grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia viridescens (A. Massal.) Norman

kropnica trawiarka
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica robakowata (Bacidia vermifera)