Tx: 796
grzyby.pl

Tricholoma populinum J.E. Lange

gąska topolowa
Tricholoma pessundatum var. populinum (J.E. Lange) Pilát · Tricholoma suffocatum Richon et Roze
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)

owocnik

Owocniki duże, masywne. Kapelusz jasnobrązowy do czerwonobrązowego, w centrum ciemniejszy; 60-120(140) mm, wypukły do rozpostartego, z wiekiem nieregularnie pofalowany, bez garbka; powierzchnia gładka, nieco lepka gdy wilgotna, sucha błyszcząca, lśniąca, może pękać; skórka ściągalna; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon biały z wzdłużnymi włókienkami, brązowieje poczynając od podstawy, bez strefy pierścieniowej; krępy i krótki w stosunku do kapelusza, 50-100 x 10-30 mm, cylindryczny, często powyginany, podstawa może być rozszerzona, maczugowata; pełny, twardy.

space

Sporocarps large, massy. Pileus pale brown to red-brown, centrally darker; 60-120(140) mm, convex to plane, with age irregularly undulating, without an umbo; surface smooth, slightly viscid when moist, dry glossy, shiny, sometimes rimose; cuticle peelable; margin incurved for a long time.

space

Stipe white with longitudinal fibrils, becomes brown starting from the base, without annular zone; 50-100 x 10-30 mm, cylindrical, often flexuous, sometimes base clavate; solid, tough.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste do szerokoelipsoidalnych, bezbarwne, gładkie, z kroplami, 4-6.5 x 3-5 µm.
Spore print white. Spores subglobose to broadly ellipsoid, hyaline, smooth, with drops, 4-6.5 x 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadka. Owocniki wyrastają późną jesienią, pojedynczo i w grupach, często w kępkach, pod topolami.
Rare. Late fall, solitary to gregarious, often semiclustered, under poplar.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
Tricholoma ustale (gąska bukowa)
Tricholoma ustale (gąska bukowa) · licznie pod bukami
Podobnie wyglądające gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) i gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) wyrastają w lasach iglastych pod sosnami i świerkami; są trujące - powodują zaburzenia jelitowe.

space

Similar in appearance gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) and gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) grow in the conifers under pine and spruce, cause intestinal problems. Intensively red-brown gąska bukowa (Tricholoma ustale) (photo) has distinctly bitter taste of flesh and strongly mucous cap when moist.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalna ale niezbyt smaczna, zwłaszcza starsze egzemplarze mogą być gorzkie w smaku.[134] Z uwagi na podobieństwo do innych trujących gąsek wskazana rozwaga.
Edible but there are similar Tricholomas which cause gastric problems.

wybrane okazy · selected collections

#4
00 12 17 - 3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#28
mirki2.060916-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 28.02.2024 22:01 1 znaleziska Tricholoma populinum (gąska topolowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD28 84120 BE59 11013 11014 CA89 49957 49998 84823 121313 CB16 227860 CB25 43368 CC15 309758 CC92 208956 CE17 295817 CE27 295840 CE37 207899 207900 207901 207902 207903 207904 CE38 192660 328375 CE47 295841 CF49 80313 DA50 271859 DA70 374715 DA80 24964 43391 79479 193512 207635 292606 DE35 271843 362822 DE36 308085 327305 DE44 207283 DE45 120474 151240 209297 DE46 230292 375046 DE47 152423 185593 207292 DE55 120123 152471 194488 272054 338608 DE56 121475 DE67 226622 DF62 92093 120947 DF68 177445 DF85 81545 EC25 275893 293824 ED37 178058 ED45 274594 EF89 82460 EG09 82461 GC01 207562

ID 11 013 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Wrocław, ul. Buforowa, BE59; data zbioru: 17 gru 2000; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis),, zadarniona ziemia, licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 001217-3; uwagi: [notatka: 001217-3] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 11 014 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Wrocław, ul. Buforowa, BE59; data zbioru: 3 lis 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensi), zadarniona ziemia, licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 041103-6 herb. Snowarski; uwagi: [notatka: 041103-6] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 24 964 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Gdańsk -Wrzeszcz ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 8 lis 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Mały park osiedlowy,skarpka.Duże stare topole i świerk., W ziemi., Masowo w placykach po kilka sztuk.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/19.12.11; uwagi: fot.25278 fot.25279 fot.25280 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

25278
25279
25280

ID 43 368 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Wyrówno-Lipusz, CB25; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi w rowie odzielającym szosę od lasu, W ziemi pod toplą osiką, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.55323 fot.55324 [notatka: tak] [fotografie: tak];

55323
55324

ID 43 391 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Gdańsk Strzyża, DA80; data zbioru: 17 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park-plac pomiędzy osiedlem-działkami a lasem.Topola,świerk,klon, W ziemi, Kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.55375 fot.55376 [notatka: tak] [fotografie: tak];

55375
55376

ID 49 957 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA89; data zbioru: 23 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na poboczu,skarpie drogi krajowej, Pod topolą, W czarcim kręgu ok.200 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.66497 fot.66498 fot.66499 [notatka: tak] [fotografie: tak];

66497
66498
66499

ID 49 998 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA89; data zbioru: 25 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi krajowej pod topolą, Na skarpie w ziemi pod topolą, ok.100 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.66670 fot.66671 [notatka: tak] [fotografie: tak];

66670
66671

ID 79 479 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Gdańsk ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 2 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem-dolina, Trawnik,pod topolą, Kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.126201 fot.126202 [notatka: tak] [fotografie: tak];

126201
126202

ID 80 313 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Leboszowice, CF49; data zbioru: 7 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, pojedynczo i w grupach; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza; uwagi: fot.128200 fot.128201 fot.128202 [fotografie: tak];

128200
128201
128202

ID 81 545 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, DF85; data zbioru: 12 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla przydrożne z młodą topolą osiką, na ziemi, Około 30 owocników w grupie, pod osiką; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (pojedzie do kustosza bazy); uwagi: W okolicy stwierdzono jeszcze w dwóch miejscach.; fot.130716 [notatka: tak] [fotografie: tak];

130716

ID 82 460 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE, EF89; data zbioru: 9 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik mieszany - młode brzozy, sosny, osiki, wierzby iwy, pod osikami, na ziemi wśród ściółki i traw, gromadnie, przeważnie w zwartych grupach, kapelusze często zachodzą na siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071009 Tricholoma populinum>; uwagi: Gąska topolowa; fot.132398 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

132398

ID 82 461 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Biecz - Belna Górna, pow. Gorlice, EG09; data zbioru: 4 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Kilkunastoletnie zagajniki - samosiejki - brzoza, wierzba iwa, topola osika, na ziemi wśród trawy pod osikami, gromadnie, przeważnie w zwartych grupach, kapelusze często zachodzą na siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071004 Tricholoma populinum>; uwagi: Gąska topolowa; fot.132405 fot.132406 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

132405
132406

ID 84 120 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 0,5 km na NW od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD28; data zbioru: 13 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany(Corylus, Populus nigra, Picea), na ziemi, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 870, zielnik autora; uwagi: fot.135626 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

135626

ID 84 823 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA89; data zbioru: 11 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi krajowej pod topolą, W ziemi trawie, w ścisłym kręgu ok.200 szt; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.136921 fot.136922 [notatka: tak] [fotografie: tak];

136921
136922

ID 92 093 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 2 km W od zameczku myśliwskiego w Promnicach, pow. tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 21 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skarpie porośniętej topolą osiką, pojedynczymi dębami, na ziemi w trawie wśród liści, grupami po kilka, kilkanaście sztuk; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK - zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.150558 [notatka: nie] [fotografie: tak];

150558

ID 120 123 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1,5 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 2 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi,w liściastej ściółce, kilka grup na odcinku ok.350 m,co najmniej 60 owocników (pod dywanem z liści mogło ich być dużo więcej); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: fot.214408; _______ fot.214409 fot.214410 [notatka: nie] [fotografie: tak];

214408
214409
214410

ID 120 474 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 0,5 km NW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE45; data zbioru: 7 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: 51 7'54,87"N 19 24'55,83"E; fot.215295; fot.215296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

215295
215296

ID 120 947 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 16 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą, na ziemi w trawie, kilka skupisk po trzy do pięciu owocników na odcinku ok 20 m; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/17.12.08; uwagi: fot.216501 fot.216502 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216501
216502

ID 121 313 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Lniska gm.Żukowo, CA89; data zbioru: 18 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi krajowej nr 20, na skarpie pod topolą, kilkaset owocników w czarcim kręgu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.217767 fot.217768 [notatka: nie] [fotografie: tak];

217767
217768

ID 121 475 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Radomsko,ul.Sucharskiego, DE56; data zbioru: 21 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa przydrożnych drzew,topoli, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: siedlisko; fot.218030; jeden z owocników; fot.218031; drugi owocnik od spodu; fot.218032 [notatka: nie] [fotografie: tak];

218030
218031
218032

ID 151 240 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 0,5 km NW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE45; data zbioru: 30 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi,pod liściami, 16 owocników w małych,ciasnych grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,tym razem młodej,zdrowej gąski,wyślę Ani; uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID120474; fot.290094 fot.290095 [notatka: nie] [fotografie: tak];

290094
290095

ID 152 423 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1 km SE,Kuźnica,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 8 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas śródpolnych zadrzewień-osika,brzoza,wierzba,grusza, na ziemi,pod osikami, ponad 20 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o ok.20 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: fot.293164; fot.293165 [notatka: nie] [fotografie: tak];

293164
293165

ID 152 471 oznaczenie: Tricholoma populinum; • potwierdzenie ID120 123; lokalizacja: 1,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 7 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi,w liściastej ściółce, ponad 100 owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id120123; fot.293424 fot.293425 fot.293426 [notatka: nie] [fotografie: tak];

293424
293425
293426

ID 177 445 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 10 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod topolami, w trawie, masowo w kępkach; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/5.01.11; uwagi: fot.381829 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

381829

ID 178 058 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Warszawa, Wilanów, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED37; data zbioru: 22 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie nadjeziorne - wiąz - klon - topola biała - topola osika, na ziemi, w oddalonych od siebie o kilkaset metrów miejscach po kilkadziesiąt owocników; leg. Andrzej Sas, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AS/11.11.10; uwagi: Szczegóły fotografie i oznaczenie! w wątku [bf:276070] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 276070 ;

ID 185 593 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1,4 km N, Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 29 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy; skarpa przydrożnego rowu, na ziemi, pod osikami, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID 207292; uwagi: fot.409050 fot.409051 [notatka: nie] [fotografie: tak];

409050
409051

ID 192 660 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 250 m na N od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 12 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, w pobliżu małe krzaki osiki i brzozy - na terenie żwirowni, na ziemi, na piaszczystym wzniesieniu, w grupie: 2011.10.12 - 6 szt.; 2011.10.18 - 2 szt.; leg. Piotr Zawada, det. Tomasz Ślusarczyk i Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Teren prywatny. Gmina Czastary. Omówiony w wątku: [bf:448943]; fot.450441 fot.450442 fot.450443 fot.450444 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 448943 ;

ID 193 512 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 5 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem,topola,świerk,klon, w ziemi, kilkanaście owocników w kępkach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.454675 fot.454676 [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak];

454675
454676

ID 194 488 oznaczenie: Tricholoma populinum; • potwierdzenie ID120 123; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi,w liściastej ściółce, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach na odcinku ok.300m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.459918 fot.459919 fot.459920; 19.11.2011; fot.459921 [notatka: nie] [fotografie: tak];

459918
459919
459920
459921

ID 207 283 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 700 m NW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 15" N i 19st 16' 45,37" E], DE44; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego sosnowo-dębowego, na ziemi, na sztucznej skarpie, pod osikami, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/12.12.12; uwagi: fot.527003 fot.527004 fot.527005 [notatka: nie] [fotografie: tak];

527003
527004
527005

ID 207 292 oznaczenie: Tricholoma populinum; • potwierdzenie ID185 593; lokalizacja: 1,4 km N od wsi Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 43,5" N i 19st 35' 35,75" E], DE47; data zbioru: 19 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy; przydrożny rów, na ziemi, pod osikami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/11.12.12; uwagi: fot.527097 fot.527098 [notatka: nie] [fotografie: tak];

527097
527098

ID 207 562 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 600 m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 16 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu iglastego poro¶śnięty młodymi siewkami topoli osiki, na ziemi, kilkadziesi±t owocników rosnacych w czarcim kręgu; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: Około 300 m dalej, w podobnym siedlisku znajduje się równie liczne stanowisko tej g±ski, ze względu jednak na bliskie położenie zgłaszam jako jedno.; fot.528814 fot.528815 [notatka: nie] [fotografie: tak];

528814
528815

ID 207 635 oznaczenie: Tricholoma populinum; • potwierdzenie ID193 512; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 7 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem,topola,świerk,klon, ziemia, kilkaset owocników w czarcim kręgu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.529105 fot.529106 [notatka: nie] [fotografie: tak];

529105
529106

ID 207 899 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1 km na N-E od zabudowań Szpotu (część Opatowa), pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE37; data zbioru: 10 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nadrzeczne zarośla osikowe, w pobliżu wierzby, 100m dalej pojedyncza brzoza, na ziemi, wśród traw - łąki, w kręgu, ponad 20 owocników; leg. Piotr Zawada, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Prywatne łąki nad rzeką Prosną. Gmina Łęka Opatowska. Omówiony w: [bf:521929]; fot.530553 fot.530554 fot.530555 fot.530556 fot.530557 fot.530558 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 521929 ;

ID 207 900 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 550 m na N-E od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, dęby, osiki, przy leśnej drodze, na ziemi, pod osikami, w grupie - 18 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, tzw. Las Wójcki". Gmina Łubnice.; fot.530565 fot.530566 fot.530567 fot.530568 fot.530569 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530565
530566
530567
530568
530569

ID 207 901 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 300 m na N-W od Młyna Chobot pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla osikowe na terasie brzegowej Doliny Prosny, na ziemi, w grupie - 11 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Działka prywatna, nieużytek. Gmina Bolesławiec.; fot.530575 fot.530576 fot.530577 fot.530578 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530575
530576
530577
530578

ID 207 902 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 800 m na N-W od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirownia, z zadrzewieniami osiki, brzozy, sosny, na ziemi i na piaszczystej skarpie, pod osikami, w kilku grupach, w każdej kilkanaście owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Działki prywatne. Gmina Bolesławiec.; fot.530584 fot.530585 fot.530586 fot.530587 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530584
530585
530586
530587

ID 207 903 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1 km na S-W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 10 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla osikowe, w pobliżu sosny, brzozy, olchy, na ziemi, pod osikami, w grupie - 34 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Działka prywatna, tzw.Gliniane Doły"; fot.530593 fot.530594 fot.530595 fot.530596 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530593
530594
530595
530596

ID 207 904 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 200 m na S od zabudowań Mieleszynka pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 15 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty: osiki, graby, brzozy, dęby, leszczyna, topola czarna, na ziemi, w grupie - 6 szt.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Działka prywatna. Gmina Wieruszów.; fot.530601 fot.530602 fot.530603 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530601
530602
530603

ID 208 956 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Pawłowo k. Gniezna, 1,6 km S, łąki nad rzeczką Wrześnicą, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 10 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka w pobliżu niewielkiego zadrzewienia z topolą, na ziemi wśród trawy (trzeba było odsłaniać owocniki spod zwartej trawy), bardzo licznie, w skupieniach po kilka-kilkanaście owocników, w półokręgu o średnicy kilku metrów; leg. Barbara Kudławiec, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ; uwagi: zdjęcia w wątku:; [bf:521612] [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 521612 ;

ID 209 297 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Zalesiczki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 09' 56,3" N i 19st 25' 39,3" E], DE45; data zbioru: 22 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa osik na skraju lasu, przy szosie, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.538149 fot.538150 fot.538151 fot.538152 [notatka: nie] [fotografie: tak];

538149
538150
538151
538152

ID 226 622 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 0,5 km NE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 28" N i 19st 34' 29,8" E], DE67; data zbioru: 29 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi przez las mieszany, na ziemi, pod osikami, grupa kilkudziesięciu owocników, częściowo poniszczona przez ludzi; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.614746 fot.614747 fot.614748 fot.614749 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614746
614747
614748
614749

ID 227 860 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Kościerzyna wylot z miasta, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie, CB16; data zbioru: 11 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi krajowej nr 20 szpaler topoli, ziemia, kilkaset w czarcich kręgach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza bazy AK; uwagi: fot.620800 fot.620801 fot.620802 fot.620803 [notatka: nie] [fotografie: tak];

620800
620801
620802
620803

ID 230 292 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda ( od żwirowni ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 4" N i 19st 28' 2,6" E], DE46; data zbioru: 24 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew ( gł. osiki ) nad rz.Widawką, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.633580 fot.633581 fot.633582 [notatka: nie] [fotografie: tak];

633580
633581
633582

ID 271 843 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 28" N i 19st 24' 25,9" E], DE35; data zbioru: 11 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zbocze sztucznej góry z mieszanymi nasadzeniami -sosna, brzoza, robinia, topola, rokitnik, na ziemi, pod topolami, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.803752 fot.803753 fot.803754 [notatka: nie] [fotografie: tak];

803752
803753
803754

ID 271 859 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Jastarnia, pow. pucki, woj. pomorskie, DA50; data zbioru: 14 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: topola, brzoza, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.803863 [notatka: tak, Spis grzybów Nadleśnictwa Wejherowo] [fotografie: tak];

803863

ID 272 054 oznaczenie: Tricholoma populinum; • potwierdzenie ID120 123; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, w ściółce, kilkadziesiąt owocników w trzech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.804743 fot.804744 fot.804745 [notatka: nie] [fotografie: tak];

804743
804744
804745

ID 274 594 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: las między Młochów a Rozalin, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED45; data zbioru: 27 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik brzozowy + topola miejscowo, w ziemi, kilka owocników; leg. det. ala mikołaj; eksykat: tak, będzie wysłany; uwagi: zapach mąki; fot.798504 [notatka: tak, wątek 798503] [fotografie: tak];

798504

ID 275 893 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 17 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna,brzoza,osika, na ziemi pod osiką, w czarcim kręgu,większość za widoczną na zdjęciu siatką,kilkadziesiąt owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.822271 fot.822272 fot.822273 [notatka: nie] [fotografie: tak];

822271
822272
822273

ID 292 606 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Gdańsk Przymorze Park Reagana, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 14 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, topola osika, olsza, ziemia, kilkadziesiąt owocników; leg. M. Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.884408 [notatka: nie] [fotografie: tak];

884408

ID 293 824 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Ok.1.5km na S od miejscowości Kobylaki Korysze, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 25 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy z dużą domieszką osiki, na ziemi pod osiką, grupka trzech owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.889693 fot.889694 [notatka: nie] [fotografie: tak];

889693
889694

ID 295 817 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1,1 km na N Spóli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 2 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z zaroślami osiki, na ziemi, pod osikami, w kilku grupach po 3-5 sztuk; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Brzeziny oddział 655.; fot.900274 fot.900275 fot.900276 fot.900277 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900274
900275
900276
900277

ID 295 840 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1,4 km na SW od Osowej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 31 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, brzoza, osika, na ziemi, pod osikami, w grupach, po kilka owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Las prywatny.; fot.900518 fot.900519 fot.900520 fot.900521 fot.900522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900518
900519
900520
900521
900522

ID 295 841 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 400 m na S od Łubnic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE47; data zbioru: 16 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirownia porosnieta krzakami osiki, brzozy i sosna, na ziemi pod osikami, 21 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Teren prywatny.; fot.900528 fot.900529 fot.900530 fot.900531 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900528
900529
900530
900531

ID 308 085 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 46,4" N i 19st 26' 7,2" E], DE36; data zbioru: 6 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane nasadzenia na zboczach góry -sosna, topola, brzoza i inne, na ziemi, pod topolami, kilka grup od kilku do kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: Namiary jednej z grup:; fot.958823 fot.958824; inna grupa licząca ponad 50 owocników; fot.958825 fot.958826 fot.958827 fot.958828 fot.958829 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958823
958824
958825
958826
958827
958828
958829

ID 309 758 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Mochle/Wojnowo - granica miejscowości, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 21 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienie śródpolne z przewagą Populus tremula., Ziemia., Grupka 5 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.967272 [notatka: nie] [fotografie: tak];

967272

ID 327 305 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Góra Kamieńska, pd-wsch. i wsch. zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE36; data zbioru: 6 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia i inne, na ziemi, pod topolami rosnącymi przy drodze biegnącej po stoku, ponad 100 owocników w 6 grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1109499 fot.1109500 fot.1109501 fot.1109502 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109499
1109500
1109501
1109502

ID 328 375 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1,1 km na W od Czastar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 24 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na skraju zagajnika osikowego., na ziemi, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Teren prywatny.Gmina Czastary.; fot.1118176 fot.1118177 fot.1118178 fot.1118179 fot.1118180 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118176
1118177
1118178
1118179
1118180

ID 338 608 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 0,7 km W od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 31 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny lasek, gł. osiki, również brzoza i wierzba, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 34,5" N 19st 23' 52,5" E; fot.1186212 fot.1186213 fot.1186214 fot.1186215 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1186212
1186213
1186214
1186215

ID 362 822 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51.2301 19.4102], DE35; data zbioru: 9 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -topola biała, robinia, brzoza, karagana, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1385830 fot.1385831 fot.1385832 fot.1385833 fot.1385834 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1385830
1385831
1385832
1385833
1385834

ID 374 715 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: Gdańsk Jelitkowo, ul. Piastowska/Kapliczna, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 2 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik z topolą szarą, gleba, b. licznie, setki owocników w kępach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Gąska topolowa; N 54.4215 E 18.6013; fot.1504225 fot.1504226 fot.1504227 fot.1504228 fot.1504229 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1504225
1504226
1504227
1504228
1504229

ID 375 046 oznaczenie: Tricholoma populinum; lokalizacja: 1 km S od wsi Hucisko; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1578 19,5174], DE46; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty brzeg boru; osika, jabłoń, sosna i inne, na ziemi, pod osikami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Ania Kujawa;

gąska topolowa hu1
gąska topolowa hu2
gąska topolowa hu3
gąska topolowa hu4
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji