grzyby.pl

Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken

maślanka torfowcowa, łysiczka torfowiskowa
Psilocybe elongata (Pers.) J.E. Lange [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lentinellus castoreus

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na torfowiskach i w lasach iglastych oraz mieszanych, w wilgotnych miejscach, na ściółce, wśród mchów Sphagnum, Callliergon stramineum i innych; od lata do jesieni. Saprotrof.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2882]
    Hypholoma elongatipes Peck · synonimy: Psilocybe elongata (Pers.) J.E. Lange, P. elongatipes (Peck) Sacc., P. polytrichi ss. Konrad & Maublanc, P. uda var. elongata (Pers.) Gillet, P. uda ss. Bres., H. elongatum (Pers.) Rick., Naematoloma elongatum (Pers.) Konrad, N. polytrichi ss. Konrad & Maublanc
    uwagi: wg IF H. elongata i H. elongatipes to odrębne gatunki - w checklist (2003) traktowane są jako synonimy
    publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Narkiewicz 1999 (as: H. elongatum), Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (as: H. elongatum), Stasińska i Sotek 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004 (as: H. elongatum), Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001 (as: H. elongatum), Stasińska i Sotek 2003, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe elongata), Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Ślusarczyk 2004 (as: H. elongatum), Friedrich 2002, Ślusarczyk 2007 (as: Psilocybe elongata), Flisińska 2002, Stasińska 2007a (as: Psilocybe elongata) , Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe elongata), Kujawa 2009a, Fiedorowicz 2009 (as: Psilocybe elongata), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: H. elongatum), Halama i Romański 2010 (as: H. elongatum), Stasińska i Sotek 2009 (as: Psilocybe elongata), Kryza i Puciata 2009 (as: Psilocybe elongata), Stasińska 2011b (as: H. elongatum), Gierczyk i in. 2013 (as: H. elongatum), Kujawa i Gierczyk 2013 (as: Psilocybe elongata), Narkiewicz i in. 2013 (as: Psilocybe elongata), Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Ślusarczyk 2005 (as: H. elongatum), Karasiński i in. 2015 (as: H. elongatum), Kujawa i in. 2015 (as: H. elongatum), Halama 2015 (as: H. elongatum), Kujawa i in. 2015a (as: Psilocybe elongata), Grzesiak i in. 2017 (as: Psilocybe elongata), Domian i in. 2010 (as: Psilocybe elongata), Grzesiak i in. 2015 (as: Psilocybe elongata), Pietras i in. 2016a (as: H. elongatum), Kujawa i in. 2017 (as: H. elongatum), Ślusarczyk 2016 (as: H. elongatum), Wojewoda i in. 2016 (as: H. elongatum), Stasińska i Sotek 2017 (as: H. elongatum), Kujawa i Gierczyk 2016 (as: Psilocybe elongata), Gierczyk i in. 2018 (as: H. elongatum), Bujakiewicz 2018 (as: H. elongatum), Gierczyk i in. 2019a (as: H. elongatum), Ślusarczyk 2019 (as: H. elongatum), Kudławiec 2016 (as: H. elongatum), Kujawa i in. 2019 (as: H. elongatum), Ślusarczyk 2020 (as: H. elongatum), Narkiewicz i in. 2019 (as: Psilocybe elongata), Fiedorowicz 2020 (as: H. elongatum), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019 (as: Psilocybe elongata)

znaleziska Hypholoma elongatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-54 323106 AB-64 153434 AB-66 336994 AB-94 319193 319562 AC-03 350899 AC-24 351936 CA-89 145851 110299 CB-24 194340 CB-33 343915 DE-55 221543 DE-56 217800 226914 DE-67 274292 331609 GC-01 255856 GE-05 364891

 ID110299  Hypholoma elongatum; Barniewice okolice Gdańska, CA-89; 2008.08.17; Las bagienny; W mchu torfowym Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080817/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 192012 fot. 192013

 ID145851  Hypholoma elongatum; Chwaszczyno k/Gdańska, CA-89; 2009.09.20; Księże Błoto; torfowisko kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090920/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 275605
N 54*25,506'
E 018*25,587'
145 m.npm

 ID153434  Psilocybe elongata; Puszcza Goleniowska, 4 km W, Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-64; 2009.11.12; torfowisko przejściowe; wśród torfowców pojedynczo, kilkanaście owocników; leg. Grażyna Domian, Renata Charkiewicz, Katarzyna Dziubak; det. Grażyna Domian, potw. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/GD/091112/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Łysiczka torfowiskowa
fot. 296682 fot. 296683 fot. 296684 fot. 296685
Omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/293283.html

 ID194340  Hypholoma elongatum; Trawice-Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2011.11.12; Torfowisko-brzoza,sosna,wierzba,olsza; w mchach torfowych jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/MWR/10.12.12, nie, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: Forma ochrony-obszar objęty programem Natura 2000

 ID217800  Hypholoma elongatum; 800 m N od wsi Rozpęd; gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.09.16; torfowisko wysokie, obrzeża śródleśnego stawu; w mchach torfowcowych kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120916/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 21,1" N i 19st 30' 46,75" E

Zdjęcia i potwierdzenie typu w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/514222.html

 ID221543  Hypholoma elongatum; 2,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.09.06; podmokły las sosnowo-brzozowy, torfowisko wysokie; w mchach torfowcowych grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130906/0007, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 52,7" N i 19st 19' 46,1" E

fot. 594071 fot. 594072 fot. 594073

siedlisko
fot. 594074

 ID226914  (potwierdzenie 217800) Hypholoma elongatum; 800 m N od wsi Rozpęd; gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.09.15; torfowisko wysokie, obrzeża śródleśnego stawu; w mchach torfowcowych kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 22/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 616171 fot. 616172 fot. 616173 fot. 616174

 ID255856  Hypholoma elongatum; około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice leśniczówki Krasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.09.08; niewielkie torfowisko w borze sosnowym; na mchach torfowcach 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130908/0015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 740526

 ID274292  Hypholoma elongatum; Młynek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2014.10.04; las sosnowy z domieszkami, torfowisko; Sphagnum kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/141004/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 815779 fot. 815780

 ID319193  Hypholoma elongatum; Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.10.21; odwodniony ols torfowcowy; wśród torfowców w rozproszeniu - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005863, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1028729.html

 ID319562  Hypholoma elongatum; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.10.27; podsuszone mokradło śródleśne; wśród torfowców i innej roślinności bagiennej w małych grupkach i w rozproszeniu - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005865, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1034267 fot. 1034268 fot. 1034269 fot. 1034270 fot. 1034271

 ID323106  Hypholoma elongatum; Puszcza Goleniowska, 2,5 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2019.05.03; bór bagienny; wśród Sphagnum pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009330, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1062349 fot. 1062350 fot. 1062351 fot. 1062352 fot. 1062353 fot. 1062354 fot. 1062355 fot. 1062356

 ID331609  (potwierdzenie 274292) Hypholoma elongatum; Młynek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.11.18; sosna z domieszkami; torfowisko kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005189, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1140230

ID336994 Hypholoma elongatum; prop. rez. Węgorzyckie Rosiczki, 2 km SW od Redła w gm. Osina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-66; 2020.10.06; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1178452 fot. 1178453 fot. 1178454
zarodniki: 10,3-12,1 µm x 5,9-7,1 µm (średnio: 11,2 x 6,4 µm), Q: 1,5-1,9 (średnio 1,7)
fot. 1178455
cheilochrysocystydy:
fot. 1178456
pleurochrysocystydy:
fot. 1178457

 ID343915  Hypholoma elongatum; Nadleśnictwo Przymuszewo otulina Rezerwatu Piecki, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-33; 2014.10.04; torfowisko; mchy klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006826, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/708675.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/708676.jpg

ID350899 Hypholoma elongatum; Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,8 km na NE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-03; 2021.10.06; mszar wełniankowy; na torfie wsród wełnianek i trzęślicy modrej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275002 fot. 1275003
zarodniki: 8,9-10,4 x 5,8-6,5 µm (średnio 9,7 x 6,2 µm), Q: 1,4-1,7 (średnio 1,6):
fot. 1275004
cheilo- lepto- i chryzocystydy
fot. 1275005
pleuro-leptocystydy
fot. 1275006

ID351936 Hypholoma elongatum; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,3 km na SE od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2021.10.23; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1285711 fot. 1285712 fot. 1285713
zarodniki(-9.8)10,5-12,5 x 5,5-7,1 µm (średnio 11,6 x 6,5 µm), Q: 1,6-1,9 (średnio 1,8):
fot. 1285714
cheilo- chryzo- leptocystydy:
fot. 1285715 fot. 1285716
pleuro- lepto- chryzocystydy:
fot. 1285717

 ID364891  Hypholoma elongatum; Stulno, jez. Plotycze, 51.392400, 23.618664, pow. włodawski, woj. Lubelskie, GE-05; 2020.08.26; torfowisko, na granicy z lasem; W mchu torfowiskowym, kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010309, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1163157.html
uwagi: fot. 1401161

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji