grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis tectispora (Bogart) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus tectisporus Bogart