grzyby.pl
red listGREJ
· takson nie ujęty w czekliście
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Dacrymyces punctiformis Neuhoff

łzawnik zielonawy
Dacrymyces tortus Fr.
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik rozciekliwy (Dacrymyces stillatus)łzawnik różnozarodnikowy (Dacrymyces variisporus)
GREJ: ID69049 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Na drewnie drzew iglastych, rzadko na liściastych.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony