Tx: 501
grzyby.pl

Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer

wilgotnica ostrostożkowata, wilgotnica trwała
Hygrocybe constans J.E. Lange · Hygrocybe langei Kühner · Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista [105] oraz Mycobank podają wilgotnica pomarańczowożółta (Hygrocybe konradii R. Haller Aar) jako samodzielny gatunek; wg GBIF to synonim Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer. [MS (2024-3-21)]
Hygrocybe acutoconica (wilgotnica ostrostożkowata)
dojrzały, w pełni wybarwiony egzemplarz; grupa owocników w trawie pastwiska
Hygrocybe acutoconica (wilgotnica ostrostożkowata)
starszy egzemplarz; grupa owocników w trawie pastwiska

owocnik

Hygrocybe acutoconica (wilgotnica ostrostożkowata)
blaszki i trzon; grupa owocników w trawie pastwiska
Kapelusz żółtopomarańczowy, czerwonopomarańczowy, wysychający kremowożółty; 30-80 mm; dzwonkowaty, potem rozpostarty ze szpicem lub tępym uwypukleniem; powierzchnia lepka; brzeg kapelusza gdy wilgotny to z prześwitującymi blaszkami, stary pofałdowany i popękany.

space

Trzon cylindryczny, czasem wygięty, u podstawy zwykle zwężony; barwy kapelusza, u podstawy często białawy; powierzchnia lepka, wnętrze z wiekiem gąbczaste i puste.

space

Pileus yellow-orange, red-orange, on drying creamy-yellow; 30-80 mm; campanulate, later expanding/plane with acute umbo or obtuse diverticulum; surface viscid; pileal margin translucent-striate when moist, old folded-wrinkled and cracked.

space

Stipe cylindrical, sometimes bent, at the base usually tapered; colour of the cap, at the base often whitish; surface viscid, inside with age spongy and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 8-12 x 6-8 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 8-12 x 6-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsta? Od lipca do września, gromadnie ale nielicznie, na łąkach, brzegach lasów, w świetlistych lasach.
Not common. Summer-fall, gregarious in small groups, on meadows, pastures, on forest edges, in forest clearings.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca)
Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca) · w trawie na poboczu drogi
Podobna, duża, ale o czerniejącym miąższu jest wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe conica).

space

Hygrocybe konradii R. Haller Aar
wilgotnica pomarańczowożółta

Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. · Hygrocybe persistens var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.[1270], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Hygrocybe acutoconica), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: H. acutoconica var. acutoconica), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: H. acutoconica var. acutoconica), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: H. acutoconica), Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: Hygrocybe acutoconica), Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626] (as: Hygrocybe acutoconica), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: H. acutoconica), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: H. acutoconica), Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728] (as: Hygrocybe acutoconica), Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Hygrocybe acutoconica var. acutoconica), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Łuszczyński et al. (2011)[1921]Łuszczyński et al. (2011) Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej.[1921], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144] (as: H. acutoconica), Stasińska (2003)[2222]Stasińska (2003) Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych.[2222] (as: Hygrocybe acutoconica), Stasińska (2005)[2225]Stasińska (2005) Macromycetes of xerothermic swards of the western Pomerania (NW Poland).[2225] (as: Hygrocybe acutoconica), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: H. acutoconica), Tomaszewska et al. (2012)[2412]Tomaszewska et al. (2012) The contribution and importance of rare macrofungi in selected plots of endangered xerothermic grasslands in the Nida Basin.[2412], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: H. acutoconica)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrocybe acutoconica (wilgotnica ostrostożkowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE61 122994 BE62 122995 CB15 201129 DC40 370751 DF68 166747 EC25 275526 331875 FE08 354623 FE60 332352 FG12 256069 FG33 308576 GE82 354549

ID 122 994 oznaczenie: Hygrocybe persistens; lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, G. Miłek, kamieniołom wapienia IV poziom, BE61; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa kalcyfilna, na ziemi, 2 owocniki; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF080830/0009 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/28.02.09; uwagi: owocniki odpowiadające opisowi H. acutoconica synonimizowanymi z H. persistens [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 122 995 oznaczenie: Hygrocybe persistens; lokalizacja: Nowe Rochowice, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, kamieniołom wapienia, BE62; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu, na ziemi, 4 owocniki; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski, det. Bałażej Gierczyk; eksykat: BGF081004/0009 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/28.02.09; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 166 747 oznaczenie: Hygrocybe persistens; lokalizacja: teren nieczynnego kamieniołomu wapiennego, Kraków/Tyniec, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 3 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w trawie, na ziemi, pośród odłamków wapiennych skał, w grupie ok. 30 szt.; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: owocniki wykazywały dużą zmienność kolorystyczną. Posiadały lepki pusty! trzon i kapelusz. Brak przebarwień w przekroju. Zapach niewyraźny. Młode owocniki były dzwonkowate, starsze płasko rozpostarte z garbkiem w części środkowej.; fot.344713 fot.344714 fot.344715 fot.344716 [notatka: nie] [fotografie: tak];

344713
344714
344715
344716

ID 201 129 oznaczenie: Hygrocybe persistens; lokalizacja: Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB15; data zbioru: 21 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy, ziemia, 4 owocniki w rozproszeniu; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120721/0003; uwagi: fot.499605 fot.499606 [notatka: nie] [fotografie: tak];

499605
499606

ID 256 069 oznaczenie: Hygrocybe persistens; lokalizacja: Dukla, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG12; data zbioru: 1 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: regularnie koszony trawnik, na ziemi w trawie, 2 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, u Waldka; uwagi: fot.741728 Hygrocybe persistens [notatka: nie] [fotografie: tak];

741728

ID 275 526 oznaczenie: Hygrocybe persistens; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 19 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-dębowy, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RTo/100819/0001; uwagi: [bf:809048] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 809048 ;

ID 308 576 oznaczenie: Hygrocybe acutoconica var. acutoconica; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 14 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej, utwardzonej drogi, jodły, buki i brzoza, na ziemi, w trawie, 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002362; uwagi: fot.960834 fot.960835; wątek; [bf:869169] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 869169 ;

ID 331 875 oznaczenie: Hygrocybe acutoconica var. acutoconica; • potwierdzenie ID299 617; lokalizacja: ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 16 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu, ziemia, kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005228; uwagi: [bf:946335] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 946335 ;

ID 332 352 oznaczenie: Hygrocybe acutoconica; lokalizacja: Krzemionki Opatowskie, pow. Ostrowiec świętokrzyski, woj. Świętokrzyskie, FE60; data zbioru: 15 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga przy lesie mieszanym, na ziemi w trawie, pojedynczo, kilka owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0006478; uwagi: grzyby po wysuszeniu nie czernieją, zachowują swoją barwę; fot.1145176 fot.1145177 fot.1145178 fot.1145179 fot.1145180 [fotografie: tak];

1145176
1145177
1145178
1145179
1145180

ID 354 549 oznaczenie: Hygrocybe acutoconica var. acutoconica; lokalizacja: Kąty II k. Zamościa, 2 km SE, pow. zamojski, woj. lubelskie, GE82; data zbioru: 11 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Murawa kserotermiczna, na ziemi, w trawie, pojedynczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008734; uwagi: fot.1306547 fot.1306548 fot.1306549 [notatka: [bf:1261137]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1261137 ;

ID 354 623 oznaczenie: Hygrocybe acutoconica var. acutoconica; lokalizacja: Chlewiska-Pałecznica k. Lubartów - 51.483917, 22.646397, pow. lubartowski, woj. Lubelskie, FE08; data zbioru: 24 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąką/nieużytki rolne, na ziemi, w trawie, pojedynczo oraz w grupie kilka 5 owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008769; uwagi: fot.1306978 fot.1306979 fot.1306980 fot.1306981 [notatka: [bf:1152944]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1152944 ;

ID 370 751 oznaczenie: Hygrocybe acutoconica; lokalizacja: Trasa S 10 okolice jednostki wojskowej-poligon, pow. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, DC40; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: polana, dookoła sosna, brzoza, ziemia, klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0010973; uwagi: fot.1464717 fot.1464718 [notatka: [bf:944561]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 944561 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji