grzyby.pl

Aleurodiscus

tarczówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaetarczówka szaroniebieska (Acanthophysellum lividocoeruleum)tarczóweczka (Aleurocystidiellum)