GREJ

Hydnotrya tulasnei Berk. & Broome

truflica kasztanowata
na stronie — znaleziska