grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Pluteus petasatus (Fr.) Gill. non ss. Rick.

drobnołuszczak trocinowy łuskowiec trocinowy
Pluteus curtisii (Berk. & Br.) Sacc. ss. Sing. · Pluteus patricius (S. Schulz.) Boud. ss. Sing., Mos. · Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) Kumm. ss. Rick.
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak malutki (Pluteus nanus)drobnołuszczak pomarszczony (Pluteus phlebophorus)
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
w kępkach, na poboczu drogi w parku; 05.07.2002, Choceò, Czechy; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
w kępkach, na poboczu drogi w parku
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
pokrój

owocnik

Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
Owocniki masywne. Kapelusz jasny, kremowy, jasnobrązowy, z ciemniejszymi brązowymi promienistymi wrośniętymi włókienkami, w centrum jasnobrązowy lub jasnoochrowy; 40 – 150 (200) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły, z wiekiem rozpostarty, w centrum z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, błyszcząca, nieco lepka, w centrum z drobnymi włókienkami lub łuseczkami; brzeg ostry.
Blaszki białe, z wiekiem szaro-różowe; ostrze tej samej barwy lub nieznacznie jaśniejsze, równe, z wiekiem nieco kosmkowate; wybrzuszone, szerokie (do 15mm); gęste; wolne.
Trzon biały, ku podstawie z ciemniejszymi brązowymi włókienkami, u podstawy orzechowy; 50 – 150 x 7 – 20 mm, równogruby, ze zgrubiałą podstawą; pełny.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie zwarty; zapach słaby, grzybowy (rzodkwi?), smak łagodny, grzybowy.

Barwa wysypu zarodników różowa.

space

cechy mikroskopowe

Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6.5 – 8.5 x 4.5 – 6 µm.

Spores broadly ellipsoid, smooth, 6.5 – 8.5 x 4.5 – 6 µm.

występowanie

Rzadki. Od lata do jesieni w grupach lub w wiązkach, rzadko pojedynczo, na rozłożonym drewnie drzew liściastych, na pniakach, na trocinach.

Rare. Summer-fall, solitary, gregarious or clusterd, rerely solitary, on rotten hardwood, on stumps, on sawdust.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Podobnie zabarwiony drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus) jest zwykle czysto biały, drobniejszy i wyrasta zwykle pojedynczo.

Like-coloured drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus) is usually pure white, tinier and grows usually solitary.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061017.1.06 - Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy); Wrocław
061017-1
/Wrocław/ #26
znalezisko 20020705.7.02 - Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy); Choceò, Czechy
020705-7
leg. Marek Snowarski
/Choceò, Czechy/ #4