grzyby.pl
trujący

Lepiota clypeolaria (Bulliard: Fries) Kummer (1871)

czubajeczka tarczowata, czubajeczka wełnista
Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata)
pokrój; 19.10.2002, lasy Milickie, okolice Żmigrodu; copyright © by Marek Snowarski
Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata)
blaszki i trzony

owocnik

Kapelusz w centrum gładki ochrowobrązowy lub czerwonobrązowy, ku brzegowi kapelusza powierzchnia spękana na drobne, odstające, ochrowobrązowe łuseczki, odłonięty miąższ kapelusza kremowy; 35 – 80 mm średnicy, początkowo stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego z obłym garbkiem w centrum; brzeg ostry.
Blaszki higrofaniczne, szarobiaławe gdy uwodnione, białe gdy suche, z wiekiem jasno kremowe; gęste; szerokie; wolne; ostrza z drobnymi kłaczkami.
Trzon 50 – 100 x 4 – 8 mm, równogruby, rozszerzający się ku podstawie, powierzchnia obficie pokryta wełnistymi kłaczkowatymi łuseczkami, początkowo biaława, z wiekiem żółtawoochrowa; strefa pierścieniowa niewyrażna, włóknista; podstawa z ryzomorfami; wewnątrz pusty.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie nieco żółknący i brązowiejący; zapach korzenno-grzybowy, charakterystyczny kwaskowato-ostry [134]; smak łagodny, grzybowy.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowo-żółty. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, dekstrynoidalne, 11.5 – 16 x 4.5 – 6.5 µm.

Spore print creamy-yellow. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, dextrinoid, 11.5 – 16 x 4.5 – 6.5 µm.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach liściastych i mieszanych, na glebach żyznych, wilgotnych, obojątnych i zasadowych.

Common. Sporocarps grow from summer to autumn, solitary or gregarious, in broadleaf and mixed forests, on rich, wet, neutral and calcareous soil.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) ma czerwieniejącą podstawę trzonu; trzon jest w mniejszym stopniu pokryty kłaczkami. Lepiota ventrisospora ma żółkący lub przybierającą pomarańczową barwę trzon, występuje w lasach iglastych.

czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) has reddening base of the stipe; the stipe is less floccose. Lepiota ventrisospora has yellowing or assuming orange colour stipe; found in coniferous forests.