jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Xenasma tulasnelloideum (Höhn. et Litsch.) Donk

żylaczka śluzowoszczkowata
Phlebiella tulasnelloidea (Höhn. et Litsch.) Oberw.