grzyby.pl

Russula turci Bres.

gołąbek turecki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula turci (gołąbek turecki)
grupa pod św/kl/sn/db; 16.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Russula turci (gołąbek turecki)
grupa pod św/kl/sn/db
Russula turci (gołąbek turecki)
licznie pod sosnami/bukami
Russula turci (gołąbek turecki)
licznie pod sosnami/bukami
Russula turci (gołąbek turecki)
licznie pod sosnami/bukami

owocnik

Russula turci (gołąbek turecki)
Kapelusz zmiennej barwy, brudnofioletowy, fioletowoczerwonawy, winny, ciemnopłowy z fioletowym brzegiem, częściowo może być szarawo-oliwkowy, centrum często zdecydowanie ciemniejsze; (30) 50 – 80 (100) mm średnicy; wypukły, z wiekiem rozpostarty do wklęsłego; brzeg tępy, gładki, u starych egzemplarzy karbowany; skórka wilgotna silnie śluzowata, zwłaszcza w centrum, wtedy całkowicie zdzieralna; sucha matowa, biało oszroniona, zdzieralna w 1/3.

space

Trzon 30 – 75 x 10 – 20 mm; walcowaty; biały, matowy, rzadko nabiegły różowo; pełny, z wiekiem watowaty i pusty.

space

Pileus of varying colour, sordid violet, violet-reddish, vinaceous, dark buff with violet margin, partially greyish-olive, centrally often much darker; (30) 50 – 80 (100) mm in diameter; convex, with age plane to concave; margin obtuse, smooth, in old specimens corrugated; cuticle strongly mucous when moist, especially centrally, then entirely peelable; dry dull, white pruinose, peelable up to 1/3 from the margin.

space

Stipe 30 – 75 x 10 – 20 mm; cylindrical; white, dull, sporadically pink coloured; solid, with age stuffed and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowy do żółtego. Zarodniki odwrotnie jajowate, brodawkowato-siateczkowate, siateczka wyraźna, amyloidalna; 8 – 10 x 6 – 9 µm.

Spore print ochraceous to yellow. Spores ovoid, verrucose-reticulate, reticulum distinct, amyloid; 8 – 10 x 6 – 9 µm.

występowanie

W lasach iglastych na różnego rodzaju glebach.

In coniferous forests on different soils.

wartość

Jadalny.

Edible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021025.3.02 - Russula turci (gołąbek turecki); okolice Milicza
021025-3
leg. Marek Snowarski
/okolice Milicza/ #5
znalezisko 20011001.1.01 - Russula turci (gołąbek turecki); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
011001-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #3
znalezisko 20010922.14.01 - Russula turci (gołąbek turecki); Dolny Śląsk, lasy milickie
010922-14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #3
znalezisko 20010922.13.01 - Russula turci (gołąbek turecki); Dolny Śląsk, lasy milickie
010922-13
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #3
znalezisko 19991030.6.99 - Russula turci (gołąbek turecki); Dolny Śląsk, lasy milickie
991030-6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2
znalezisko 19991023.5.99 - Russula turci (gołąbek turecki); Dolny Śląsk, lasy milickie
991023-5
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #3
znalezisko 19991016.14.99 - Russula turci (gołąbek turecki); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
991016-14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #2