takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramariopsis tenuiramosa Corner

Clavulinopsis tenuiramosa (Corner) Jülich