cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 79

owocnik

Kapelusz żółty, pomarańczowy do rdzawobrązowego; 50-100(150) mm szerokości, wypukły z wiekiem poduszkowaty; powierzchnia śliska, równomiernie pokryta przylegającymi włóknistymi łuseczkami, aż szorstka, z wiekiem łysieje, łuseczki pozostają w części obwodowej; brzeg ostry, ze zwieszającymi się resztami osłony; skórka ściągalna.

space

Trzon poniżej pierścienia barwy kapelusza; 40-110 mm × 10-30 mm; osłona której resztki tworzą pierścień biaława do żółtawej; powyżej pierścienia trzon z czarną siateczką, poniżej nieco wzdłużnie włókienkowaty.

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 79

zarodniki

Barwa wysypu zarodników brązowooliwkowa. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, z kroplami, 8.5-11 × 4-5 µm.
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 79

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.38 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Owocniki wyrastają pod modrzewiami na glebach wapiennych.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 79

jadalne czy trujące? 🟢

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 79
W Polsce podlega ochronie. Jadalny.
Edible.
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 79
Pod modrzewiami spotykamy maślaka dętego (Suillus cavipes) także o łuseczkowatej powierzchni kapelusza.
Na tych samych siedliskach może jednocześnie rosnąć podobny maślak rdzawobrązowy (Suillus collinitus) - ten jednak pod sosnami dwuigielnymi.
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 79

wybrane okazy · selected collections

#6
pp.060917-2
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.366 [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.49 [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4495]
    Suillus tridentinus (Bres.) Singer · publikacje: Gumińska 2006, Krotoski 2009, Chachuła 2010, Chachuła 2012, Chachuła 2016, Gierczyk i in. 2018, Kujawa 2020h, Chachuła i Fiedor 2020

znaleziska Suillus tridentinus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-59 353053 EF-31 332307

 ID332307  Suillus tridentinus; Góry Miechowskie, pow. miechowski, woj. małopolskie, EF-31; 2020.06.14; Fragment lasu z modrzewiami na kredowym wzgórzu wapiennym; na ziemi pojedynczo; leg. Sławek Magier; det. Sławek Magier; eksykat: BGF0005798, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1144741fot. 1144742fot. 1144743fot. 1144744fot. 1144745fot. 1144746

ID353053 Suillus tridentinus; Dobromierz, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie, DE-59; 2021.09.12; Grab, buk, modrzew, sosna; ziemia kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1295868 fot. 1295869

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji