grzyby.pl
jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona ścisła (I.38); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Suillus tridentinus (Bres.) Singer

maślak trydencki

owocnik

Kapelusz żółty, pomarańczowy do rdzawobrązowego; 50 – 100 (150) mm szerokości, wypukły z wiekiem poduszkowaty; powierzchnia śliska, równomiernie pokryta przylegającymi włóknistymi łuseczkami, aż szorstka, z wiekiem łysieje, łuseczki pozostają w części obwodowej; brzeg ostry, ze zwieszającymi się resztami osłony; skórka ściągalna.

space

Trzon poniżej pierścienia barwy kapelusza; 40 – 110 mm × 10 – 30 mm; osłona której resztki tworzą pierścień biaława do żółtawej; powyżej pierścienia trzon z czarną siateczką, poniżej nieco wzdłużnie włókienkowaty.

space

zarodniki

Barwa wysypu zarodników brązowooliwkowa. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, z kroplami, 8.5 – 11 × 4 – 5 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.38 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Owocniki wyrastają pod modrzewiami na glebach wapiennych.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wartość

W Polsce podlega ochronie. Jadalny.

Edible.
Pod modrzewiami spotykamy także inny pokrewny gatunek o łuseczkowatej powierzchni kapelusza - maślak dęty (Suillus cavipes).

Na tych samych siedliskach może jednocześnie rosnąć podobny maślak rdzawobrązowy (Suillus collinitus) - ten jednak pod sosnami dwuigielnymi.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060917.2.pp - Suillus tridentinus (maślak trydencki); Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka
060917-2
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/ #6