grzyby.pl

Mycena belliae (Johnst.) P.D. Orton

grzybówka trzcinowa
Omphalia belliae (Johnst.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka pomarańczowoostrzowa (Mycena aurantiomarginata)grzybówka włoskowatotrzonowa (Mycena capillaris)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych źdźbłach Phragmites communis, w stojących wodach, tuż nad linią wody.Na martwych źdźbłach Phragmites communis, w stojących wodach, tuż nad linią wody.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony