Cortinarius huronensis Ammirati & A.H. Sm.

zasłonak trzęsawiskowy
Dermocybe huronensis (Ammirati & A.H. Sm.) Ammirati · Cortinarius palustris (M.M. Moser) Nezdojm. · Dermocybe palustris (M.M. Moser) M.M. Moser · Hydrocybe palustris M.M. Moser
GREJ: ID249762 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID249760 (© autora fot.)