cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 79

owocnik

Kapelusz żółty, pomarańczowy do rdzawobrązowego; 50-100(150) mm szerokości, wypukły z wiekiem poduszkowaty; powierzchnia śliska, równomiernie pokryta przylegającymi włóknistymi łuseczkami, aż szorstka, z wiekiem łysieje, łuseczki pozostają w części obwodowej; brzeg ostry, ze zwieszającymi się resztami osłony; skórka ściągalna.

space

Trzon poniżej pierścienia barwy kapelusza; 40-110 mm × 10-30 mm; osłona której resztki tworzą pierścień biaława do żółtawej; powyżej pierścienia trzon z czarną siateczką, poniżej nieco wzdłużnie włókienkowaty.

space

zarodniki

Barwa wysypu zarodników brązowooliwkowa. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, z kroplami, 8.5-11 × 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.38 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Owocniki wyrastają pod modrzewiami na glebach wapiennych.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢

W Polsce podlega ochronie. Jadalny.
Edible.
Suillus cavipes (maślak dęty)
Suillus cavipes (maślak dęty)
Pod modrzewiami spotykamy maślaka dętego (Suillus cavipes) także o łuseczkowatej powierzchni kapelusza.
Na tych samych siedliskach może jednocześnie rosnąć podobny maślak rdzawobrązowy (Suillus collinitus) - ten jednak pod sosnami dwuigielnymi.

wybrane okazy · selected collections

#6
pp.060917-2
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Kujawa (2020)[1762]Kujawa (2020) Maślak trydencki Suillus tridentinus (Bres.) Singer.[1762]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:14 1 znaleziska Suillus tridentinus (maślak trydencki) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE59 353053 EF31 332307

ID 332 307 oznaczenie: Suillus tridentinus; lokalizacja: Góry Miechowskie, pow. miechowski, woj. małopolskie, EF31; data zbioru: 14 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Fragment lasu z modrzewiami na kredowym wzgórzu wapiennym, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Sławek Magier; eksykat: BGF0005798; uwagi: fot.1144741 fot.1144742 fot.1144743 fot.1144744 fot.1144745 fot.1144746 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1144741
1144742
1144743
1144744
1144745
1144746

ID 353 053 oznaczenie: Suillus tridentinus; lokalizacja: Dobromierz, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie, DE59; data zbioru: 12 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grab, buk, modrzew, sosna, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1295868 fot.1295869 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1295868
1295869
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji