takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Phlebia tuberculata (Berk. et M.A. Curtis) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin