takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Sirotrema translucens (H.D. Gordon) Bandoni

GREJ: ID298100 (© autora fot.); copyright © by GREJ