grzyby.pl

Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill

niszczyca belkowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gloeophyllum Gloeophyllum Gloeophyllum GloeophyllumGloeophyllumniszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium)niszczyca blaszkowata (Gloeophyllum abietinum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na starych, martwych pniach drzew iglastych i liściastych (np. jabłoniach, wierzbach); zdecydowanie częściej poza lasami, w parkach, starych ogrodach, na drewnie konstrukcyjnym, belkach mostów, płotach itp.; owocniki w przeciągu całego roku.Na starych, martwych pniach drzew iglastych i liściastych (np. jabłoniach, wierzbach); zdecydowanie częściej poza lasami, w parkach, starych ogrodach, na drewnie konstrukcyjnym, belkach mostów, płotach itp.; owocniki w przeciągu całego roku.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem