grzyby.pl

Geastrum fimbriatum Fr.

gwiazdosz frędzelkowany, gwiazdosz frędzelkowaty
Geastrum rufescens var. minor Pers. · Geastrum sessile (Sow.) Pouz. · Geastrum tunicatum Vittad.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
grupa owocników
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
ujście zarodników, widok z góry
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
widok z boku
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
grupa owocników w różnym wieku
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
grupa na poboczu drogi pod modrzewiami/sosnami

owocnik

Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
ujście zarodników, widok z boku|perystome, side view
W stanie zamkniętym kulistawy, 10-40 mm średnicy; beżowy, szarobrązowy do ciemnobrązowego. Otwarta osłona zewnętrzna (egzoperydium) popękana do połowy na kilka do kilkunastu ostrych, trójkątnych płatów, rozchylonych i odgiętych w dół, mogą też być jedynie rozchylone kielichowato; nie higroskopijne, po wysuszeniu silnie podwinięte pod spód owocnika; rozłożony owocnik średnicy 10-40(60) mm; miąższ egzoperydium białoochrowy, z wiekiem beżowy do jasnoorzechowego; grzybnia pokrywająca zewnętrzna część egzoperydium bardzo silnie przerośnięta z cząstkami gleby.
Osłona wewnętrzna (endoperydium) jasne, tej samej barwy co egzoperydium lub szare, kulistawe do wydłużonego, 5-25(35) mm średnicy, siedzące, bez trzonka (niewidoczny nawet po wysuszeniu) lub po wysuszeniu może być widoczny nieznaczny trzonek; bez kołnierza (apofizy). Ujście zarodników (perystom) płaskie lub nieznacznie wzniesione, włókniste, frędzlaste, bez okalającego talerzyka i nie otoczone wałeczkiem. Kolumella rzadko sięga do szczytu endoperydium. Gleba ciemna, orzechowoszarobrązowa.

space

zarodniki

Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
spores (in water; Zaiss x100/1.25 Phv, immersion)
Zarodniki kulistawe, drobno brodawkowane, 3-4(5) µm średnicy.
Spores subglobose, minutely verrucose, 3-4(5) µm in diameter.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).
Najpospolitszy gwiazdosz. Owocniki pojawiają się latem i jesienią, pojedynczo lub gromadnie w lasach różnego typu.
Very common. Summer-fall, solitary to gregarious, in different types of forests.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Może być mylony z gwiazdoszem rudawym (Geastrum rufescens), który ma większe owocniki (do 80 mm średnicy), po wysuszeniu dobrze jest widoczna krótka szyjka, i u którego warstwa mięsista przebarwia się czerwono; jego zarodniki są większe i mocniej brodawkowane.
Can be mistaken for gwiazdosz rudawy (Geastrum rufescens), which has larger sporocarps (up to 80 mm in diameter), when dried up with visible short neck, and its succulent layer discolours red; its spores are bigger and more distinctly verrucose.

wybrane okazy · selected collections

#8
01 09 09 - 4
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#10
02 09 21 - 7
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Krowiarki/
#4
05 10 06 - 5
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Geastrum fimbriatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

150573 245250 225027 361253 AB-83 110486 AB-93 119330 AC-16 357019 BB-63 111348 BC-21 311912 BE-61 122923 BF-26 40185 BF-36 12470 CA-97 202306 144173 CB-15 190015 145848 201473 173986 CB-24 75937 114865 CB-40 150881 76136 CB-59 356420 356419 360024 CC-15 291707 305636 CC-27 165695 CC-74 204881 208953 208966 CC-84 204333 189157 CC-91 189248 CE-10 12469 DA-51 332799 DA-81 194870 DE-09 53072 DE-25 356643 DE-35 193827 363504 DE-44 349834 DE-45 287558 351698 365645 271159 351989 291743 327953 335588 335633 254797 255665 DE-46 288510 140221 213982 271258 305097 278124 349811 112096 336281 156359 180809 180763 188984 98935 DE-47 139749 289578 189983 DE-54 363536 DE-55 292524 196520 362020 362023 305914 DE-56 360453 DE-65 194647 180400 208507 230914 180399 256011 360301 DE-76 121019 DF-22 24091 DF-62 120493 DF-68 170361 DF-69 74701 DF-85 42321 DF-95 173922 EB-69 148116 EC-15 339816 EC-25 297231 289222 EC-26 338023 335188 ED-26 180272 ED-28 143811 EE-19 88460 EE-84 81811 75322 74042 EG-33 74381 74382 FB-50 114415 FC-46 46252 FE-13 158257 158265 158260 FF-96 354069 FG-37 188891 GC-01 181195 149268 170845 GC-11 185303 181487 GC-12 149272 144837 GC-65 338237

 ID12469  Geastrum fimbriatum; 1.5 km SW, Lasowice k. Milicza, CE-10; 2001.09.09; pobocze drogi leśnej, w polbiżu modrzewie/świerki; ziemia, ściółka kilkanaście owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 010909-4 herb. Snowarski, tak, notatka: 010909-4; publikacja: Narkiewicz C.2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID12470  Geastrum fimbriatum; 1 km NE, Mielnik, Kotlina Kłodzka (G. Bielica), BF-36; 2002.09.21; las mieszany na wapieniu, sosna/klon/buk/dąb; ziemia, ściółka kilkanaście owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020921-7 herb. Snowarski, tak, notatka: 020921-7; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID24091  Geastrum fimbriatum; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.09.15; las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra; w mchu grupa kilku owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23914

ID40185 Geastrum fimbriatum; Kłodzko, BF-26; 2006.08.11; Trawnik przed blokiem, dąb + jesion w pobliżu; brudna ziemia trawnika przy ulicy kilka owocników naokoło metalowego słupa od znaku drogowego; leg. Piotr Perz; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, tak, notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia; publikacja: nie
uwagi: brak uwag

 ID42321  Geastrum fimbriatum; Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF-85; 2006.09.10; Las mieszany z jesionem wyniosłym, jaworem, trześnią i jodłą; na ziemi 24 owocniki w grupie; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/13.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów
uwagi: Wszystkie na powierzchni 2m kwadratowych, na stromym zboczu z rumoszem łupku wierzowskiego.

fot. 53755 fot. 53756

 ID46252  Geastrum fimbriatum; Michałki k. Wysokie MAzowieckie, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, FC-46; 2006.09.26; podmokły las klonowo - sosnowy, dąb błotny i burgundzki; wilgotne pobocze drogi, pod klonem, na ściółce kilkanaście sztuk w promieniu 50 cm.; leg. Ignacy Śmigielski; det. Anna Kujawa; , tak, notatka: gwiazdosz koroniasty; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59923

 ID53072  Geastrum fimbriatum; Tomaszów Maz. rejon ujęcia wody pitnej na Pilicy - przeciwległa strona rezerwatu Niebieskie Źródła, DE-09; 2006.12.23; piaszczysta skarpa nad rozległym rozlewiskiem Pilicy (teren bagienny) w odległości ok.50m od siedliska Tulostoma brumale; piaszczyste, skarpa porosnieta olsza czarną, w pobliżu las sosnowy. trzy sztuki obok siebie; leg. Marek Ciszewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MC/22.01.07, tak, notatka: wątek z dnia 23.XII.2006r; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Skarpa jest pod moja wieloletnią obserwacją - do tej pory gwiazdosz tu nie występował.
fot. 73273\
fot. 73274\
fot. 73275

 ID74042  Geastrum fimbriatum; Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.17; Drzewostan jodłowo-sosnowy; w ściółce leśnej masowo, od kilku do kilkudziesięciu owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak – zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 113503
Siedlisko

fot. 113504 fot. 113505 fot. 113506
Gwiazdosz frędzelkowany - Geastrum fimbriatum

 ID74381  Geastrum fimbriatum; Około 1 m przy szlaku wychodzącym na Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 2007.08.18; Młodnik świerkowy; na warstwie świerkowych igieł jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st24'28,0"; E 20st24'49,8"; H - 547 m n.p.m.

fot. 114304 fot. 114305

 ID74382  Geastrum fimbriatum; Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 2007.08.19; Reliktowe laski sosnowe; na ziemi 15 owocników (1x1, 1x5, 1x9); leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st24'31,1"; E 20st22'37,9"; H - 567 m n.p.m.

fot. 114308

 ID74701  Geastrum fimbriatum; Kraków, Skałki Twardowskiego, Zachodnia strona zalewu, na alejce, DF-69; 2007.08.24; las mieszany brzoza, modrzew; na piaszczystym, wapiennym podłożu w grupie, 3 owocniki; leg. Marcin Theman; det. Marcin Fałdziński; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MT/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 114973 fot. 114974

 ID75322  Geastrum fimbriatum; Sosnowy lasek tzw. Gołe Górki, Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.29; ok 30-letni las sosnowy z domieszką modrzewi; wapienne, na ściółce masowo - po kilka, kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 116634 fot. 116635
Geastrum fimbriatum - gwiazdosz frędzelkowany

 ID75937  Geastrum fimbriatum; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2007.09.02; brzezina z domieszka sosen; na wysypisku starym częściowo zarośniętym 5 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/10.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 118057 fot. 118058 fot. 118059

 ID76136  Geastrum fimbriatum; 2 km E Sporysz, woj. pomorskie, pow. człuchowski, gmina Rzeczenica, ok. 100 m do drogi krajowej 25 NE, CB-40; 2007.08.04; las sosnowo - świerkowy; na ziemi w mchu i sosnowych igłach, podłoże piaszczyste, na lekkim wzniesienu terenu tuż przy leśnej drodze siedem owocników w grupie oddalonych od siebie o kilka kilkanaście cm; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118616 fot. 118617 fot. 118618 fot. 118619

 ID81811  Geastrum fimbriatum; Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.10.17; Mroczny las jodłowo-świerkowy z domieszką sosen; ziemia na podłożu wapiennym masowo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 130992
Siedlisko

fot. 130993
Geastrum fimbriatum - gwiazdosz frędzelkowany

 ID88460  Geastrum fimbriatum; Rez. Ulów, Bałtów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie, EE-19; 2007.10.09; Las dębowo-grabowy; na ziemi dwa owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 142755 fot. 142756 fot. 142757
Gwiazdosz frędzelkowany - Geastrum fimbriatum

 ID98935  Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE-46; 2008.04.24; zdziczały ogród-kasztanowiec,grusze,agrest,robinie; na ziemi,w liściastej ścółce luźna grupa,kilkanaście sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki zeszłoroczne
fot. 167203 fot. 167204

 ID110486  Geastrum fimbriatum; Aleja platanowa na Jasnych Błoniach w Szczecinie, AB-83; 2008.08.23; Aleja platanowa, część Parku Kasprowicza w Szczecinie; granica alei spacerowej i pasa trawnika z platanami, na ziemi dwa owocniki; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Wątek na bio-forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/192341.html

fot. 192413 fot. 192414 ID111348  Geastrum fimbriatum; 2km na S od Cieszyna Drawskiego, pow. Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, BB-63; 2007.09.07; las mieszany (Lp, So, Js, Jw); na ziemi w grupie 10 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 194343 fot. 194344

 ID112096  Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE-46; 2008.08.31; zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec; na ziemi,w ściółce grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska ID98935

fot. 196112 fot. 196113 fot. 196114

 ID114415  Geastrum fimbriatum; 1,5 km S Niedzwiedzi Róg pow. Pisz, FB-50; 2008.09.08; las sosnowo-dębowo-brzozowy; na ziemi w grupie (4 sztuki); leg. Antonina Zalewska; det. Antonina Zalewska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 201490

 ID114865  (potwierdzenie 75937) Geastrum fimbriatum; Kalisz kaszubski, CB-24; 2008.09.06; Brzezina z domieszka sosny; w ziemi na dzikim wysypisku 1 owocnik mały; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/13.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 202354

 ID119330  Geastrum fimbriatum; okolice jeziora Prusino, ok. 1 km na SW od Wysokiej Gryfińskiej, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.20; zadrzewienie na skarpie nad jeziorem (olsza, bez czarny, czereśnia ptasia); na ziemi w grupie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: gwiazdosz frędzelkowaty
fot. 212280 fot. 212281 fot. 212282

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/211554.html

 ID120493  Geastrum fimbriatum; Tychy Promnice, po prawej stronie drogi prowadzącej nad jezioro, 10 m od pomnika, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2008.09.19; las mieszany: brzoza, dąb, sosna, świerk, topola; na ziemi dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 215311

 ID121019  Geastrum fimbriatum; 1,5 km W,Raczkowice,gm.Dąbrowa Zielona, DE-76; 2008.10.21; skraj leśnej drogi,fragment z młodym klonem,wierzbą i dzikim bzem; na ziemi 9 owocników (choć w liściach mogło ich być więcej); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek pod ochroną, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedlisko
fot. 216750

owocniki
fot. 216751 fot. 216752 fot. 216753

 ID122923  Geastrum fimbriatum; Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, BE-61; 2008.08.30; las bukowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/TP/28.02.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID139749  Geastrum fimbriatum; Józefów,gm.Kodrąb pow. radomszczański woj. łódzkie, DE-47; 2009.07.31; wąski pas drzew i krzewów oddzielający pole i las; lipy i głogi; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: siedlisko
fot. 260856

owocniki
fot. 260857 fot. 260858

 ID140221  Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE-46; 2009.08.09; ; grupa co najmniej 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID112096

fot. 262126 fot. 262127 fot. 262128 fot. 262129 fot. 262130

 ID143811  Geastrum fimbriatum; Wiązowna, mazowieckie, ED-28; 2009.08.30; przy drodze leśnej, pod brzozą; na ziemi pojedynczy owocnik, mały - średnica ok. 3 cm; leg. Ela Twardowska; det. Ela Twardowska; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 270293 fot. 270294

 ID144173  Geastrum fimbriatum; Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 2009.09.06; Buczyna nawapienna nad jeziorem Ostrzyckim; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Marcin S.Wilga; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 271294
N 54*15,062'
E 018*06,441'

 ID144837  Geastrum fimbriatum; W dużym kompleksie Puszcy Knyszyńskiej, około 1 km od trasy Supraśl-Majówka., tuż obok wyznaczonego Traktu Napoleońskiego, na mapach lokalnych to miejsce zaznaczone jako Izoby., GC-12; 2009.08.24; Stary las puszczański, przewaga świerków, tuż obok drogi leśnej.; Bezpośrednio na ziemi u podstawy sędziwego świerka. 5 szt na przestrzeni około 1 metra kw.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/266801.html

 ID145848  Geastrum fimbriatum; Łubiana-Kościerzyna, CB-15; 2009.09.19; pobocze drogi krajowej nr 20; w ziemi,trawie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275597
N 54*03,783'
E 017*54,631'
162 m.npm

 ID148116  Geastrum fimbriatum; 2 km N, Ruciane-Nida, pow Piski, oddział 113, EB-69; 2009.09.21; las świerkowo-sosnowy przy drodze prowadzącej do miejskiego wysypiska śmieci; na ziemi, w pobliżu pieńka świerkowego 10 owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedlisko:
fot. 281631

Owocniki:
fot. 281632 fot. 281633 fot. 281634 fot. 281635

 ID149268  Geastrum fimbriatum; Około 400m. od trasy Ogrodniczki -Supraśl w kierunku zachodnim, GC-01; 2009.09.05.; Pobocze drogi w starym lesie iglastym; na ziemi 12 owocników na przestrzeni około 1.5 m; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Środowisko;

fot. 284411

Owocniki:
fot. 284412 fot. 284413 fot. 284414 fot. 284415 fot. 284416 fot. 284417 fot. 284418 fot. 284419 fot. 284420 fot. 284421


N 53 12 21,7 - E 23 18 36,6

 ID149272  Geastrum fimbriatum; Około 2.5km. na wschód od trasy Supraśl-Majówka (Las Cieliczański), GC-12; 2009.08.30; pobocze drogi leśnej w staryn lesie puszczańskim, mieszanym, ze znaczną jednak przewagą iglastych(świerk, sosna); na ziemi 8 owocników na przestrzeni ok. 1 m.kw.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/268985.html

fot. 284433 fot. 284434 fot. 284435 fot. 284436 fot. 284437 fot. 284438 fot. 284439 fot. 284440 fot. 284441 fot. 284442

ID150573 Geastrum fimbriatum; Węgierska Górka ul. Zielona pow. Żywiec woj. śląskie; 2009.10.26; Mały trawnik (koło o promieniu 3 m) pośród rozległego parkingu wyasfaltowanego koło budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Na trawniku rosły 3 świerki i sumak octowiec; gruba ściółka iglasta miejscami przerośnięta trawą 2 sztuki w niewielkiej odległości od siebie. W pobliżu; około 2 m rosło 3 sztuki Geastrum pectinatum; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 288155 fot. 288156 fot. 288157 fot. 288158 fot. 288159

Uwagi: Współrzędne wg mapa.szukacz pl
49,605635 19,115202

 ID150881  Geastrum fimbriatum; 2 km E Sporysz, woj. pomorskie, pow. człuchowski, gmina Rzeczenica, ok. 100 m do drogi krajowej 25 NE, CB-40; 2009.08.08; las sosnowo - świerkowy; na ziemi w mchu, podłoże piaszczyste, na lekkim wzniesieniu terenu tuż przy leśnej drodze jedenaście owocników świeżych w różnym stadium rozwoju na pow ok 0,5 m kw, pięć owocników zeszłorocznych; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia ID: 76136 z 2007 r.
O tej samej porze 2008 roku sprawdzałam stanowisko, było puste.
fot. 289034 fot. 289035 fot. 289036

 ID156359  Geastrum fimbriatum; 2 km E,Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2009.08.15; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,leszczyna; na ziemi,pod kępą leszczyny grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 306910 fot. 306911 fot. 306912 fot. 306913

ID158257 Geastrum fimbriatum; Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 2009.09.10; Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; W ściółce 1 owocnik; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090910-21a
uwagi: Kilka centymetrów od Geastrum triplex ze zgłoszenia ID: 158250

ID158260 Geastrum fimbriatum; Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 2009.09.02; W1E (prawa odnoga - środek wąwozu po lewej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; W ściółce 26 owocników pojedyńczo i w małych skupieniach; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090902-1b
uwagi: fot. 312650 fot. 312651 fot. 312652

ID158265 Geastrum fimbriatum; Puławy 4km 400m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 2009.09.05; W1J (pierwszy od dołu żlebik - po prawej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; W ściółce 10 owocników - pojedyńczo i parami; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090905-08
uwagi: fot. 312664 fot. 312665 fot. 312666

 ID165695  Geastrum fimbriatum; Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-27; 2009.07.24; las grądowy; na ziemi 2 owocniki; leg. Barbara Waldon, Bogdan Rudzionek; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 340384

 ID170361  Geastrum fimbriatum; Las Tyniecki, od strony drogi Kraków-Skawina, Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.07.28; las mieszany, buki, brzozy, graby, sosny; na opadłych liściach, na żyznej glebie, wśród wapiennych kamieni w grupie, około 100 owocników w różnych fazach wzrostu; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: na tym stanowisku gwiazdosze są obserwowane od trzech lat.

fot. 360368 fot. 360369

 ID170845  Geastrum fimbriatum; 1.5 km na wschód od Ogrodniczek, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2010.07.14; grobla przedzielająca dwa sztuczne zbiorniki wodne, porośnięta w wiekszości olszą; na ziemi kilka owocników rozsianych obok pnia olszy; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 361675

Więcej informacji w wątku.

 ID173922  Geastrum fimbriatum; Rzyki Jagódki, na stromej skarpie w rejonie mostu, pow. powiat wadowicki, woj. małopolskie, DF-95; 2010.08.21; Grąd nad rzeką Rzyczanką; na ziemi jeden owocnik; leg. Jan Zieliński; det. Piotr Chachuła; eksykat: brak, Jan Zieliński., notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 371986

ID173986 Geastrum fimbriatum; Lubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 2010.09.12; Pobocze krajowej 20 biegnącej przez las sosnowy z domieszką brzozy; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak w Stacji PAN, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 372254 fot. 372255

 ID180272  Geastrum fimbriatum; Warszawa, Ogród Krasińskich, pow. miasto Warszawa, woj. mazowieckie, ED-26; 2010.11.14; park miejski porośnięty trawą, drzewami liściastymi (w przewadze) i iglastymi oraz krzewami ozdobnymi; na ziemi pod sosnami (między krzewami, przy starym murze) 2 stare okazy, około 8 nowych, na mniej więcej 2m2; leg. Dorota R.; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/389682.html

 ID180399  Geastrum fimbriatum; 2 km NW ,Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.08.01; śródleśna, zdziczała kępa głogów; na liściastej ściółce grupka 4 owocników; w późniejszym terminie znalazłem tam jeszcze jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 391233 fot. 391234

 ID180400  Geastrum fimbriatum; Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.08.01; liściasta kępa ( grusze,klony,lilaki) w otoczeniu robiniowych zarośli, w lesie zasadniczo sosnowym;; na liściastej ściółce grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Na to stanowisko natrafiłem 11 maja 2010. Znalazłem wtedy kilka zeszłorocznych owocników G.fimbriatum i G.rufescens.

fot. 391237

 ID180763  (potwierdzenie 156359) Geastrum fimbriatum; 2 km E,Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.08.21; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,leszczyna; na skraju drogi; na ziemi,pod kępą leszczyny, która na wiosnę została wycięta tak jak i reszta przydrożnych zarośli cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 392168 fot. 392169

 ID180809  Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE,Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.07.31; zdziczały ogród-grusze,robinie,leszczyny,kasztanowiec; na ziemi, na ściółce grupa ok.50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 392314 fot. 392315 fot. 392316 fot. 392317 fot. 392318

 ID181195  (potwierdzenie 149268) Geastrum fimbriatum; Około 400m. od trasy Ogrodniczki -Supraśl w kierunku zachodnim, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2010.08.25; Pobocze drogi w starym lesie iglastym; na ziemi w tym roku owocników znacznie więcej i rozsiane na przestrzeni około 6mb. pobocza drogi; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MG/10.02.11, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: W tym roku, ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, okres jego wegetacji znacznie był dłuższy. Owocniki pokazywały się grupowo. Na tym samym stanowisku widoczne już były zejściowe jak i również dopiero wyrastające.

 ID181487  Geastrum fimbriatum; 1.5 km. na południe od Ciasnego, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2010,08,28; Stary las iglasty, w tym miejscu przewaga świerków w różnym wieku; na ziemi, pobocze drogi leśnej kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394060 fot. 394061 fot. 394062

 ID185303  Geastrum fimbriatum; 5 km S od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2011,04,09; stary puszczański las z domieszką swierka; u podstawy świerka i grabu rosnących tuż obok siebie Trzy owocniki tuż obok pnia; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/26.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Miejsce gdzie rosły
fot. 407720
Jeden z owocników:
fot. 407721

 ID188891  Geastrum fimbriatum; Polańczyk, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-37; 2011.07.22; jesiony, jarzębina; w trawie 4 owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: grzyby wyrastały na prywatnym terenie przy szlaku "Wokół Polańczyka" od strony osiedla "Na Wzgórzu"
fot. 432257 fot. 432258

 ID188984  (potwierdzenie 98935) Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.07.30; zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec; na ziemi, na ściółce grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 432494 fot. 432495 fot. 432496

 ID189157  Geastrum fimbriatum; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2011.07.23; zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, olsza czarna, brzoza, dąb, klon głóg i krzewy liściaste; na ziemi pod jesionem dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: stanowisko mieści się 50 metrów od stanowiska Ganoderma lucidum ID: 189154

widok na stanowisko
fot. 433535 fot. 433536

owocniki:
fot. 433537 fot. 433538 fot. 433539 fot. 433540 fot. 433541

 ID189248  Geastrum fimbriatum cf.; na granicy miejscowości Lednogóra od strony Poznania, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-91; 2011.03.11; zadrzewienie robiniowe pomiędzy szosą, a polem uprawnym z malutkimi mini-stawkami i dzikim wysypiskiem opon i gruzu; na ziemi pod robiniami dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: siedlisko:
fot. 434520
owocnik 1
fot. 434521 fot. 434522 fot. 434523
owocnik 2
Komentarz kustosza (B. Gierczyk): Zgłoszono jako Geastrum sp.
fot. 434524 fot. 434525 fot. 434526

 ID189983  (potwierdzenie 139749) Geastrum fimbriatum; pomiędzy Kodrębem a Józefowem, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2011.08.08; wąski pas drzew i krzewów robiący za ogrodzenie między polem i lasem; lipy i głogi; na ziemi grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: przybliżone namiary 51 06 18,8 N ; 19 38 58,6 E

fot. 437579 fot. 437580

siedlisko
fot. 437581

 ID190015  (potwierdzenie 145848) Geastrum fimbriatum; Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 2011.08.15; Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy; w ziemi kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437851 fot. 437852 fot. 437853 fot. 437854
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11550~17.89783&lvl=15&sp=point.54.11550_17.89783_15%20sierpnia%202011%20(9).JPG

 ID193827  Geastrum fimbriatum; 1 km NW od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.07.30; skraj lasu liściastego -jesiony oraz szakłaki, czeremchy i trzmielina; na liściastej ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456214 fot. 456215

 ID194647  (potwierdzenie 180400) Geastrum fimbriatum; Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.08.16; liściasta kępa ( grusze,klony,lilaki) w otoczeniu robiniowych zarośli, w lesie zasadniczo sosnowym; na liściastej ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 460804

 ID194870  Geastrum fimbriatum; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2011.12.09; w zaroślach tarniny, pod wydmą; na ziemi 5 owocników; leg. Grzegorz Neubauer, Arkadiusz Sikora; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3 i 4/GKN/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: znalezione wyschnięte, podczas suszenia zawija ramiona egzoperydium do góry,
zdjęcia w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/460590.html;
na tym samym stanowisku do 9.12.2011 znalezione jeszcze 3 następne gwiazdosze, w tym G. striatum
fot. 462358 fot. 462359 fot. 462360

 ID196520  Geastrum fimbriatum; Radziechowice II, 200m na pdwsch od cmentarza; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.23; las sosnowy; na ziemi, na ściółce jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 470115 fot. 470116

 ID201473  (potwierdzenie 190015) Geastrum fimbriatum; Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 2012.07.21; Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 501332
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11557~17.89805&lvl=15&sp=point.54.11557_17.89805_21%20lipca%202012%20(35).JPG

 ID202306  Geastrum fimbriatum; Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 2012.08.08; las bukowy; 4 owocniki na dwóch stanowiskach oddalonych 200m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/25.11.13, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu O.L.
uwagi: fot. 505432 fot. 505433 fot. 505434

 ID204333  (potwierdzenie 189157) Geastrum fimbriatum; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2012.09.15; zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, olsza czarna, brzoza, dąb, klon, głóg i krzewy liściaste; na ziemi pod jesionem 6 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon (siedlisko, liczność owocników); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°32'27,80" N, 17°42'56,94" E
zdjęcie siedliska
fot. 513486
owocniki w naturze
fot. 513487 fot. 513488
rozmiary owocników (widok góry i spodu owocników)
fot. 513489 fot. 513490

 ID204881  Geastrum fimbriatum; 1,9 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.09.20; przydroże drogi leśnej położonej zaraz przy podmakającym brzegu jeziora, bezpośrednio przy drodze świerki, poza tym dąb, sosna, brzoza, olsza, buk, bez czarny, jarzębina, jeżyny; na ziemi pod młodymi: bukiem i brzozą 8 owocników na niewielkiej powierzchni; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°39'32,73" N, 17°40'45,60" E
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186

stanowisko mieści się kilka kroków ku jeziorku od stanowiska G. striatum (ID 204880)

siedlisko
fot. 515846

grzybki w siedlisku
fot. 515847 fot. 515848 fot. 515849 fot. 515850

owocniki wobec miarki
fot. 515851

 ID208507  (potwierdzenie 180399) Geastrum fimbriatum; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2012.09.15; śródleśna, zdziczała kępa głogów; na liściastej ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 533462 fot. 533463

 ID208953  Geastrum fimbriatum; Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.10.11; las nieopodal podmokłego brzegu jeziora, świerk, topola, buk, dzika jabłoń, w okolicy także brzoza, olsza, dąb; na ziemi kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród

siedlisko
fot. 536723
owocniki
fot. 536724 fot. 536725
oraz zdjęcie w wątku
https://www.bio-forum.pl/messages/33/522083.html

w tym samym siedlisku rósł także gwiazdosz czarnogłowy (ID 208950)

 ID208966  Geastrum fimbriatum; pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, gmina Rogowo, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.09.24; porośnięty krzewami i drzewami (bez lilak, bez czarny, śnieguliczka, topola) opuszczony cmentarz poniemiecki; na ziemi, podłoże piaszczyste, wokoło sterty gruzu, kamieni, także śmieci dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie (tylko mapka); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°41'36,89" N 17°43'21,73" E

cmentarz mieści się przy drodze asfaltowej, pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, wokół pola uprawne

widok na cmentarz widoczny na łuku drogi:
fot. 536808

stanowisko
fot. 536809

owocniki
fot. 536810 fot. 536811 fot. 536812

 ID213982  (potwierdzenie 98935) Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.09.23; zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec; na ziemi, w liściastej ściółce grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 561823 fot. 561824

 ID225027  Geastrum fimbriatum; Jastarnia, pow. Pucki, woj. Pomorskie; 2013.09.26; las mieszany,sosna,dąb,brzoza,; ziemia, owocniki znajdowały w pobliżu drzew sosny 10 owocników; leg. Natalia Szulc; det. Błazej Gierczyk; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki gwiazdosza na skraju lasu,pobocze drogi,miejsce to znajduję się między ośrodkami wczasowymi a oczyszczalnią,granica miejscowości Jastarnia i Jurata.


fot. 606988fot. 606989fot. 606990fot. 606991fot. 606992

 ID230914  (potwierdzenie 180399) Geastrum fimbriatum; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2013.09.22; śródleśna, zdziczała kępa głogów; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 641958 fot. 641959

 ID245250  Geastrum fimbriatum; Puszcza białowieska, 3 km na E od Sawiny Gród, pow. Hajnówka, woj. Podlaskie; 2014.07.17; grąd z udziałem świerka, blisko subborealnej świerczyny na torfie,; w mchu taki jak widać na zdjęciach; leg. Tomasz Laskowski; det. Waldemar Czerniawski;
uwagi: okazy rosły przy drodze w puszczy białowieskiejfot. 699883fot. 699884fot. 699885

 ID254797  Geastrum fimbriatum; 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.07.25; las zasadniczo sosnowy,; na ziemi, na ściółce, przy dróżkach dwie grupy ( w oddaleniu ok. 350 m od siebie ) po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy powtórnym zgłoszeniu ID 271159, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736281

22.11.2014 -gr.2
fot. 736282 fot. 736283

 ID255665  Geastrum fimbriatum; 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.08.14; zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki; na ziemi, w liściastej ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 739113 fot. 739114 fot. 739115

 ID256011  (potwierdzenie 180399) Geastrum fimbriatum; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2014.07.27; śródleśna, zdziczała kępa głogów; na liściastej ściółce grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741365 fot. 741366 fot. 741367

 ID271159  (potwierdzenie 254797) Geastrum fimbriatum; 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2015.10.08; las sosnowy; na ziemi, na ściółce pod krzewami liściastymi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 800302 fot. 800303

 ID271258  Geastrum fimbriatum; Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.10.26; liściaste zadrzewienia nad zalewem -wiązy i inne; na ziemi, na ściółce dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 28,8" N i 19st 30' 5,6" E

fot. 800753

ID278124 Geastrum fimbriatum; 600 m N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.03.08; pas liściastych zarośli przy leśnej drodze; na ściółce grupa 9 owocników, zeszłorocznych; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 18,5" N i 19st 27' 20,65" E

fot. 829439 fot. 829440

ID287558 (potwierdzenie 254797) Geastrum fimbriatum; 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.07.15; bór sosnowy; na ziemi, na ściółce pod krzewami liściastymi grupa ponad 80 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 862326 fot. 862327 fot. 862328 fot. 862329

ID288510 (potwierdzenie 278124) Geastrum fimbriatum; 600 m N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.07.21; pas liściastych zarośli przy leśnej drodze; na ściółce grupa ponad 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 866713 fot. 866714

ID289222 Geastrum fimbriatum; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.08.18; las sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 869599fot. 869600

ID289578 Geastrum fimbriatum; 150 m E od zabudowań wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.08.13; niewieki las mieszany skrywający dzikie wysypisko -osiki, sosny i inne; na ziemi, na ściółce, pod osikami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 29" N i 19st 34' 51" E

fot. 871144 fot. 871145

siedlisko
fot. 871146

ID291707 Geastrum fimbriatum; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.07.10; Las liściasty z domieszką sosny. Nieopodal ruin ewangelickiego grobowca. Pod wiązem.; Ściółka leśna/ziemia. Grupa do 20 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880346 fot. 880347 fot. 880348 fot. 880349

ID291743 (potwierdzenie 255665) Geastrum fimbriatum; 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.07.21; zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie i mirabelki; na liściastej ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880569 fot. 880570

ID292524 Geastrum fimbriatum; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.10.08; liściaste zarośla w lesie mieszanym -klony, robinie i inne; na ziemi, na liściastej ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 12,5" N i 19st 21' 56" E

fot. 884047 fot. 884048

ID297231 Geastrum fimbriatum; Ok.1,2km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.10.27; Las sosnowy-brzozowy+jałowce; na ziemi pod jałowcami kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907599 fot. 907600 fot. 907601 fot. 907602

ID305097 Geastrum fimbriatum; 1 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.09.09; bór sosnowy, porośnięte krzewami liściastymi pobocze dróżki leśnej; na ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 48" N i 19st 29' 25" E

fot. 945245 fot. 945246 fot. 945247

siedlisko
fot. 945248

ID305636 Geastrum fimbriatum; Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.09.16; Bór świerkowy.; Na ziemi (ściółce). Gromadnie - ponad 100 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 948474 fot. 948475 fot. 948476

ID305914 Geastrum fimbriatum; Radomsko, między ul.Grzybową a Szarych Szeregów; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.09.23; pas zadrzewień przy torowisku -dęby, karagena i inne; na ściółce, pod dębem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 0,05" N i 19st 25' 16,5" E

fot. 949767 fot. 949768

ID311912 Geastrum fimbriatum; Puszcza Drawska, 1,3 km na E od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-21; 2017.11.16; las mieszany nad jeziorem (Św, Bk, Brz, So); na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/963062.html

 ID327953  (potwierdzenie 255665) Geastrum fimbriatum; 1 km N od wsi Biała Góra; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.08.24; kępa robinii na obrzeżach lasu -robinie, sosny, bez czarny; na ściółce grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wysłany ze zgłoszeniem 291743, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1114622 fot. 1114623

 ID332799  Geastrum fimbriatum; Hel port wojenny, pow. pucki, woj. Pomorskie, DA-51; 2017.10.14; nieużytki; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005263, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/954949.html
uwagi: fot. 1147891

ID335188 Geastrum fimbriatum; Osówiec Szlachecki, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-26; 2020.09.06; granica między siedliskiem ,a borem sosnowym z domieszkami; ziemia trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Ostatnia posesja na NE w Osówcu Szlacheckim.
fot. 1165372 fot. 1165373 fot. 1165374

ID335588 Geastrum fimbriatum; 1,5 km S od wsi Borowa; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.09.08; bór sosnowy; kępa lilaków porastające stare, małe wysypisko gruzu i śmieci; na ziemi/ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 24,5" N i 19st 22' 46" E

fot. 1168550 fot. 1168551 fot. 1168552 fot. 1168553 fot. 1168554

ID335633 (potwierdzenie 254797) Geastrum fimbriatum; 0,7 km N i 0,4 km NE od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.09.10; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi/ściółce ponad 45 owocników w dwóch grupach ( >5 i >42 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: gr.1 -51st 6' 45,5" N i 19st 25' 12,5" E
gr.2 liczniejsza -51st 6' 35,5" N i 19st 25' 24,5" E

fot. 1169268 fot. 1169269 fot. 1169270 fot. 1169271

ID336281 (potwierdzenie 98935) Geastrum fimbriatum; 1 km E od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.09.06; dawno opuszczone, śródleśne gospodarstwo -kasztanowiec, grusze, robinie, agrest; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 58,5" N i 19st 28' 6" E

fot. 1173494 fot. 1173495 fot. 1173496


W tym roku znalazłem drugą grupkę tych gwiazdoszy ( kilka owocników ), również na terenie dawnego, śródleśnego gospodarstwa, ok. 130 m na pd-zach od stanowiska pierwotnego. Z tej grupki pochodzi eksykat.

fot. 1173497 fot. 1173498

ID338023 Geastrum fimbriatum; ok. 0,5 km na S od miejscowości Ulatowo Czerniaki, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-26; 2020.10.27; pobocze drogi w borze sosnowym; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1183600 fot. 1183601

 ID338237  Geastrum fimbriatum; Puszcza Białowieska,rez.Lasy naturalne, Tryb Kurdzimowski, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-65; 2020.10.16; pobocze drogi, mszysta skarpa; ściółka mszysto-trawiasta kilkanaście owocników na pow. kilku m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: Gwiazdosz frędzelkowaty

fot. 1184456

wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1183770.html

ID339816 Geastrum fimbriatum; ok.300 m na S od miejscowości Ulatowo Adamy,gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-15; 2020.11.22; bór sosnowy z domieszką brzozy; ziemia grupa ok. 10 owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1186954.html

ID349811 (potwierdzenie 156359) Geastrum fimbriatum; wieś Hucisko; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.09.04; pobocze szosy przez las mieszany; na ziemi/ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 58" N 19st 31' 8,5" E

fot. 1266400 fot. 1266401 fot. 1266402 fot. 1266403

ID349834 Geastrum fimbriatum; 1 km NW od wsi Adamów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-44; 2021.09.03; przydrożne zarośla, dawne gospodarstwo -lipa, jesion, robinia, lilak i inne; na ziemi/ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 26" N 19st 16' 51" E

fot. 1266680 fot. 1266681

 ID351698  (potwierdzenie 271159) Geastrum fimbriatum; 0,4 km NE od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.10.17; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ściółce, pod krzewami liściastymi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 35,5" N 19st 25' 23,5" E

fot. 1282458 fot. 1282459 fot. 1282460 fot. 1282461 fot. 1282462

 ID351989  (potwierdzenie 255665) Geastrum fimbriatum; 1 km N od wsi Biała Góra; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.08.11; kępa robinii na obrzeżach lasu -robinie, sosny, bez czarny, mirabelki; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy jednym z pierwotnych zgłoszeń, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1286088 fot. 1286089 fot. 1286090

 ID354069  Geastrum fimbriatum; Pawłokoma,1 km od stawów ppożarowych na południe, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie, FF-96; 2021.08.18; Las bukowy; na ziemi pod starym bukiem wsród wystających korzeni pojedyncze owocniki; leg. Piotr Kozioł; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008681, tak, notatka: nie; publikacja: -
uwagi:

ID356419 Geastrum fimbriatum; Wierzbiny k. Skórcza, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-59; 12.07.2020; przydomowy kwietnik, sosna; ziemia pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, jest u Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1322940fot. 1322941

ID356420 Geastrum fimbriatum; Wierzbiny k. Skórcza, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-59; 2021.07.05; na terenie posesji; ziemia, trociny, jarzębina 2 owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, jest u Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1322947fot. 1322948fot. 1322949fot. 1322950

ID356643 Geastrum fimbriatum; Bełchatów, ul. Staszica; gm. Bełchatów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-25; 2022.03.15; zieleń miejska; pas małych, liściastych krzewów ozdobnych; na wysypanej ściółce grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 21' 47" N 19st 23' 7,5" E

fot. 1326744 fot. 1326745

Uwagi: owocniki zeszłoroczne, zdjęcia robione w domu.

ID357019 Geastrum fimbriatum; Równina Pyrzycka (prop. rez. Lubiatowskie Łęgi), 1,5 km na W od Żukowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-16; 2022.04.08; łęg olszowo-jesionowy; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1330718 fot. 1330719
endoperydium siedzące, bez szyjki:
fot. 1330720 fot. 1330721
zachowana warstwa grzybni przerastającej podłoże:
fot. 1330722
zarodniki: 3,3-4,2 µm (średnio 3,9 µm):
fot. 1330723 fot. 1330724

ID360024 Geastrum fimbriatum; Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-59; 2022.08.06; antropogeniczne, zacieniony tył posesji, jarzębina świerk, sosna; ziemia, z dodatkiem popiołu z ogniska 5 owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie znaleziska z 2021, zidentyfikowany mikroskopowo przez Annę Kujawę. G. fimbriatum rosly w towarzystwie G. triplex. https://www.bio-forum.pl/messages/33/1359878.html
fot. 1362216fot. 1362217fot. 1362218fot. 1362219

ID360301 (potwierdzenie 180399) Geastrum fimbriatum; 2 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2022.08.20; dawne śródleśne gospodarstwo; zdziczała kępa głogów; na ściółce grupa co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 27,5" N 19st 23' 42" E

fot. 1364846 fot. 1364847 fot. 1364848 fot. 1364849

ID360453 Geastrum fimbriatum; 0,7 km NE od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.08.25; liściaste zarośla w borze sosnowym ( dawne gospodarstwo ) -leszczyna, dąb, sosna; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 33,5" N 19st 27' 45,5" E

fot. 1367053 fot. 1367054 fot. 1367055

ID361253 Geastrum fimbriatum; Suliszowice, 50.672333; 19.367152, pow. Myszkowski, woj. Śląskie; 2022.09.18; las modrzewiowy; na opadłych igłach w grupie (ok. 60 owocników); leg. Łukasz Bartuszek; det. Łukasz Bartuszek; eksykat: Nastapi Przekazanie do PTMyk, tak, notatka: nie
uwagi: Przy granicy z Ostoją Złotopotocką na terenie prywatnymfot. 1373179

ID362020 Geastrum fimbriatum; 1 km N od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.22; przydrożne zarośla ( dawny pas z linią telefoniczną ) w borze sosnowym; na ziemi/ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0407 19,3814

fot. 1379201 fot. 1379202 fot. 1379203 fot. 1379204 fot. 1379205

ID362023 Geastrum fimbriatum; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.22; liściaste zarośla, gł. robinie; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0462 19,4195

fot. 1379229 fot. 1379230 fot. 1379231 fot. 1379232 fot. 1379233

ID363504 Geastrum fimbriatum; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.10.23; las liściasty -brzoza, dąb czerwony, klon i inne; na ściółce jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1963 19,4092

fot. 1390482 fot. 1390483 fot. 1390484

ID363536 Geastrum fimbriatum; 0,8 km SE od wsi Kruplin-Barbarówka; gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.09.23; liściaste zarośla przy leśnej drodze; na ściółce kilkanaście owocników w trzech grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0917 19,2434 -namiary jednej z grup

fot. 1390742 fot. 1390743
----------
fot. 1390744 fot. 1390745 fot. 1390746 fot. 1390747

ID365645 (potwierdzenie 271159) Geastrum fimbriatum; 0,4 km NE od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.09.10; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ściółce, pod krzewami liściastymi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1407473 fot. 1407474 fot. 1407475 fot. 1407476

owocniki eksykatowe
fot. 1407477

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji