jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Pholiotina teneroides (J.E. Lange) Singer

stożkówka wysmukła
Conocybe blattaria (Fr.) Kühner

GREJ: ID230947 (© autora fot.); copyright © by GREJ