jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Evernia prunastri (L.) Ach.

mąkla tarniowa
Evernia prunastri (mąkla tarniowa)
młoda plecha; 27.04.2020, Wrocław, ogr. działk. przy ul. Terenowej; copyright © by Marek Snowarski