Tx: 2539
grzyby.pl

Hydnotrya tulasnei Berk. et Broome

truflica kasztanowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnotrya tulasnei (truflica kasztanowata)
Hydnotrya tulasnei (truflica kasztanowata)
Hydnotrya tulasnei (truflica kasztanowata)
Hydnotrya tulasnei (truflica kasztanowata)

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Owocniki podziemne.

wybrane okazy · selected collections

#4
jgadek.090623-138924
leg. Joanna Gądek
/Promnice, Tychy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bzdyk et al. (2019)[1353]Bzdyk et al. (2019) Ectomycorrhizal colonisation in declining oak stands on the Krotoszyn Plateau, Poland.[1353], Chachuła et al. (2020)[1378]Chachuła et al. (2020) Grzyby podziemne Pienińskiego Parku Narodowego – nowe dane o różnorodności i rozmieszczeniu.[1378], Komur el al. (2021)[1677]Komur el al. (2021) What determines species composition and diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals? A comparison across mammal species, habitat types and seasons in Central European mountains.[1677], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Pietras et al. (2013)[2088]Pietras et al. (2013) Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings.[2088], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Rudawska et al. (2018)[2169]Rudawska et al. (2018) Mycorrhizal associations of the exotic hickory trees, Carya laciniosa and Carya cordiformis, grown in Kórnik Arboretum in Poland.[2169], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Wilgan (2020)[2489]Wilgan (2020) Potencjał orzeszników w uprawie trufli w Europie. Las Polski 5: 14-15[2489], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Zyber (1979)[3763]Zyber (1979) Truflica kasztanowata Hydnotria tulasnei w okolicach Szczecinka.[3763]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Hydnotrya tulasnei (truflica kasztanowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA66 204187 DF62 138924 DF94 137133 DF97 260078 EF15 357753 GC02 294976

ID 137 133 oznaczenie: Hydnotrya tulasnei; lokalizacja: Międzybrodzie bialskie, DF94; data zbioru: 5 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , W ziemi przy szlaku górskim, 3 owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy; uwagi: fot.252830 fot.252831; 470 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

252830
252831

ID 138 924 oznaczenie: Hydnotrya tulasnei; lokalizacja: ok 500 m SW zameczek w Promnicach, Tychy, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 23 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu i świerka, na leśnej nieuczęszczanej, porośniętej trawą drodze, jeden owocnik tuż pod powierzchnią ziemi porośniętej mchem, po trzech dniach częściowo na powierzchni ziemi kilkanaście owocników na długości 1 metra; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.258132 [notatka: nie] [fotografie: tak];

258132

ID 204 187 oznaczenie: Hydnotrya tulasnei; lokalizacja: Porzecze, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA66; data zbioru: 8 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, buk, sosna), w ziemi, przy powierzchni, 2 owocniki; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.512733 fot.512734 fot.512735 [notatka: nie] [fotografie: tak];

512733
512734
512735

ID 260 078 oznaczenie: Hydnotrya tulasnei; lokalizacja: Budzów, pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 23 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, owocniki podziemne i półpodziemne, 3 owocnki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: fot.756452 fot.756453 fot.756454 fot.756455 [notatka: nie] [fotografie: tak];

756452
756453
756454
756455

ID 294 976 oznaczenie: Hydnotrya tulasnei; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 18 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, starodrzew (dąb, świerk, grab), w ziemi, na przydrożu, pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Piotr Chachuła; eksykat: BGF0005398; uwagi: fot.895292 fot.895293 [notatka: nie] [fotografie: tak];

895292
895293

ID 357 753 oznaczenie: Hydnotrya tulasnei; lokalizacja: Widuchowa, okolice Buska Zdroju., pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF15; data zbioru: 18 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty - graby, buki i dęby., Gleby wapienne., Kilka owocników przy drodze śródleśnej.; leg. Jan Kochanowski, det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0009080; uwagi: [bf:1304907] [fotografie: Tak, w wątku.]; związane wątki bio-forum.pl: 1304907 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji