takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Encoelia tiliacea (Fr.) P. Karst.