Tx: 2106
grzyby.pl

Geastrum fimbriatum Fr.

gwiazdosz frędzelkowany, gwiazdosz frędzelkowaty
Geastrum rufescens var. minor Pers. · Geastrum sessile (Sow.) Pouz. · Geastrum tunicatum Vittad.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
grupa owocników
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
ujście zarodników, widok z góry
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
widok z boku
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
grupa owocników w różnym wieku
Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
grupa na poboczu drogi pod modrzewiami/sosnami

owocnik

Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
ujście zarodników, widok z boku|perystome, side view
W stanie zamkniętym kulistawy, 10-40 mm średnicy; beżowy, szarobrązowy do ciemnobrązowego. Otwarta osłona zewnętrzna (egzoperydium) popękana do połowy na kilka do kilkunastu ostrych, trójkątnych płatów, rozchylonych i odgiętych w dół, mogą też być jedynie rozchylone kielichowato; nie higroskopijne, po wysuszeniu silnie podwinięte pod spód owocnika; rozłożony owocnik średnicy 10-40(60) mm; miąższ egzoperydium białoochrowy, z wiekiem beżowy do jasnoorzechowego; grzybnia pokrywająca zewnętrzna część egzoperydium bardzo silnie przerośnięta z cząstkami gleby.
Osłona wewnętrzna (endoperydium) jasne, tej samej barwy co egzoperydium lub szare, kulistawe do wydłużonego, 5-25(35) mm średnicy, siedzące, bez trzonka (niewidoczny nawet po wysuszeniu) lub po wysuszeniu może być widoczny nieznaczny trzonek; bez kołnierza (apofizy). Ujście zarodników (perystom) płaskie lub nieznacznie wzniesione, włókniste, frędzlaste, bez okalającego talerzyka i nie otoczone wałeczkiem. Kolumella rzadko sięga do szczytu endoperydium. Gleba ciemna, orzechowoszarobrązowa.

space

zarodniki

Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany)
Zarodniki kulistawe, drobno brodawkowane, 3-4(5) µm średnicy.
Spores subglobose, minutely verrucose, 3-4(5) µm in diameter.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).
Najpospolitszy gwiazdosz. Owocniki pojawiają się latem i jesienią, pojedynczo lub gromadnie w lasach różnego typu.
Very common. Summer-fall, solitary to gregarious, in different types of forests.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Może być mylony z gwiazdoszem rudawym (Geastrum rufescens), który ma większe owocniki (do 80 mm średnicy), po wysuszeniu dobrze jest widoczna krótka szyjka, i u którego warstwa mięsista przebarwia się czerwono; jego zarodniki są większe i mocniej brodawkowane.
Can be mistaken for gwiazdosz rudawy (Geastrum rufescens), which has larger sporocarps (up to 80 mm in diameter), when dried up with visible short neck, and its succulent layer discolours red; its spores are bigger and more distinctly verrucose.

wybrane okazy · selected collections

#8
01 09 09 - 4
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#10
02 09 21 - 7
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Krowiarki/
#4
05 10 06 - 5
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (1996)[2591]Adamczyk (1996) Les champignons supérieurs des hêtraies du nord du Plateau de Częstochowa (Pologne méridionale).[2591], Adamczyk (2005)[1266]Adamczyk (2005) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland.[1266], Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Berdau (1876)[2608]Berdau (1876) Grzyby jadalne i jadowite krajowe.[2608], Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342] (as: G. sessile), Bujakiewicz & Fiklewicz (1963)[2649]Bujakiewicz & Fiklewicz (1963) Grzyby wyższe lasów dębowo–grabowych okolic Opalenicy (pow. Nowy Tomyśl, Wielkopolska).[2649], Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Celka (2001)[1356]Celka (2001) Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Phallus Hadr. Jun.: Pers. i Geastrum Pers.: Pers. w aglomeracji miasta Poznania. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 186[1356], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła & Kujawa (2008)[1377]Chachuła & Kujawa (2008) Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały).[1377], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Domański et al. (1970)[2714]Domański et al. (1970) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. (Zatwarnica, 1965).[2714], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Dorda & Fiedor (2013)[1424]Dorda & Fiedor (2013) Stanowisko Holvaya mucida (Shulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) na Pogórzu Śląskim w Cieszynie.[1424], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Eichler (1904)[2750]Eichler (1904) Drugi przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2750], Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000)[1438]Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000) Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.[1438], Fiedorowicz (2007)[1440]Fiedorowicz (2007) Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138[1440], Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Fiedorowicz i in. (2009)[1445]Fiedorowicz i in. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe kampusu akademickiego Kortowo w Olsztynie. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 37[1445], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Flisińska & Sałata (1991)[2792]Flisińska & Sałata (1991) Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski.[2792], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2006a)[1458]Friedrich (2006a) Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106[1458], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2011)[1462]Friedrich (2011) New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland.[1462], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk (2020)[1477]Gierczyk (2020) Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan.[1477], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Gumińska (1962)[2815]Gumińska (1962) Grzyby Roztoki Małej w Beskidzie Sądeckim.[2815], Gumińska (1966)[2818]Gumińska (1966) Mikoflora lasów jodłowych okolic Muszyny.[2818], Gumińska (1966)[2819]Gumińska (1966) O kilku grzybach z lasu jodłowego.[2819], Gumińska (1969)[2820]Gumińska (1969) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część I).[2820], Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535], Halama (2015)[1567]Halama (2015) Grzyby.[1567], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Jaworska (2011)[1609]Jaworska (2011) Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich.[1609], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Krupa (1886)[2933]Krupa (1886) Zapiski mikologiczne przeważnie z okolic Lwowa i z Tatr.[2933] (as Geaster hygrometricus - according to Wojewoda (2003) this record is related to G. fimbriatum; in KRAM specimens revised by Wojewoda), Krupa (1887)[2934]Krupa (1887) Zapiski mikologiczne z okolic Lwowa i Podtatrza.[2934] (as Geaster hygrometricus - according to Wojewoda (2003) this record is related to G. fimbriatum; no information if the specimens were revised), Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1777]Kujawa et al. (2012) Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia.[1777], Kujawa et al. (2012)[1784]Kujawa et al. (2012) Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce.[1784], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Ławrynowicz (1978)[2995]Ławrynowicz (1978) Grzyby dorzecza Pilicy.[2995], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Łuszczyński (1997)[3004]Łuszczyński (1997) Interesting macromycetes found in Kielce town (Central Poland).[3004], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego.[1941], Namysłowski (1914)[3031]Namysłowski (1914) Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny.[3031] (as Astraeus hygrometricus - according to Wojewoda (2003) this record is related to G. fimbriatum; in KRAM specimens revised by Wojewoda), Narkiewicz (1999)[1987]Narkiewicz (1999) Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich.[1987], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Nespiak (1970)[3782]Nespiak (1970) Grzyby i grzybobranie w Puszczy Białowieskiej.[3782], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Nowak & Spałek (2002)[2017]Nowak & Spałek (2002) Biesiec - nowy rezerwat przyrody w województwie opolskim.[2017], Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009)[2116]Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009) Fiołkowa Góra zachwyca o każdej porze roku.[2116], Rouppert (1912)[3154]Rouppert (1912) Grzyby zebrane w Tatrach, Beskidzie Zachodnim i na Pogórzu.[3154] (as Astraeus stellatus - according to Wojewoda (2003) this record is related to G. fimbriatum; in KRAM specimens revised by Wojewoda), Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Sałata (1972)[3175]Sałata (1972) Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym.[3175], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło (1959)[3194]Skirgiełło (1959) Notatki mikologiczne z okolic Krościenka nad Dunajcem.[3194], Spałek (1998)[2205]Spałek (1998) Chronione i rzadkie gatunki grzybów Parku Krajobrazowego “Góra Św. Anny”.[2205], Spałek (2007)[2210]Spałek (2007) "Grafik".[2210], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Stecki (1910)[3601]Stecki (1910) Przyczynek do mykologii Galicyi. I. Grzyby okolic Rymanowa Zdroju.[3601], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Świerkosz et al. (2016)[2407]Świerkosz et al. (2016) Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycota) w Sudetach.[2407], Teodorowicz (1932)[3297]Teodorowicz (1932) Osobliwości flory grzybów wyższych w Wielkopolsce.[3297], Teodorowicz (1933)[3299]Teodorowicz (1933) Grzyby zachodniej i południowej Polski w zbiorze Zakładu Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego.[3299] (according to Wojewoda (2003) record of Astraeus hygrometricus from Czorsztyn is related to G. fimbriatum; no information if the specimens were revised), Teodorowicz (1939)[3304]Teodorowicz (1939) Nowe dla flory polskiej podrzędy, rodziny, rodzaje i gatunki wnętrzniaków (Gasteromycetes).[3304] (as G. velutinum (see Wojewoda 2003, no information if the specimens were revised)), Urbański (1955)[3411]Urbański (1955) Wielkopolski Park Narodowy.[3411], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga & Wantoch-Rekowski (2010)[2473]Wilga & Wantoch-Rekowski (2010) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) - uzupełnienie.[2473], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wodziczko (1911)[3349]Wodziczko (1911) Materyały do mykologii Galicyi.[3349] (as Geaster stellatus - according to Wojewoda (2003) this record is related to G. fimbriatum; no information if the specimens were revised), Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (1981)[3384]Wojewoda (1981) Grzyby wielkoowocnikowe („Macromycetes”) Ziemi Chrzanowskiej i Jaworzna. Część III.[3384], Wojewoda (1991)[3389]Wojewoda (1991) Changes in macrofungal flora of Cracow (S. Poland).[3389], Wojewoda (1996)[3392]Wojewoda (1996) Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes.[3392], Wojewoda (1999)[3395]Wojewoda (1999) Wstępna charakterystyka grzybów wielkoowocnikowych Magurskiego Parku Narodowego.[3395], Wojewoda (2000)[2498]Wojewoda (2000) New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland.[2498], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146] (According to Wojewoda some records of Astraeus hygrometricus and Geastrum velutinum are related to G. fimbriatum (e.g. Krupa 1886, 1887, Rouppert 1912, Namysłowski 1914, Teodorowicz 1933). Wojewoda mentioned as G. fimbriatum also data on G. triplex by Narkiewicz (2001) from Chojnik Mt. however the photo in source article clearly indicate on correct identification.), Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (1985)[2709]Wojewoda et al. (1985) Makroskopowe podstawczaki nowe we florze Tatrzańskiego Parku Narodowego.[2709], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wróblewski (1915)[3619]Wróblewski (1915) Spis grzybów zebranych na Ziemiach Polskich przez Feliksa Berdaua i Aleksandra Zalewskiego oraz wybranych z zielników Komisyi Fizyograficznrj Akademii Umiejętnosci przez Prof. M. Raciborskiego.[3619], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Geastrum fimbriatum (gwiazdosz frędzelkowany) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 150573 225027 245250 361253 AB83 110486 AB84 371345 AB93 119330 AC16 357019 BB63 111348 BC21 311912 BE61 122923 BF26 40185 BF36 12470 CA97 144173 202306 CB15 145848 173986 190015 201473 CB24 75937 114865 CB40 76136 150881 CB59 356419 356420 360024 CC15 291707 305636 CC27 165695 CC74 204881 208953 208966 CC84 189157 204333 CC91 189248 CE10 12469 DA51 332799 DA81 194870 DE09 53072 DE25 356643 DE35 193827 363504 DE44 349834 DE45 254797 255665 271159 287558 291743 327953 335588 335633 351698 351989 365645 371257 DE46 98935 112096 140221 156359 180763 180809 188984 213982 271258 278124 288510 305097 336281 349811 DE47 139749 189983 289578 DE54 363536 DE55 196520 292524 305914 362020 362023 DE56 360453 DE65 180399 180400 194647 208507 230914 256011 360301 DE76 121019 DE94 374516 DF22 24091 DF62 120493 DF68 170361 DF69 74701 DF85 42321 DF95 173922 EB69 148116 EC15 339816 EC25 289222 297231 EC26 335188 338023 ED26 180272 ED28 143811 EE19 88460 EE84 74042 75322 81811 EG33 74381 74382 FB50 114415 FC46 46252 FE13 158257 158260 158265 FF96 354069 FG37 188891 GC01 149268 170845 181195 GC11 181487 185303 GC12 144837 149272 GC64 327293 GC65 338237

ID 12 469 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1.5 km SW, Lasowice k. Milicza, CE10; data zbioru: 9 wrz 2001; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej, w polbiżu modrzewie/świerki, ziemia, ściółka, kilkanaście owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 010909-4 herb. Snowarski; uwagi: [notatka: 010909-4] [fotografie: tak]; publikacja: Narkiewicz C.2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 12 470 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1 km NE, Mielnik, Kotlina Kłodzka (G. Bielica), BF36; data zbioru: 21 wrz 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany na wapieniu, sosna/klon/buk/dąb, ziemia, ściółka, kilkanaście owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 020921-7 herb. Snowarski; uwagi: [notatka: 020921-7] [fotografie: tak]; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 24 091 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF22; data zbioru: 15 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra, w mchu, grupa kilku owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23914 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23914

ID 40 185 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Kłodzko, BF26; data zbioru: 11 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik przed blokiem, dąb + jesion w pobliżu, brudna ziemia trawnika przy ulicy, kilka owocników naokoło metalowego słupa od znaku drogowego; leg. Piotr Perz, det. Anna Kujawa; eksykat: tak; uwagi: brak uwag [notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia] [fotografie: tak]; publikacja: nie;

ID 42 321 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z jesionem wyniosłym, jaworem, trześnią i jodłą, na ziemi, 24 owocniki w grupie; leg. Piotr Chachuła, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/13.09.06; uwagi: Wszystkie na powierzchni 2m kwadratowych, na stromym zboczu z rumoszem łupku wierzowskiego.; fot.53755 fot.53756 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów;

53755
53756

ID 46 252 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Michałki k. Wysokie MAzowieckie, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, FC46; data zbioru: 26 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las klonowo - sosnowy, dąb błotny i burgundzki, wilgotne pobocze drogi, pod klonem, na ściółce, kilkanaście sztuk w promieniu 50 cm.; leg. Ignacy Śmigielski, det. Anna Kujawa; uwagi: fot.59923 [notatka: gwiazdosz koroniasty] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59923

ID 53 072 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Tomaszów Maz. rejon ujęcia wody pitnej na Pilicy - przeciwległa strona rezerwatu Niebieskie Źródła, DE09; data zbioru: 23 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piaszczysta skarpa nad rozległym rozlewiskiem Pilicy (teren bagienny) w odległości ok.50m od siedliska Tulostoma brumale, piaszczyste, skarpa porosnieta olsza czarną, w pobliżu las sosnowy., trzy sztuki obok siebie; leg. Marek Ciszewski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MC/22.01.07; uwagi: Skarpa jest pod moja wieloletnią obserwacją - do tej pory gwiazdosz tu nie występował.; fot.73273\; fot.73274\; fot.73275 [notatka: wątek z dnia 23.XII.2006r] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

73273
73274
73275

ID 74 042 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 17 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan jodłowo-sosnowy, w ściółce leśnej, masowo, od kilku do kilkudziesięciu owocników; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: fot.113503; Siedlisko; fot.113504 fot.113505 fot.113506; Gwiazdosz frędzelkowany - Geastrum fimbriatum [notatka: tak – zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

113503
113504
113505
113506

ID 74 381 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Około 1 m przy szlaku wychodzącym na Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG33; data zbioru: 18 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młodnik świerkowy, na warstwie świerkowych igieł, jeden owocnik; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/PC/6.02.12; uwagi: N 49st24'28,0"; E 20st24'49,8"; H - 547 m n.p.m.; fot.114304 fot.114305 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

114304
114305

ID 74 382 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG33; data zbioru: 19 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Reliktowe laski sosnowe, na ziemi, 15 owocników (1x1, 1x5, 1x9); leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/PC/6.02.12; uwagi: N 49st24'31,1"; E 20st22'37,9"; H - 567 m n.p.m.; fot.114308 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

114308

ID 74 701 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Kraków, Skałki Twardowskiego, Zachodnia strona zalewu, na alejce, DF69; data zbioru: 24 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany brzoza, modrzew, na piaszczystym, wapiennym podłożu, w grupie, 3 owocniki; leg. Marcin Theman, det. Marcin Fałdziński; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MT/3.09.10; uwagi: fot.114973 fot.114974 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

114973
114974

ID 75 322 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Sosnowy lasek tzw. Gołe Górki, Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 29 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ok 30-letni las sosnowy z domieszką modrzewi, wapienne, na ściółce, masowo - po kilka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: fot.116634 fot.116635; Geastrum fimbriatum - gwiazdosz frędzelkowany [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116634
116635

ID 75 937 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina z domieszka sosen, na wysypisku starym częściowo zarośniętym, 5 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/10.12.10; uwagi: fot.118057 fot.118058 fot.118059 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

118057
118058
118059

ID 76 136 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 2 km E Sporysz, woj. pomorskie, pow. człuchowski, gmina Rzeczenica, ok. 100 m do drogi krajowej 25 NE, CB40; data zbioru: 4 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo - świerkowy, na ziemi w mchu i sosnowych igłach, podłoże piaszczyste, na lekkim wzniesienu terenu tuż przy leśnej drodze, siedem owocników w grupie oddalonych od siebie o kilka kilkanaście cm; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.118616 fot.118617 fot.118618 fot.118619 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

118616
118617
118618
118619

ID 81 811 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 17 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Mroczny las jodłowo-świerkowy z domieszką sosen, ziemia na podłożu wapiennym, masowo; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: fot.130992; Siedlisko; fot.130993; Geastrum fimbriatum - gwiazdosz frędzelkowany [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

130992
130993

ID 88 460 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Rez. Ulów, Bałtów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie, EE19; data zbioru: 9 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowo-grabowy, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: fot.142755 fot.142756 fot.142757; Gwiazdosz frędzelkowany - Geastrum fimbriatum [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

142755
142756
142757

ID 98 935 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 24 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały ogród-kasztanowiec,grusze,agrest,robinie, na ziemi,w liściastej ścółce, luźna grupa,kilkanaście sztuk; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: owocniki zeszłoroczne; fot.167203 fot.167204 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167203
167204

ID 110 486 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Aleja platanowa na Jasnych Błoniach w Szczecinie, AB83; data zbioru: 23 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Aleja platanowa, część Parku Kasprowicza w Szczecinie, granica alei spacerowej i pasa trawnika z platanami, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Paula Probucka; uwagi: Wątek na bio-forum: [bf:192341]; fot.192413 fot.192414 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 192341 ;

ID 111 348 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 2km na S od Cieszyna Drawskiego, pow. Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, BB63; data zbioru: 7 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Lp, So, Js, Jw), na ziemi, w grupie 10 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/16.10.08; uwagi: fot.194343 fot.194344 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194343
194344

ID 112 096 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec, na ziemi,w ściółce, grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.10.08; uwagi: potwierdzenie stanowiska ID98935; fot.196112 fot.196113 fot.196114 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196112
196113
196114

ID 114 415 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1,5 km S Niedzwiedzi Róg pow. Pisz, FB50; data zbioru: 8 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-dębowo-brzozowy, na ziemi, w grupie (4 sztuki); leg. det. Antonina Zalewska; eksykat: nie; uwagi: fot.201490 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

201490

ID 114 865 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID75 937; lokalizacja: Kalisz kaszubski, CB24; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzezina z domieszka sosny, w ziemi na dzikim wysypisku, 1 owocnik mały; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/13.12.10; uwagi: fot.202354 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

202354

ID 119 330 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: okolice jeziora Prusino, ok. 1 km na SW od Wysokiej Gryfińskiej, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 20 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie na skarpie nad jeziorem (olsza, bez czarny, czereśnia ptasia), na ziemi, w grupie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/3.11.08; uwagi: gwiazdosz frędzelkowaty; fot.212280 fot.212281 fot.212282; omówiony w wątku [bf:211554] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 211554 ;

ID 120 493 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Tychy Promnice, po prawej stronie drogi prowadzącej nad jezioro, 10 m od pomnika, pow. tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 19 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: brzoza, dąb, sosna, świerk, topola, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/29.11.08; uwagi: fot.215311 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215311

ID 121 019 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1,5 km W,Raczkowice,gm.Dąbrowa Zielona, DE76; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj leśnej drogi,fragment z młodym klonem,wierzbą i dzikim bzem, na ziemi, 9 owocników (choć w liściach mogło ich być więcej); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek pod ochroną; uwagi: siedlisko; fot.216750; owocniki; fot.216751 fot.216752 fot.216753 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216750
216751
216752
216753

ID 122 923 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, BE61; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, 1 owocnik; leg. Tomasz Pachlewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/TP/28.02.09; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 139 749 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Józefów,gm.Kodrąb pow. radomszczański woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 31 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas drzew i krzewów oddzielający pole i las; lipy i głogi, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: siedlisko; fot.260856; owocniki; fot.260857 fot.260858 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

260856
260857
260858

ID 140 221 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 9 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , , grupa co najmniej 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID112096; fot.262126 fot.262127 fot.262128 fot.262129 fot.262130 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

262126
262127
262128
262129
262130

ID 143 811 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Wiązowna, mazowieckie, ED28; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze leśnej, pod brzozą, na ziemi, pojedynczy owocnik, mały - średnica ok. 3 cm; leg. det. Ela Twardowska; uwagi: fot.270293 fot.270294 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

270293
270294

ID 144 173 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CA97; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna nawapienna nad jeziorem Ostrzyckim, w ziemi, jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Marcin S.Wilga; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.271294; N 54*15,062'; E 018*06,441' [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

271294

ID 144 837 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: W dużym kompleksie Puszcy Knyszyńskiej, około 1 km od trasy Supraśl-Majówka., tuż obok wyznaczonego Traktu Napoleońskiego, na mapach lokalnych to miejsce zaznaczone jako Izoby., GC12; data zbioru: 24 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las puszczański, przewaga świerków, tuż obok drogi leśnej., Bezpośrednio na ziemi u podstawy sędziwego świerka., 5 szt na przestrzeni około 1 metra kw.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony; uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:; [bf:266801] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 266801 ;

ID 145 848 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Łubiana-Kościerzyna, CB15; data zbioru: 19 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi krajowej nr 20, w ziemi,trawie, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/10.12.10; uwagi: fot.275597; N 54*03,783'; E 017*54,631'; 162 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

275597

ID 148 116 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 2 km N, Ruciane-Nida, pow Piski, oddział 113, EB69; data zbioru: 21 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-sosnowy przy drodze prowadzącej do miejskiego wysypiska śmieci, na ziemi, w pobliżu pieńka świerkowego, 10 owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. Mateusz Pańkowski, det. Anna Kujawa; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Siedlisko:; fot.281631; Owocniki:; fot.281632 fot.281633 fot.281634 fot.281635 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

281631
281632
281633
281634
281635

ID 149 268 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Około 400m. od trasy Ogrodniczki -Supraśl w kierunku zachodnim, GC01; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi w starym lesie iglastym, na ziemi, 12 owocników na przestrzeni około 1.5 m; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony; uwagi: Środowisko;; fot.284411; Owocniki:; fot.284412 fot.284413 fot.284414 fot.284415 fot.284416 fot.284417 fot.284418 fot.284419 fot.284420 fot.284421; N 53 12 21,7 - E 23 18 36,6 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284411
284412
284413
284414
284415
284416
284417
284418
284419
284420
284421

ID 149 272 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Około 2.5km. na wschód od trasy Supraśl-Majówka (Las Cieliczański), GC12; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej w staryn lesie puszczańskim, mieszanym, ze znaczną jednak przewagą iglastych(świerk, sosna), na ziemi, 8 owocników na przestrzeni ok. 1 m.kw.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony; uwagi: Dodatkowe informacje w wątku:; [bf:268985]; fot.284433 fot.284434 fot.284435 fot.284436 fot.284437 fot.284438 fot.284439 fot.284440 fot.284441 fot.284442 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 268985 ;

ID 150 573 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Węgierska Górka ul. Zielona pow. Żywiec woj. śląskie; data zbioru: 26 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Mały trawnik (koło o promieniu 3 m) pośród rozległego parkingu wyasfaltowanego koło budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Na trawniku rosły 3 świerki i sumak octowiec, gruba ściółka iglasta miejscami przerośnięta trawą, 2 sztuki w niewielkiej odległości od siebie. W pobliżu; około 2 m rosło 3 sztuki Geastrum pectinatum; leg. det. Ryszard Taran; eksykat: tak; uwagi: fot.288155 fot.288156 fot.288157 fot.288158 fot.288159; Uwagi: Współrzędne wg mapa.szukacz pl; 49,605635 19,115202 [notatka: nie] [fotografie: tak];

288155
288156
288157
288158
288159

ID 150 881 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 2 km E Sporysz, woj. pomorskie, pow. człuchowski, gmina Rzeczenica, ok. 100 m do drogi krajowej 25 NE, CB40; data zbioru: 8 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo - świerkowy, na ziemi w mchu, podłoże piaszczyste, na lekkim wzniesieniu terenu tuż przy leśnej drodze, jedenaście owocników świeżych w różnym stadium rozwoju na pow ok 0,5 m kw, pięć owocników zeszłorocznych; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia ID: 76136 z 2007 r.; O tej samej porze 2008 roku sprawdzałam stanowisko, było puste.; fot.289034 fot.289035 fot.289036 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

289034
289035
289036

ID 156 359 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 2 km E,Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,leszczyna, na ziemi,pod kępą leszczyny, grupka 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.306910 fot.306911 fot.306912 fot.306913 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

306910
306911
306912
306913

ID 158 257 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE13; data zbioru: 10 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym, W ściółce, 1 owocnik; leg. det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: Kilka centymetrów od Geastrum triplex ze zgłoszenia ID: 158250 [notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090910-21a] [fotografie: nie];

ID 158 260 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE13; data zbioru: 2 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W1E (prawa odnoga - środek wąwozu po lewej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym, W ściółce, 26 owocników pojedyńczo i w małych skupieniach; leg. det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: fot.312650 fot.312651 fot.312652 [notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090902-1b] [fotografie: tak];

312650
312651
312652

ID 158 265 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Puławy 4km 400m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE13; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W1J (pierwszy od dołu żlebik - po prawej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym, W ściółce, 10 owocników - pojedyńczo i parami; leg. det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: fot.312664 fot.312665 fot.312666 [notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090905-08] [fotografie: tak];

312664
312665
312666

ID 165 695 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC27; data zbioru: 24 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy, na ziemi, 2 owocniki; leg. Barbara Waldon, Bogdan Rudzionek, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.340384 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

340384

ID 170 361 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Las Tyniecki, od strony drogi Kraków-Skawina, Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 28 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, buki, brzozy, graby, sosny, na opadłych liściach, na żyznej glebie, wśród wapiennych kamieni, w grupie, około 100 owocników w różnych fazach wzrostu; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: na tym stanowisku gwiazdosze są obserwowane od trzech lat.; fot.360368 fot.360369 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

360368
360369

ID 170 845 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1.5 km na wschód od Ogrodniczek, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 14 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla przedzielająca dwa sztuczne zbiorniki wodne, porośnięta w wiekszości olszą, na ziemi, kilka owocników rozsianych obok pnia olszy; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.361675; Więcej informacji w [bf:352268] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 352268 ;

ID 173 922 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Rzyki Jagódki, na stromej skarpie w rejonie mostu, pow. powiat wadowicki, woj. małopolskie, DF95; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd nad rzeką Rzyczanką, na ziemi, jeden owocnik; leg. Jan Zieliński, det. Piotr Chachuła; eksykat: brak; uwagi: fot.371986 [notatka: nie] [fotografie: Jan Zieliński.]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371986

ID 173 986 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Lubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB15; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze krajowej 20 biegnącej przez las sosnowy z domieszką brzozy, w ziemi, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: tak w Stacji PAN; uwagi: fot.372254 fot.372255 [notatka: nie] [fotografie: tak];

372254
372255

ID 180 272 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Warszawa, Ogród Krasińskich, pow. miasto Warszawa, woj. mazowieckie, ED26; data zbioru: 14 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski porośnięty trawą, drzewami liściastymi (w przewadze) i iglastymi oraz krzewami ozdobnymi, na ziemi pod sosnami (między krzewami, przy starym murze), 2 stare okazy, około 8 nowych, na mniej więcej 2m2; leg. Dorota R., det. Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: zdjęcia i rozpoznanie w wątku [bf:389682] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 389682 ;

ID 180 399 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 2 km NW ,Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 1 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, zdziczała kępa głogów, na liściastej ściółce, grupka 4 owocników; w późniejszym terminie znalazłem tam jeszcze jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.391233 fot.391234 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

391233
391234

ID 180 400 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 1 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa ( grusze,klony,lilaki) w otoczeniu robiniowych zarośli, w lesie zasadniczo sosnowym;, na liściastej ściółce, grupka 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Na to stanowisko natrafiłem 11 maja 2010. Znalazłem wtedy kilka zeszłorocznych owocników G.fimbriatum i G.rufescens.; fot.391237 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

391237

ID 180 763 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID156 359; lokalizacja: 2 km E,Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,leszczyna; na skraju drogi, na ziemi,pod kępą leszczyny, która na wiosnę została wycięta tak jak i reszta przydrożnych zarośli, cztery owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.392168 fot.392169 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392168
392169

ID 180 809 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 0,5 km NE,Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 31 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały ogród-grusze,robinie,leszczyny,kasztanowiec, na ziemi, na ściółce, grupa ok.50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.392314 fot.392315 fot.392316 fot.392317 fot.392318 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392314
392315
392316
392317
392318

ID 181 195 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID149 268; lokalizacja: Około 400m. od trasy Ogrodniczki -Supraśl w kierunku zachodnim, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 25 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi w starym lesie iglastym, na ziemi, w tym roku owocników znacznie więcej i rozsiane na przestrzeni około 6mb. pobocza drogi; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MG/10.02.11; uwagi: W tym roku, ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, okres jego wegetacji znacznie był dłuższy. Owocniki pokazywały się grupowo. Na tym samym stanowisku widoczne już były zejściowe jak i również dopiero wyrastające. [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

ID 181 487 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1.5 km. na południe od Ciasnego, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 28 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las iglasty, w tym miejscu przewaga świerków w różnym wieku, na ziemi, pobocze drogi leśnej, kilka owocników w jednej grupie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.394060 fot.394061 fot.394062 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

394060
394061
394062

ID 185 303 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 5 km S od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 9 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary puszczański las z domieszką swierka, u podstawy świerka i grabu rosnących tuż obok siebie, Trzy owocniki tuż obok pnia; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/26.05.11; uwagi: Miejsce gdzie rosły; fot.407720; Jeden z owocników:; fot.407721 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

407720
407721

ID 188 891 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Polańczyk, pow. leski, woj. podkarpackie, FG37; data zbioru: 22 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jesiony, jarzębina, w trawie, 4 owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: grzyby wyrastały na prywatnym terenie przy szlaku "Wokół Polańczyka" od strony osiedla "Na Wzgórzu"; fot.432257 fot.432258 [notatka: nie] [fotografie: tak];

432257
432258

ID 188 984 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID98 935; lokalizacja: 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 30 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec, na ziemi, na ściółce, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.10.08; uwagi: fot.432494 fot.432495 fot.432496 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

432494
432495
432496

ID 189 157 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC84; data zbioru: 23 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, olsza czarna, brzoza, dąb, klon głóg i krzewy liściaste, na ziemi pod jesionem, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: stanowisko mieści się 50 metrów od stanowiska Ganoderma lucidum ID: 189154; widok na stanowisko; fot.433535 fot.433536; owocniki:; fot.433537 fot.433538 fot.433539 fot.433540 fot.433541 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

433535
433536
433537
433538
433539
433540
433541

ID 189 248 oznaczenie: Geastrum fimbriatum cf.; lokalizacja: na granicy miejscowości Lednogóra od strony Poznania, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC91; data zbioru: 11 mar 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie robiniowe pomiędzy szosą, a polem uprawnym z malutkimi mini-stawkami i dzikim wysypiskiem opon i gruzu, na ziemi pod robiniami, dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: siedlisko:; fot.434520; owocnik 1; fot.434521 fot.434522 fot.434523; owocnik 2; Komentarz kustosza B. Gierczyk!: Zgłoszono jako Geastrum sp.; fot.434524 fot.434525 fot.434526 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak];

434520
434521
434522
434523
434524
434525
434526

ID 189 983 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID139 749; lokalizacja: pomiędzy Kodrębem a Józefowem, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 8 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas drzew i krzewów robiący za ogrodzenie między polem i lasem; lipy i głogi, na ziemi, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: przybliżone namiary 51 06 18,8 N ; 19 38 58,6 E; fot.437579 fot.437580; siedlisko; fot.437581 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

437579
437580
437581

ID 190 015 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID145 848; lokalizacja: Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB15; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy, w ziemi, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/5.10.11; uwagi: fot.437851 fot.437852 fot.437853 fot.437854; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11550~17.89783&lvl=15&sp=point.54.11550_17.89783_15%20sierpnia%202011%20 9!.JPG [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

437851
437852
437853
437854

ID 193 827 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1 km NW od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 30 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu liściastego -jesiony oraz szakłaki, czeremchy i trzmielina, na liściastej ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.456214 fot.456215 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

456214
456215

ID 194 647 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID180 400; lokalizacja: Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 16 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa ( grusze,klony,lilaki) w otoczeniu robiniowych zarośli, w lesie zasadniczo sosnowym, na liściastej ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.460804 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

460804

ID 194 870 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 9 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w zaroślach tarniny, pod wydmą, na ziemi, 5 owocników; leg. Grzegorz Neubauer, Arkadiusz Sikora, det. Grzegorz Neubauer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3 i 4/GKN/30.12.11; uwagi: znalezione wyschnięte, podczas suszenia zawija ramiona egzoperydium do góry,; zdjęcia w wątku: [bf:460590];; na tym samym stanowisku do 9.12.2011 znalezione jeszcze 3 następne gwiazdosze, w tym G. striatum; fot.462358 fot.462359 fot.462360 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 460590 ;

ID 196 520 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Radziechowice II, 200m na pdwsch od cmentarza; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 23 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, na ściółce, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.470115 fot.470116 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

470115
470116

ID 201 473 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID190 015; lokalizacja: Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB15; data zbioru: 21 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.501332; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11557~17.89805&lvl=15&sp=point.54.11557_17.89805_21%20lipca%202012%20 35!.JPG [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

501332

ID 202 306 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA97; data zbioru: 8 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, , 4 owocniki na dwóch stanowiskach oddalonych 200m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/25.11.13; uwagi: fot.505432 fot.505433 fot.505434 [notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu O.L.] [fotografie: tak];

505432
505433
505434

ID 204 333 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID189 157; lokalizacja: nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC84; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, olsza czarna, brzoza, dąb, klon, głóg i krzewy liściaste, na ziemi pod jesionem, 6 owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: 52°32'27,80" N, 17°42'56,94" E; zdjęcie siedliska; fot.513486; owocniki w naturze; fot.513487 fot.513488; rozmiary owocników widok góry i spodu owocników!; fot.513489 fot.513490 [notatka: nagranie na dyktafon (siedlisko, liczność owocników)] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

513486
513487
513488
513489
513490

ID 204 881 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1,9 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 20 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi leśnej położonej zaraz przy podmakającym brzegu jeziora, bezpośrednio przy drodze świerki, poza tym dąb, sosna, brzoza, olsza, buk, bez czarny, jarzębina, jeżyny, na ziemi pod młodymi: bukiem i brzozą, 8 owocników na niewielkiej powierzchni; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: 52°39'32,73" N, 17°40'45,60" E; nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186; stanowisko mieści się kilka kroków ku jeziorku od stanowiska G. striatum ID 204880!; siedlisko; fot.515846; grzybki w siedlisku; fot.515847 fot.515848 fot.515849 fot.515850; owocniki wobec miarki; fot.515851 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

515846
515847
515848
515849
515850
515851

ID 208 507 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID180 399; lokalizacja: 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, zdziczała kępa głogów, na liściastej ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.533462 fot.533463 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

533462
533463

ID 208 953 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 11 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nieopodal podmokłego brzegu jeziora, świerk, topola, buk, dzika jabłoń, w okolicy także brzoza, olsza, dąb, na ziemi, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród; siedlisko; fot.536723; owocniki; fot.536724 fot.536725; oraz zdjęcie w wątku; [bf:522083]; w tym samym siedlisku rósł także gwiazdosz czarnogłowy ID 208950! [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 522083 ;

ID 208 966 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, gmina Rogowo, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [52°41'36,89" N 17°43'21,73" E], CC74; data zbioru: 24 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: porośnięty krzewami i drzewami (bez lilak, bez czarny, śnieguliczka, topola) opuszczony cmentarz poniemiecki, na ziemi, podłoże piaszczyste, wokoło sterty gruzu, kamieni, także śmieci, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: cmentarz mieści się przy drodze asfaltowej, pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, wokół pola uprawne; widok na cmentarz widoczny na łuku drogi:; fot.536808; stanowisko; fot.536809; owocniki; fot.536810 fot.536811 fot.536812 [notatka: nie (tylko mapka)] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

536808
536809
536810
536811
536812

ID 213 982 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID98 935; lokalizacja: 0,5 km NE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 23 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.561823 fot.561824 [notatka: nie] [fotografie: tak];

561823
561824

ID 225 027 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Jastarnia, pow. Pucki, woj. Pomorskie; data zbioru: 26 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,sosna,dąb,brzoza,, ziemia, owocniki znajdowały w pobliżu drzew sosny, 10 owocników; leg. Natalia Szulc, det. Błazej Gierczyk; eksykat: -; uwagi: Owocniki gwiazdosza na skraju lasu,pobocze drogi,miejsce to znajduję się między ośrodkami wczasowymi a oczyszczalnią,granica miejscowości Jastarnia i Jurata.; fot.606988 fot.606989 fot.606990 fot.606991 fot.606992 [notatka: nie] [fotografie: tak];

606988
606989
606990
606991
606992

ID 230 914 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID180 399; lokalizacja: 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 22 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, zdziczała kępa głogów, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.641958 fot.641959 [notatka: nie] [fotografie: tak];

641958
641959

ID 245 250 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Puszcza białowieska, 3 km na E od Sawiny Gród, pow. Hajnówka, woj. Podlaskie; data zbioru: 17 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd z udziałem świerka, blisko subborealnej świerczyny na torfie,, w mchu, taki jak widać na zdjęciach; leg. Tomasz Laskowski, det. Waldemar Czerniawski; uwagi: okazy rosły przy drodze w puszczy białowieskiej fot.699883 fot.699884 fot.699885;

699883
699884
699885

ID 254 797 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 25 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las zasadniczo sosnowy,, na ziemi, na ściółce, przy dróżkach, dwie grupy ( w oddaleniu ok. 350 m od siebie ) po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy powtórnym zgłoszeniu ID 271159; uwagi: fot.736281; 22.11.2014 -gr.2; fot.736282 fot.736283 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736281
736282
736283

ID 255 665 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 14 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.739113 fot.739114 fot.739115 [notatka: nie] [fotografie: tak];

739113
739114
739115

ID 256 011 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID180 399; lokalizacja: 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 27 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, zdziczała kępa głogów, na liściastej ściółce, grupa 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.741365 fot.741366 fot.741367 [notatka: nie] [fotografie: tak];

741365
741366
741367

ID 271 159 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID254 797; lokalizacja: 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, na ściółce pod krzewami liściastymi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/JN/25.11.2015; uwagi: fot.800302 fot.800303 [notatka: nie] [fotografie: tak];

800302
800303

ID 271 258 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 28,8" N i 19st 30' 5,6" E], DE46; data zbioru: 26 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad zalewem -wiązy i inne, na ziemi, na ściółce, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/25.11.2015; uwagi: fot.800753 [notatka: nie] [fotografie: tak];

800753

ID 278 124 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 600 m N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 18,5" N i 19st 27' 20,65" E], DE46; data zbioru: 8 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli przy leśnej drodze, na ściółce, grupa 9 owocników, zeszłorocznych; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.829439 fot.829440 [notatka: nie] [fotografie: tak];

829439
829440

ID 287 558 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID254 797; lokalizacja: 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 15 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, na ściółce pod krzewami liściastymi, grupa ponad 80 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.862326 fot.862327 fot.862328 fot.862329 [notatka: nie] [fotografie: tak];

862326
862327
862328
862329

ID 288 510 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID278 124; lokalizacja: 600 m N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 21 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli przy leśnej drodze, na ściółce, grupa ponad 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.866713 fot.866714 [notatka: nie] [fotografie: tak];

866713
866714

ID 289 222 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 18 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.869599 fot.869600 [notatka: nie] [fotografie: tak];

869599
869600

ID 289 578 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 150 m E od zabudowań wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 29" N i 19st 34' 51" E], DE47; data zbioru: 13 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewieki las mieszany skrywający dzikie wysypisko -osiki, sosny i inne, na ziemi, na ściółce, pod osikami, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.871144 fot.871145; siedlisko; fot.871146 [notatka: nie] [fotografie: tak];

871144
871145
871146

ID 291 707 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 10 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. Nieopodal ruin ewangelickiego grobowca. Pod wiązem., Ściółka leśna/ziemia., Grupa do 20 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.880346 fot.880347 fot.880348 fot.880349 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880346
880347
880348
880349

ID 291 743 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID255 665; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 21 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie i mirabelki, na liściastej ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.880569 fot.880570 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880569
880570

ID 292 524 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 12,5" N i 19st 21' 56" E], DE55; data zbioru: 8 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla w lesie mieszanym -klony, robinie i inne, na ziemi, na liściastej ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.884047 fot.884048 [notatka: nie] [fotografie: tak];

884047
884048

ID 297 231 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Ok.1,2km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 27 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy-brzozowy+jałowce, na ziemi pod jałowcami, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.907599 fot.907600 fot.907601 fot.907602 [notatka: nie] [fotografie: tak];

907599
907600
907601
907602

ID 305 097 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 48" N i 19st 29' 25" E], DE46; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, porośnięte krzewami liściastymi pobocze dróżki leśnej, na ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.945245 fot.945246 fot.945247; siedlisko; fot.945248 [notatka: nie] [fotografie: tak];

945245
945246
945247
945248

ID 305 636 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 16 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór świerkowy., Na ziemi (ściółce)., Gromadnie - ponad 100 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.948474 fot.948475 fot.948476 [notatka: nie] [fotografie: tak];

948474
948475
948476

ID 305 914 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Radomsko, między ul.Grzybową a Szarych Szeregów; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 0,05" N i 19st 25' 16,5" E], DE55; data zbioru: 23 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zadrzewień przy torowisku -dęby, karagena i inne, na ściółce, pod dębem, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.949767 fot.949768 [notatka: nie] [fotografie: tak];

949767
949768

ID 311 912 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Puszcza Drawska, 1,3 km na E od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 16 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad jeziorem (Św, Bk, Brz, So), na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: Gatunek omówiony w wątku [bf:963062] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 963062 ;

ID 327 953 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID255 665; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 24 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa robinii na obrzeżach lasu -robinie, sosny, bez czarny, na ściółce, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wysłany ze zgłoszeniem 291743; uwagi: fot.1114622 fot.1114623 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1114622
1114623

ID 332 799 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Hel port wojenny, pow. pucki, woj. Pomorskie, DA51; data zbioru: 14 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005263; uwagi: fot.1147891 [notatka: [bf:954949]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 954949 ;

ID 335 188 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Osówiec Szlachecki, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 6 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica między siedliskiem ,a borem sosnowym z domieszkami, ziemia, trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Ostatnia posesja na NE w Osówcu Szlacheckim.; fot.1165372 fot.1165373 fot.1165374 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1165372
1165373
1165374

ID 335 588 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Borowa; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 10' 24,5" N i 19st 22' 46" E], DE45; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; kępa lilaków porastające stare, małe wysypisko gruzu i śmieci, na ziemi/ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1168550 fot.1168551 fot.1168552 fot.1168553 fot.1168554 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168550
1168551
1168552
1168553
1168554

ID 335 633 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID254 797; lokalizacja: 0,7 km N i 0,4 km NE od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 45,5" N i 19st 25' 12,5" E], DE45; data zbioru: 10 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi/ściółce, ponad 45 owocników w dwóch grupach ( >5 i >42 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: gr.1 -; gr.2 liczniejsza -51st 6' 35,5" N i 19st 25' 24,5" E; fot.1169268 fot.1169269 fot.1169270 fot.1169271 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1169268
1169269
1169270
1169271

ID 336 281 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID98 935; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 8' 58,5" N i 19st 28' 6" E], DE46; data zbioru: 6 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawno opuszczone, śródleśne gospodarstwo -kasztanowiec, grusze, robinie, agrest, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1173494 fot.1173495 fot.1173496; W tym roku znalazłem drugą grupkę tych gwiazdoszy kilka owocników !, również na terenie dawnego, śródleśnego gospodarstwa, ok. 130 m na pd-zach od stanowiska pierwotnego. Z tej grupki pochodzi eksykat.; fot.1173497 fot.1173498 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173494
1173495
1173496
1173497
1173498

ID 338 023 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: ok. 0,5 km na S od miejscowości Ulatowo Czerniaki, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 27 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w borze sosnowym, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1183600 fot.1183601 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1183600
1183601

ID 338 237 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Puszcza Białowieska,rez.Lasy naturalne, Tryb Kurdzimowski, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC65; data zbioru: 16 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, mszysta skarpa, ściółka mszysto-trawiasta, kilkanaście owocników na pow. kilku m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, rezerwat; uwagi: Gwiazdosz frędzelkowaty; fot.1184456; wątek [bf:1183770] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1183770 ;

ID 339 816 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: ok.300 m na S od miejscowości Ulatowo Adamy,gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC15; data zbioru: 22 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy, ziemia, grupa ok. 10 owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1186954] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1186954 ;

ID 349 811 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID156 359; lokalizacja: wieś Hucisko; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 4 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze szosy przez las mieszany, na ziemi/ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 58" N 19st 31' 8,5" E; fot.1266400 fot.1266401 fot.1266402 fot.1266403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1266400
1266401
1266402
1266403

ID 349 834 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1 km NW od wsi Adamów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE44; data zbioru: 3 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla, dawne gospodarstwo -lipa, jesion, robinia, lilak i inne, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 26" N 19st 16' 51" E; fot.1266680 fot.1266681 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1266680
1266681

ID 351 698 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID271 159; lokalizacja: 0,4 km NE od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 17 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ściółce, pod krzewami liściastymi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: GPS: 51st 6' 35,5" N 19st 25' 23,5" E; fot.1282458 fot.1282459 fot.1282460 fot.1282461 fot.1282462 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1282458
1282459
1282460
1282461
1282462

ID 351 989 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID255 665; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 11 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa robinii na obrzeżach lasu -robinie, sosny, bez czarny, mirabelki, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy jednym z pierwotnych zgłoszeń; uwagi: fot.1286088 fot.1286089 fot.1286090 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1286088
1286089
1286090

ID 354 069 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Pawłokoma,1 km od stawów ppożarowych na południe, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie, FF96; data zbioru: 18 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na ziemi pod starym bukiem wsród wystających korzeni, pojedyncze owocniki; leg. Piotr Kozioł, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008681; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: -;

ID 356 419 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 12 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy kwietnik, sosna, ziemia, pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, jest u Anny Kujawy; uwagi: fot.1322940 fot.1322941 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1322940
1322941

ID 356 420 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 5 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na terenie posesji, ziemia, trociny, jarzębina, 2 owocniki; leg. Marian Sęktas, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, jest u Anny Kujawy; uwagi: fot.1322947 fot.1322948 fot.1322949 fot.1322950 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1322947
1322948
1322949
1322950

ID 356 643 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Bełchatów, ul. Staszica; gm. Bełchatów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE25; data zbioru: 15 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska; pas małych, liściastych krzewów ozdobnych, na wysypanej ściółce, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 21' 47" N 19st 23' 7,5" E; fot.1326744 fot.1326745; Uwagi: owocniki zeszłoroczne, zdjęcia robione w domu. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1326744
1326745

ID 357 019 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Lubiatowskie Łęgi), 1,5 km na W od Żukowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC16; data zbioru: 8 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1330718 fot.1330719; endoperydium siedzące, bez szyjki:; fot.1330720 fot.1330721; zachowana warstwa grzybni przerastającej podłoże:; fot.1330722; zarodniki: 3,3-4,2 µm średnio 3,9 µm!:; fot.1330723 fot.1330724 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1330718
1330719
1330720
1330721
1330722
1330723
1330724

ID 360 024 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 6 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: antropogeniczne, zacieniony tył posesji, jarzębina świerk, sosna, ziemia, z dodatkiem popiołu z ogniska, 5 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Potwierdzenie znaleziska z 2021, zidentyfikowany mikroskopowo przez Annę Kujawę. G. fimbriatum rosly w towarzystwie G. triplex. [bf:1359878]; fot.1362216 fot.1362217 fot.1362218 fot.1362219 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1359878 ;

ID 360 301 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID180 399; lokalizacja: 2 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 20 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawne śródleśne gospodarstwo; zdziczała kępa głogów, na ściółce, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 0' 27,5" N 19st 23' 42" E; fot.1364846 fot.1364847 fot.1364848 fot.1364849 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1364846
1364847
1364848
1364849

ID 360 453 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 0,7 km NE od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 25 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla w borze sosnowym ( dawne gospodarstwo ) -leszczyna, dąb, sosna, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 33,5" N 19st 27' 45,5" E; fot.1367053 fot.1367054 fot.1367055 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367053
1367054
1367055

ID 361 253 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Suliszowice, 50.672333; 19.367152, pow. Myszkowski, woj. Śląskie; data zbioru: 18 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las modrzewiowy, na opadłych igłach, w grupie (ok. 60 owocników); leg. det. Łukasz Bartuszek; eksykat: Nastapi Przekazanie do PTMyk; uwagi: Przy granicy z Ostoją Złotopotocką na terenie prywatnym fot.1373179 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1373179

ID 362 020 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 1 km N od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0407 19,3814], DE55; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla ( dawny pas z linią telefoniczną ) w borze sosnowym, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1379201 fot.1379202 fot.1379203 fot.1379204 fot.1379205 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1379201
1379202
1379203
1379204
1379205

ID 362 023 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0462 19,4195], DE55; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla, gł. robinie, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1379229 fot.1379230 fot.1379231 fot.1379232 fot.1379233 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1379229
1379230
1379231
1379232
1379233

ID 363 504 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1963 19,4092], DE35; data zbioru: 23 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzoza, dąb czerwony, klon i inne, na ściółce, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1390482 fot.1390483 fot.1390484 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390482
1390483
1390484

ID 363 536 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 0,8 km SE od wsi Kruplin-Barbarówka; gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0917 19,2434], DE54; data zbioru: 23 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla przy leśnej drodze, na ściółce, kilkanaście owocników w trzech grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: -namiary jednej z grup; fot.1390742 fot.1390743; ----------; fot.1390744 fot.1390745 fot.1390746 fot.1390747 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390742
1390743
1390744
1390745
1390746
1390747

ID 365 645 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID271 159; lokalizacja: 0,4 km NE od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 10 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ściółce, pod krzewami liściastymi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1407473 fot.1407474 fot.1407475 fot.1407476; owocniki eksykatowe; fot.1407477 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1407473
1407474
1407475
1407476
1407477

ID 371 257 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; • potwierdzenie ID254 797; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1117 19,4156], DE45; data zbioru: 6 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las mieszany -sosna zwyczajna i wejmutka, wierzba, brzoza, osika, na ściółce, pod wierzbą, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1470584 fot.1470585 fot.1470586 fot.1470587 fot.1470588 fot.1470589 fot.1470590 fot.1470591; Dane w zgłoszeniu dotyczą nowej grupy owocników. Na stanowiskach ze zgłoszenia pierwotnego gwiazdosze występowały nielicznie, dwa i cztery owocniki. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1470584
1470585
1470586
1470587
1470588
1470589
1470590
1470591

ID 371 345 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: 350 m NE Szczecin Wielgowo ul. Bryczkowskiego , gm. Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 2 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: płat świerczyny w lesie mieszanym, gleba, kilka owocników; leg. Marcin Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak; uwagi: [bf:1471585]; Nadl.Kliniska, Leśń. Wielgowo, odz. 600 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1471585 ;

ID 374 516 oznaczenie: Geastrum fimbriatum; lokalizacja: ok 1km na SE od Olsztyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 30 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką graba,sosny, na ziemi, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1502374 fot.1502375 fot.1502376 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1502374
1502375
1502376
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji