takson nie ujęty w czekliście

Entoloma sphagneti Naveau