jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera lepidophora (Vain.) Bitter

pawężnica tarczkowata