grzyby.pl

Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch et Aime

podopieńka bezpierścieniowa, opieńka bezpierścieniowa
Armillaria tabescens (Scop.) Emel [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Armillaria Armillaria Armillaria ArmillariaArmillariaopieńka cebulotrzonowa (Armillaria cepistipes)podopieńka torfowiskowa (Desarmillaria ectypa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W buczynach, na drewnie buka. Bardzo rzadka.W buczynach, na drewnie buka. Bardzo rzadka.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony