Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw.

kubianka talerzykowata
na stronie — znaleziska