ss. Rick.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak malutki (Pluteus nanus)drobnołuszczak pomarszczony (Pluteus phlebophorus)
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
w kępkach, na poboczu drogi w parku; 05.07.2002, Choceò, Czechy; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
w kępkach, na poboczu drogi w parku
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
pokrój

owocnik

Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
Owocniki masywne. Kapelusz jasny, kremowy, jasnobrązowy, z ciemniejszymi brązowymi promienistymi wrośniętymi włókienkami, w centrum jasnobrązowy lub jasnoochrowy; 40-150 (200) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły, z wiekiem rozpostarty, w centrum z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, błyszcząca, nieco lepka, w centrum z drobnymi włókienkami lub łuseczkami; brzeg ostry.
Blaszki białe, z wiekiem szaro-różowe; ostrze tej samej barwy lub nieznacznie jaśniejsze, równe, z wiekiem nieco kosmkowate; wybrzuszone, szerokie (do 15mm); gęste; wolne.
Trzon biały, ku podstawie z ciemniejszymi brązowymi włókienkami, u podstawy orzechowy; 50-150 x 7-20 mm, równogruby, ze zgrubiałą podstawą; pełny.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie zwarty; zapach słaby, grzybowy (rzodkwi?), smak łagodny, grzybowy.Owocniki masywne. Kapelusz jasny, kremowy, jasnobrązowy, z ciemniejszymi brązowymi promienistymi wrośniętymi włókienkami, w centrum jasnobrązowy lub jasnoochrowy; 40-150 (200) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły, z wiekiem rozpostarty, w centrum z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, błyszcząca, nieco lepka, w centrum z drobnymi włókienkami lub łuseczkami; brzeg ostry.
Blaszki białe, z wiekiem szaro-różowe; ostrze tej samej barwy lub nieznacznie jaśniejsze, równe, z wiekiem nieco kosmkowate; wybrzuszone, szerokie (do 15mm); gęste; wolne.
Trzon biały, ku podstawie z ciemniejszymi brązowymi włókienkami, u podstawy orzechowy; 50-150 x 7-20 mm, równogruby, ze zgrubiałą podstawą; pełny.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie zwarty; zapach słaby, grzybowy (rzodkwi?), smak łagodny, grzybowy.
Barwa wysypu zarodników różowa.Barwa wysypu zarodników różowa.

Sporocarps massy. Pileus light-coloured, cream-coloured, light brown, with darker brown radial innate fibrils, centrally light brown or light ochre; 40-150 (200) mm in diameter, initially obtusely conic, with age plane, obtusely umbonate; surface smooth, glossy, slightly viscid, in the centre with tiny fibrils or squamules; margin acute.
Lamellae white, with age grey-pink; edges of the same colour or slightly lighter-coloured, entire, with age somewhat fimbriate; ventricose, broad ( up to 15mm); close; free.
Stipe white, towards the base with darker brown fibrils, at the base nutty-coloured; 50-150 x 7-20 mm, equal, with enlarged base; solid.
Flesh whitish, in the cap thin, at the stem solid; smell weak, fungoid (raphanoid?), taste mild, fungoid.
Spore print pink.

space

cechy mikroskopowe

Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6.5-8.5 x 4.5-6 µm.Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6.5-8.5 x 4.5-6 µm.
Spores broadly ellipsoid, smooth, 6.5-8.5 x 4.5-6 µm.
Spores broadly ellipsoid, smooth, 6.5-8.5 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. W grupach lub w wiązkach, rzadko pojedynczo, na rozłożonym drewnie drzew liściastych, na pniakach, najczęściej w tartakach, na starych trocinach; marzec-sierpień.Rzadki. W grupach lub w wiązkach, rzadko pojedynczo, na rozłożonym drewnie drzew liściastych, na pniakach, najczęściej w tartakach, na starych trocinach; marzec-sierpień.
Rare. Summer-fall, solitary, gregarious or clusterd, rerely solitary, on rotten hardwood, on stumps, on sawdust.
Rare. Summer-fall, solitary, gregarious or clusterd, rerely solitary, on rotten hardwood, on stumps, on sawdust.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[134] ale o niskiej wartości kulinarnej, tak jak i pozostałe gatunki z tego rodzaju.Jadalny[134] ale o niskiej wartości kulinarnej, tak jak i pozostałe gatunki z tego rodzaju.
Inedible.
Inedible.
Podobnie zabarwiony drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus) jest zwykle czysto biały, drobniejszy i wyrasta zwykle pojedynczo.Podobnie zabarwiony drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus) jest zwykle czysto biały, drobniejszy i wyrasta zwykle pojedynczo.
Like-coloured drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus) is usually pure white, tinier and grows usually solitary.
Like-coloured drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus) is usually pure white, tinier and grows usually solitary.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061017.1.06 - Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy); Wrocław
061017-1
/Wrocław/ #26
znalezisko 20020705.7.02 - Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy); Choceò, Czechy
020705-7
leg. Marek Snowarski
/Choceò, Czechy/ #4