grzyby.pl

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw.

kubianka talerzykowata
Ciboria Ciboria Ciboria CiboriaCiboriaCiboria corylikubianka kotkowa (Ciboria amentacea)
Ciboria batschiana (kubianka talerzykowata)
01.10.2005, Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr; copyright © by Marek Snowarski
Ciboria batschiana (kubianka talerzykowata)
Ciboria batschiana (kubianka talerzykowata)
Ciboria batschiana (kubianka talerzykowata)
Ciboria batschiana (kubianka talerzykowata)
Ciboria batschiana (kubianka talerzykowata)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051001.1.05 - Ciboria batschiana (kubianka talerzykowata); Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr
051001-1
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/ #12