takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Gyromitra parma (J. Breitenb. et Maas Geest.) Kotl. et Pouzar

Discina parma J. Breitenb. et Maas Geest.

GREJ: ID298744 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID298742 (© autora fot.)

GREJ: ID298742 (© autora fot.)

GREJ: ID298743 (© autora fot.)