grzyby.pl

Inonotus triqueter (Fr.) P. Karst.

błyskoporek sosnowy
Inonotus triqueter (Alb. et Schwein.) Teixeira nom.inv. · Mucronoporus circinatus var. triqueter (Pers.) Domanski, Orlos et Skirg. · Mucronoporus tomentosus var. triqueter (Pers.) Domanski, Orlos et Skirg. · Onnia triquetra (Pers.) Imazeki [as 'triqueter']
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pniach i korzeniach sosny zwyczajnej. Owocniki w przeciągu całego roku.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3080]
    Inonotus triqueter (Fr.) P. Karst. · synonimy: Mucronoporus tomentosus for. circinatus and for. pulvinatus S. Domański in Domański S.et al. 1967:320, also var. circinatus., Onnia triquetra (Fr.) Imaz. in Ito
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Onnia triqueter), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Onnia triqueter), Wojewoda i in. 2004, Kujawa 2005, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Łyczek i Domian 2010 , Ławrynowicz i in. 2002a (as: Onnia triqueter), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Onnia triqueter), Kujawa i Gierczyk 2011a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Onnia triqueter), Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013 (as: Pelloporus triquetrus), Karasiński i in. 2015 (as: Onnia triquetra), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Onnia triquetra), Gierczyk i in. 2015a , Gierczyk i in. 2017a (as: Onnia triquetra), Wojewoda i in. 2016 (as: Onnia triquetra), Kujawa i Gierczyk 2016, Hoffeins i in. 2017 (as: Onnia triquetra), Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Szewczyk i in. 2012, Gierczyk i in. 2020 (as: Onnia triquetra), Ławrynowicz i in. 2004 (as: Onnia triquetra), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Inonotus triqueter na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 365482 AD-18 12853 AD-27 155729 CA-93 290119 CB-15 190000 CB-24 178260 190842 CC-15 278175 CD-94 204842 DA-80 203048 DE-45 244042 367081 124143 DE-55 183993 EB-59 226041 222667 EB-68 222313 GC-01 294719 299929

 ID12853  Inonotus triqueter; 1 km na południe od Wilkowa gm. Świebodzin, AD-18; 2002.08.01; las mieszany (Pinus, Betula, Quercus); stary pniak Pinus pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: 118 herb. Ślusarczyk, nie, notatka: herb. 118; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID124143  Inonotus triqueter; 1,3 km N,Stobiecko Szlach.,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-45; 2008.10.02; las sosnowo-bukowy; na zmurszałym pniaku sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/15.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51 6'47,2"N 19 24'0,96"E

fot. 224223.jpg

fot. 224224.jpg

 ID155729  Inonotus triqueter; 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 2008.09.29; Leucobryo-Pinetum; na pniaku sosny pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1025* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304718

ID178260 Inonotus triqueter; Trawice, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.10.17; poręba nad stawem leśnym; na pniu po ściętej sośnie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 383872 fot. 383873 fot. 383874

 ID183993  Inonotus triqueter; Radomsko, lasy między Wymysłówkiem a Stobieckiem Miejskim, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.29; las sosnowo-bukowy; na korzeniu sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/26.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 03 35,6 N ; 19 23 14,8 E

fot. 402218 fot. 402219 fot. 402220

 ID190000  Inonotus triqueter; Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 2011.08.15; Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/25.11.13, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 437743 fot. 437744 fot. 437745 fot. 437746 fot. 437747
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11300~17.90967&lvl=15&sp=point.54.11300_17.90967_15%20sierpnia%202011%20(2).JPG

ID190842 Inonotus triqueter; Tuszkowy 5 km.od Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2011.08.28; Las sosnowy; na korzeniach sosny przerośnięty jagodzinami jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 441522 fot. 441523 fot. 441524
forma ochrony-obszar specjalnej ochrony Bory Tucholskie

ID203048 Inonotus triqueter; Gdańsk, Lasy Oliwskie, leśnictwo Matemblewo, oddz. 146, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2012.08.22; Las bukowy ze starymi pojedynczymi sosnami; Owocnik wydawał się wyrastać wprost z gleby, po zebraniu okazało się, że wyrastał na starym owocniku, ten jednak nie miał połączenia z żadnymi resztkami drewna pojedynczy owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: ta, zostanie przesłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: owocnik:
fot. 508604 fot. 508605
sety w hymenoforze:
fot. 508606

 ID204842  Onnia triquetra; Przygodzice, pow. ostrowski, woj. dolnośląskie, CD-94; 2012.09.15; Las sosnowy z domieszką brzozy; pień sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120918/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 515525

 ID222313  Inonotus triqueter ?; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-68; 2013.09.14; dąb,sosna,świerk,brzoza; korzenie świerka lub sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/28.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597184 fot. 597185

ID222667 Inonotus triqueter; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.09.16; bór bagienny sosnowo-świerkowy; świerk jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 598859 fot. 598860

 ID226041  Inonotus triqueter; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.13; sosna,świerk,dąb.leszczyna; sosna jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/26.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612249

 ID244042  Inonotus triqueter; 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.07.29; las sosnowo-bukowy; pniak sosnowy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 17/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 48,95" N i 19st 23' 48,5" E

fot. 695731 fot. 695732 fot. 695733

6.08.2014
fot. 695734 fot. 695735

ID278175 Inonotus triqueter; Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.08; Las mieszany, (sosna, dąb, buk).; Na niezidentyfikowanym, omszonym, zmurszałym pniaku. 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829667 fot. 829668 fot. 829669 fot. 829670
https://www.bio-forum.pl/messages/33/801537.html
Oznaczenie na podstawie fotografii - do potwierdzenia.

 ID290119  Inonotus triqueter; rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.08.31; Sosna, brzoza; pień sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0008089, tak, notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno
uwagi: fot. 873590fot. 873591

 ID294719  Onnia triquetra; skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.10.14; las iglasty (sosna, świerk); butwiejacy pniak sosny pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005522, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 893668fot. 893669

 ID299929  Onnia triquetra; Puszcza Knyszyńska, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.08.11; las mieszany ze zdecydowaną przewagą sosny; na butwiejącym pniaku sosnowym pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005521, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 920765fot. 920766

ID365482 Inonotus triqueter; Wzgórza Bukowe, 1 km SE od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Działdowską w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.18; buczyna z domieszką So; na pniu obumarłej Pinus sylvestris kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1405667 fot. 1405668 fot. 1405669 fot. 1405670 fot. 1405671 fot. 1405672 fot. 1405673

ID367081 (potwierdzenie 124143) Inonotus triqueter; 1 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2023.03.10; bór sosnowy; na sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1118 19,4064

fot. 1421498 fot. 1421499 fot. 1421500

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji