grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Inonotus triqueter (Alb. & Schwein.) Teixeira

błyskoporek sosnowy
Onnia triquetra (Pers.) Imazeki [as 'triqueter']